Zobacz, jak liderzy branży podchodzą do zagadnień zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić nową jakość swoim firmom.

Przegląd

Przyspiesz drogę do zrównoważonego rozwoju w swojej firmie

Prowadzimy działalność biznesową w nieprzewidywalnym świecie. Sukces wymaga zapewnienia nowego poziomu odporności i elastyczności odpowiedzialnych działań, które pozwolą zachować naszą planetę dla przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój jest teraz strategicznym wymogiem biznesowym.

IBM może pomóc Ci zaplanować zrównoważoną i przynoszącą zyski ścieżkę rozwoju dzięki otwartym, opartym na sztucznej inteligencji rozwiązaniom i platformom oraz specjalistycznej wiedzy branżowej, która będzie wsparciem w realizacji Twoich celów w pięciu kluczowych obszarach: zarządzania ryzykiem klimatycznym, infrastruktury i operacji, łańcucha dostaw, elektryfikacji, zarządzania energią i emisjami oraz strategii zrównoważonego rozwoju.

Korzyści

Zgodność z wymogami

Spełnianie wymogów regulacyjnych i dotrzymywanie terminów w ramach zgodności z przepisami, a także sprawdzanie i raportowanie postępu prac w czasie.

Optymalizacja

Zmniejszanie zużycia zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności operacyjnej i wyników finansowych.

Transformacja

Tworzenie bardziej elastycznego i zrównoważonego modelu biznesowego gotowego na reagowanie na zakłócenia i korzystanie z pojawiających się możliwości.

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym

Odporna infrastruktura i inteligentne operacje

Zrównoważone łańcuchy dostaw

Elektryfikacja, energetyka i zarządzanie emisjami

Strategia zrównoważonego rozwoju

Wdrożenia u klientów

Sund & Baelt

Sund & Baelt

Dowiedz się, jak Sund & Baelt wykorzystuje sztuczną inteligencję i internet rzeczy, aby konserwować i chronić jedne z największych infrastruktur na świecie.

E. & J. Gallo Winery

Winorośl w winnicy w pogodny dzień

E. & J. Gallo Winery

Dowiedz się, jak E. & J. Gallo Winery produkuje lepsze wino, jednocześnie ograniczając marnowanie wody i osiągając zgodność z przepisami dzięki wykorzystaniu danych pogodowych i internetu rzeczy.

RCS Global Group

Duże ciężarówki wywożące rudę kobaltu z kopalni

RCS Global Group

Dowiedz się, w jaki sposób RCS Global Group umożliwia odpowiedzialne pozyskiwanie kobaltu do produkcji baterii litowo-jonowych przy użyciu technologii łańcucha bloków.

Energinet

Widok z lotu ptaka na Kościół Fryderyka, znany również jako Kościół Marmurowy w Kopenhadze, w Danii

Energinet

Dowiedz się, w jaki sposób Energinet pomaga operatorom sieci zarządzać dostawami i zapotrzebowaniem przy użyciu rozwiązania wielochmurowego, które gromadzi prognozy dotyczące wymagań operacyjnych na podstawie wielkich zbiorów danych, korzystając w tym celu z rozwiązań sztucznej inteligencji.

Farmer Connect

Farmer Connect

Zobacz, jak Farmer Connect wykorzystuje łańcuch bloków, aby pomóc konsumentom we wspieraniu odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji kawy, od pozyskania nasion do parzenia napoju.

Kvarøy Arctic

Kvarøy Arctic

Przekonaj się, jak Kvarøy Arctic umożliwia śledzenie produktów przy użyciu technologii łańcucha bloków, zwiększając w ten sposób poziom zaufania i przejrzystości w branży hodowli łososia.

Yara

Yara

Dowiedz się, w jaki sposób Yara pomaga drobnym rolnikom w zarządzaniu skutkami zmian klimatycznych przy użyciu hiperlokalnych i niezawodnych analiz meteorologicznych, opartych na chmurze oraz sztucznej inteligencji.

Zrównoważony rozwój w IBM

Nasza historia

IBM jest klientem zerowym w walce o zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Dowiedz się więcej o naszej historii lidera środowiskowego i zaangażowaniu w realizację założenia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Wayne Balta, wiceprezes ds. ochrony środowiska i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w IBM po lewej stronie oraz dr Kareem Yusuf, dyrektor generalny ds. aplikacji opartych na sztucznej inteligencji i łańcuchu bloków w IBM po prawej stronie

Wayne Balta i Kareem Yusuf, IBM

IBM Research

Analiza skutków pandemii

Dowiedz się, w jaki sposób technologia geoprzestrzenna IBM pomogła w analizie społecznych i środowiskowych skutków pandemii COVID-19.

Walka ze zmianami klimatycznymi za pomocą rozwiązań AI

Dowiedz się, w jaki sposób naukowcy IBM stosują sztuczną inteligencję do projektowania i tworzenia zrównoważonych rozwiązań pomagających naszej planecie.

Przyspieszanie odkryć na potrzeby zrównoważonego rozwoju

Zobacz, jak sztuczna inteligencja i obliczenia kwantowe przyspieszają odkrywanie nowych surowców wykorzystywanych w zrównoważonych rozwiązaniach.

Następne kroki