Czym jest widoczność łańcucha dostaw?

Widoczność łańcucha dostaw oznacza, że wszystkie podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw mogą w czasie rzeczywistym uzyskiwać dostęp do danych dotyczących przetwarzania zamówień, stanów magazynowych, dostaw i potencjalnych zakłóceń w łańcuch dostaw. Korzystanie z zaawansowanych analiz pozwala usprawnić obsługę klienta, obniżyć koszty i utrzymywać zgodność z obowiązującymi regulacjami, a ponadto minimalizuje zakłócenia, które mogłyby wpłynąć na stany magazynowe lub dostawy towarów.

Przewiduj zakłócenia, określaj priorytety i zmniejszaj ryzyko

Opóźnienia dostaw. Wady jakościowe. Nieprzewidziane zdarzenia pogodowe. Zamieszki polityczne. Niestabilność rynku i dostawców. Codziennie zmagasz się z mniejszymi i większymi przeszkodami, z których wiele — zdecydowanie zbyt wiele — jest nie do przewidzenia. Tylko przejrzysty łańcuch dostaw może pomóc Ci przygotować się na sytuacje, które utrudniają Ci zadanie ciągłego zapewniania klientom wyjątkowej jakości obsługi. Odkryj, dlaczego przy tworzeniu inteligentnego łańcucha dostaw zakłócenia pełnią szczególną rolę.

Kluczowe możliwości systemu zapewniania widoczności łańcucha dostaw

Pełna widoczność łańcucha dostaw dzięki sztucznej inteligencji
Łącz i wyświetlaj dane z niejednolitych źródeł 

Współużytkowanie zapisów dzięki technologii łańcucha bloków
Zapewniaj możliwość wymiany niezmienialnych zapisów pomiędzy partnerami

Szybko wykrywaj istotne zdarzenia i odpowiednio na nie reaguj
Oszczędzaj czas i uzyskuj natychmiastowe odpowiedzi

Przewiduj zakłócenia i niweluj ich skutki jeszcze przed ich wystąpieniem
Skróć czas łagodzenia skutków zagrożeń z kilku dni do kilku minut 

Optymalizuj wydajność łańcucha dostaw
Szybciej rozwiązuj regularnie pojawiające się problemy

Oparte na sztucznej inteligencji analizy danych
Wykrywaj potencjalne oszczędności i ukryte możliwości

Zobacz, dlaczego klienci wybierają IBM

Master Lock obniża wskaźniki błędów i odzyskuje utracone środki

Dzięki IBM Sterling Supply Chain Business Network firma Master Lock może wykorzystywać sztuczną inteligencję do pomagania przedsiębiorstwom w pogłębionej analizie procesów EDI (ang. Electronic Data Interchange — elektroniczna wymiana danych).

Lenovo przekształca swój łańcuch dostaw dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji

Dzięki IBM Sterling Supply Chain Business Network firma Lenovo odkrywa nowe możliwości obniżenia kosztów operacyjnych i podniesienia przychodów.

Petco usprawnia współpracę B2B i zwiększa widoczność łańcucha dostaw

Dzięki rozwiązaniu IBM Sterling Delivery Transaction Intelligence with Watson przedsiębiorstwo Petco błyskawicznie wykrywa i rozwiązuje problemy dotyczące łańcucha dostaw, bez angażowania zespołu IT.

Poznaj najważniejsze produkty z oferty IBM

IBM Sterling Supply Chain Business Network

Wyświetlaj wszystkie istotne transakcje na jednym panelu kontrolnym, aby szybko lokalizować i analizować problemy i rozwiązywać je w ciągu kilku minut zamiast godzin.

IBM Sterling Delivery Transaction Intelligence

Zapewnij uprawnionym partnerom handlowym dostęp do niezmienialnego zapisu bieżących, zabezpieczonych transakcji elektronicznych dzięki technologii IBM Blockchain.

IBM Sterling Supply Chain Insights with Watson

Przewiduj i sprawnie oceniaj zakłócenia i zagrożenia oraz ograniczaj ich skutki w celu zoptymalizowania wydajności łańcucha dostaw dzięki możliwościom sztucznej inteligencji.

Wpływ sztucznej inteligencji na widoczność łańcucha dostaw rewolucjonizuje branżę

Przyszłość już tu jest — to AI: punkt widzenia IBM

Dowiedz się, w jaki sposób technologie AI pozwalają uzyskać pełną widoczność łańcucha dostaw umożliwiającą aktywne przewidywanie, ocenianie i łagodzenie skutków zakłóceń.

Łańcuch bloków pomaga tworzyć inteligentne łańcuchy dostaw: punkt widzenia IBM

Dowiedz się, jak za pomocą opartego na łańcuchu bloków, współużytkowanego przez wiele podmiotów narzędzia do współpracy, wyeliminować problemy dotyczące łańcucha bloków i błyskawicznie wyprzedzić konkurencję.

Przegląd IDC: myślący łańcuch dostaw

Obecnie łańcuchy dostaw obsługują ponad 50 razy więcej danych niż zaledwie pięć lat temu. Dowiedz się, jak w epoce transformacji cyfrowej IDC definiuje pięć kluczowych komponentów bardziej inteligentnych łańcuchów dostaw.

Wykonaj następny krok

Zwróć się do eksperta

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertem, który pomoże Ci usprawnić łańcuch dostaw dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji.

Finansowanie projektu

Porozmawiaj z ekspertami w dziedzinie finansowania IT, którzy zaproponują Ci elastyczne opcje zakupu rozwiązania IBM Sterling dla Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz, pierwszą płatność możesz wnieść dopiero po trzech miesiącach.