Dostrzeż zagrożenia i szanse

Specjalista ds. łańcucha dostaw może teraz jeszcze łatwiej podejmować trafne decyzje dzięki proaktywnemu, opartemu na analizach predykcyjnych i innowacyjnemu łańcuchowi dostaw.

Rozwiązania Watson dla łańcucha dostaw

Właśnie nastała nowa era łańcucha dostaw


Wykorzystaj możliwości rozwiązania Watson Supply Chain do stworzenia przejrzystego i inteligentnie funkcjonującego łańcucha dostaw, który będzie oparty na analizach predykcyjnych.

Produkty i usługi

Supply Chain Insights

Kognitywne możliwości: Resolution Rooms

Wykorzystaj technologię przetwarzania kognitywnego — której trening bazował na łańcuchu dostaw — aby zadbać o wszechstronne opcje wyszukiwania, widoczność i dostęp do analiz w obrębie całego łańcucha dostaw. Rozwiązanie Supply Chain Insights pozwala organizacjom przewidywać, oceniać oraz niwelować czynniki ryzyka i awarie, a także optymalizować łańcuch dostaw tak, by odnosić większe korzyści biznesowe.

Supply Chain Business Network

Kognitywne możliwości: transakcje biznesowe

Usprawnij komunikację B2B i wykorzystaj kognitywne technologie korelowania dokumentów, aby uzyskać szczegółowy wgląd w cykl życia transakcji B2B. Wyciągaj korzyści z inwestycji nawet o 85% szybciej dzięki możliwości przeszukiwania i przeglądania całego cyklu życia transakcji w czasie rzeczywistym i w kontekście całego cyklu życia transakcji.

Zarządzanie zamówieniami i ich realizacją

Dostarczaj klientom tego, czego chcą, tam, gdzie chcą, i wtedy, kiedy chcą. Pomoże w tym globalny widok zapasów w czasie rzeczywistym, zaawansowana logika zaopatrzenia i realizacji zamówień we wszystkich kanałach oraz inteligentny mechanizm dostosowywania podaży do popytu.