Czym jest integracja B2B?

Integracja firma-firma (B2B) polega na automatyzacji procesów i komunikacji biznesowej między co najmniej dwiema organizacjami. Umożliwia im efektywne prowadzenie działalności i wymiany handlowej z klientami, dostawcami i partnerami handlowymi dzięki automatyzacji kluczowych procesów biznesowych. Oprogramowanie do integracji B2B udostępnia architekturę niezbędną do cyfryzacji informacji i szybkiego kierowania ich przez ekosystem handlowy organizacji. 

Czym jest platforma do integracji B2B?

Platforma do integracji B2B pomaga firmom zintegrować wszystkie złożone procesy B2B i elektronicznej wymiany danych (Electronic Data Interchange — EDI) realizowane z ekosystemem partnerów w postaci pojedynczej bramy. Platforma gromadzi dane z aplikacji źródłowych, przekształca dane do zestandaryzowanych formatów, a następnie wysyła dokumenty do partnera handlowego przy użyciu odpowiedniego protokołu transportowego. Oprogramowanie do integracji B2B jest dostępne do użytku w środowisku lokalnym, ale do usług integracyjnych można również uzyskać dostęp za pośrednictwem usług w chmurze. 
 

Dlaczego integracja B2B jest ważna?

Cyfryzacja sprawia, że oczekiwania partnerów i klientów są coraz większe. Organizacje przekonują się, że powolne, nieefektywne i podatne na błędy przetwarzanie informacji w sposób ręczny nie sprawdza się w świecie, którym rządzi powszechna cyfryzacja. A każde przedsiębiorstwo dysponuje własnym zestawem systemów i aplikacji do wymiany plików i wiadomości z partnerami. Różne standardy technologiczne zdecydowanie utrudniają komunikację. 

W celu osiągania większych przychodów, skrócenia czasu wdrażania produktów i usług na rynek oraz zwiększenia wydajności organizacje potrzebują skutecznej sieci biznesowej. Ta z kolei wymaga nowoczesnego rozwiązania do integracji B2B¹. Dzięki właściwym narzędziom B2B organizacje mogą w szybki niezawodny sposób nawiązywać ze sobą łączność i komunikację w środowisku cyfrowym. Pozwala to firmom ograniczać czas związany z wejściem nowych produktów i usług na rynek, a także działać w sposób elastyczny i sprawny, tak by wyróżniać się na tle konkurencji.

Najważniejsze możliwości oferowane przez integrację B2B

Platformy do integracji B2B oferują szeroką gamę możliwości:

  • Adaptery komunikacyjne. Pozwalają zawsze przyjmować prośby o nawiązanie współpracy. Rozwiązanie obsługuje w pełni zabezpieczone internetowe protokoły komunikacyjne, m.in. AS2, SFTP, MQ, HTTP czy Connect:Direct.
  • Integracja aplikacji. Rozwiązanie zawiera adaptery umożliwiające nawiązywanie połączenia z systemami zaplecza, takimi jak bazy danych, systemy SAP czy obiektowa pamięć masowa w chmurze, przy użyciu adaptera klienta AWS S3.
  • Mechanizm konwersji. Umożliwia zaawansowaną transformację między dowolnymi formatami. Pozwala przekształcać dokumenty z jednego formatu do innego.
  • Oprogramowanie odwzorowujące. Umożliwia wizualizowanie pól danych i prezentuje relacje między dokumentami.
  • Śledzenie komunikatów i raportowanie. Umożliwia zarządzanie zdarzeniami i raportowanie, a także przeprowadzanie kontroli za pomocą scentralizowanych paneli kontrolnych pozwalających przekazywać administratorom i partnerom pozyskiwane w czasie rzeczywistym informacje o działaniach i statusie.
  • Szyfrowanie. Szyfruje dane w spoczynku i w ruchu. Zaawansowane narzędzia do zarządzania certyfikatami obsługują nowoczesne szyfry i algorytmy.
  • Weryfikacja danych. Stosuje reguły biznesowe przy użyciu narzędzia do graficznego modelowania procesów biznesowych, tak aby wykrywać wszelkie błędy w przesyłanych informacjach. 
  • Kompresja. Skraca czas wysyłania dużych plików. Dostępne funkcje umożliwiają przesyłanie plików i komunikatów o dowolnym rozmiarze.  

Przykład praktycznego zastosowania integracji B2B

Przeanalizuj scenariusz z branży handlu detalicznego — od zamówienia do płatności: 

Wielkopowierzchniowy sklep detaliczny zamierza zakupić widgety od innej firmy. Detalista przygotowuje zamówienie w swoim systemie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) lub systemie zakupów. Zostaje przeprowadzona transformacja zamówienia do formatu EDI 850, który służy do składania zamówień na towary lub usługi. Rekord 850 jest bezpiecznie przesyłany do firmy opracowującej widgety, która przetwarza go i odsyła z powrotem potwierdzenie funkcjonalne 997 i zamówienie EDI 855 EDI w celu potwierdzenia odbioru.

Następnie firma oferująca widgety przesyła zawiadomienie o wysyłce 856 za pośrednictwem tego samego połączenia AS2, aby poinformować sklep wielkopowierzchniowy, że zamówienie jest już w drodze. Detalista otrzymuje rekord 856, który zostaje zintegrowany z jego systemem zaplecza ERP. Wysyła rekord 997 do firmy opracowującej widgety i przygotowuje się na odbiór przesyłki.

Źródło

¹ Driving strategic value with IBM Supply Chain Business Network, Chandana Gopal, Matthew Marden, IDC, styczeń 2018 r. (PDF, 222 kB)