Centerbridge Partners nabywa rozwiązania programistyczne IBM w dziedzinie marketingu i handlu, na bazie których tworzy Acoustic — samodzielną firmę IT nowej generacji działającą w branży marketingu.


 Dowiedz się więcej

Uwaga: Opuszczasz serwis WWW IBM i łączysz się ze stroną https://acoustic.com

W 2019 r. firma IBM sprzedała swoje rozwiązania w dziedzinie marketingu i handlu przedsiębiorstwu Centerbridge Partners, które założyło nową, samodzielną firmę marketingową działającą w chmurze — Acoustic.

Produkty Acoustic obejmują:
     • Acoustic Marketing Cloud
               • Acoustic Campaign (dawniej Campaign Automation)
               • Acoustic Experience Analytics (Tealeaf)

               • Acoustic Content (dawniej Content Hub)
               • Acoustic Personalization (dawniej Real-Time Personalization)
               • Acoustic Journey Analytics
               • Acoustic Digital Analytics
               • Acoustic Exchange (dawniej Universal Behavior Exchange)
     • Acoustic Lifecycle Pricing (DemandTec)

     • Acoustic Lifecycle Promotion (dawniej DemandTec)
     • Acoustic Payments (dawniej Payments Gateway)

Aby sprawdzić, w jaki sposób Acoustic może odpowiedzieć na Twoje potrzeby w zakresie marketingu, odwiedź stronę acoustic.com.  Aby się z nami skontaktować, kliknij tutaj.

Nawet jeśli serwisy WWW producentów innych niż IBM zawierają logo IBM i treści dotyczące produktów i usług IBM, takie serwisy WWW pozostają niezależne od IBM, w związku z czym IBM nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących treści znajdujących się w tych serwisach WWW. IBM nie kontroluje działania serwisów WWW producentów innych niż IBM. Umieszczenie odsyłacza do serwisu WWW firmy innej niż IBM nie oznacza, że IBM aprobuje taki serwis WWW lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za korzystanie z takiego serwisu WWW.
 Dalej