Przegląd

Nie zawsze da się przewidzieć cyberzagrożenia. Można się jednak na nie przygotować. Reagowanie na cyberincydenty to obowiązek wszystkich pracowników, dlatego ważne jest przygotowanie całej organizacji do szybkiego i sprawnego działania we wspólnym celu. Cyberpoligon oferuje praktyczne symulacje prowadzące uczestników przez realistyczne scenariusze naruszeń. Dzięki temu członkowie zespołu zdobędą umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych, co przyczyni się do rozwoju kultury bezpieczeństwa.

Korzyści

Symulowany cyberincydent

Daj pracownikom wielu działów możliwość uczestnictwa w intensywnym, angażującym i sprzyjającym rywalizacji szkoleniu w symulowanym centrum operacyjnym zabezpieczeń.

Lepsza współpraca

W ramach centrum dowodzenia współpracujesz z zespołami cyberanalityków, prawników i specjalistów ds. PR oraz kierownictwem, a także korzystasz z wielu narzędzi do badania problemów z cyberbezpieczeństwem.

Nauka na tysiącach symulacji

Ucz się na doświadczeniach najbardziej dojrzałych organizacji. Analizuj luki w zabezpieczeniach, jednocześnie opracowując strategię cyberbezpieczeństwa i plan reagowania na incydenty.

Działanie zabezpieczeń i zarządzanie zagrożeniami

Radzenie sobie z zagrożeniami

Zwalczaj cyberprzestępczość, stosując zintegrowaną strategię wykorzystania usług bezpieczeństwa i wiedzę specjalistyczną opartą na sztucznej inteligencji i harmonizacji. Kompleksowy program zarządzania zagrożeniami integruje szeroki wachlarz funkcji, które pomagają zabezpieczyć Twoją działalność.

Reagowanie na incydenty i analiza zagrożeń

Proaktywnie zarządzaj zagrożeniami dla bezpieczeństwa i reaguj na nie, stosując podejście integrujące analizę zagrożeń, reagowanie na incydenty oraz zapobieganie im w celu zminimalizowania strat.

Doradztwo dla centrum operacyjnego w dziedzinie analizy bezpieczeństwa

Usprawnij analizy zabezpieczeń i zapewnij ich kompleksowość. Nasi konsultanci ds. bezpieczeństwa oceniają Twoje operacje względem sprawdzonych procedur, aby pomóc identyfikować zdarzenia, poprawić szybkość reagowania i zmniejszyć ryzyko.

Zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Zaufany partner dostarcza najlepiej zintegrowany ekosystem zabezpieczeń w branży, umożliwiający nieprzerwane monitorowanie zaawansowanych zagrożeń, ryzyka oraz wymagań związanych z zapewnieniem zgodności oraz reagowanie na zagrożenia i zarządzanie nimi.

Usługi centrów operacyjnych zabezpieczeń (SOC)

Wirtualne centra operacyjne zabezpieczeń (V-SOC)

Łatwo monitoruj bezpieczeństwo systemów, korzystając z bezpiecznego portalu WWW, który łączy badania IBM Security X-Force® w dziedzinie zabezpieczeń z danymi na poziomie usług pochodzącymi z urządzeń wdrożonych w Twoich sieciach.

Mobilny cyberpoligon i taktyczne centrum operacyjne

W pełni funkcjonalny cyberpoligon mieszczący się w naczepie ciężarówki, który pozwala prowadzić szkolenia dla zespołów szybkiego reagowania, aby w razie cyberzagrożenia potrafiły szybko i skutecznie zająć się incydentem.

Zasoby

Badania i analizy zagrożeń

Dogłębna wiedza specjalistyczna dotycząca zabezpieczeń i analizy globalnych zagrożeń pozwalają na udoskonalanie rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa.

Raport dot. kosztów naruszeń danych

Ile kosztowałoby Twoją firmę naruszenie ochrony danych? Poznaj skutki finansowe cyberataków i środki bezpieczeństwa, które mogą pomóc w ograniczeniu kosztów ponoszonych przez organizację.

Raport IBM dot. cyberodpornych organizacji

Dowiedz się, jakie technologie i procedury zapewniły cyberodpornym organizacjom przewagę konkurencyjną.

Omówienie cyberbezpieczeństwa

Dowiedz się więcej o cyberbezpieczeństwie, czyli procedurach ochrony integralności sieci, systemów, urządzeń i danych przed cyberatakami.

Pokrewne rozwiązania

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi zabezpieczeń (SIEM)

Scentralizowany wgląd umożliwiający wykrywanie i badanie kluczowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa w całej organizacji oraz reagowanie na nie.

Harmonizacja i automatyzacja zabezpieczeń oraz reagowanie na zdarzenia (SOAR)

Skróć czas reakcji na incydenty dzięki automatyzacji, standaryzacji procesów oraz integracji z istniejącymi narzędziami bezpieczeństwa.

Rozwiązania z dziedziny reagowania na incydenty

Harmonizuj reakcję na incydenty w celu ujednolicenia działań organizacji w odpowiedzi na cyberatak.

Skontaktuj się z nami