IBM Security™ to partner AWS z kompetencją MSSP na poziomie 1

Zarządzaj ryzykiem, jednocześnie przyspieszając wprowadzanie innowacji i mechanizmów zabezpieczeń

Usługi IBM Security™ obejmują najszerszą ofertę usług doradczych i globalnych zarządzanych usług bezpieczeństwa w branży. Zapewniają wielu spośród największych przedsiębiorstw na świecie czołowe w branży oceny i strategie bezpieczeństwa, w tym newralgiczne strategie takie jak strategia zerowego zaufania. Usługi IBM Security Services pomogą Ci ocenić i zrozumieć czynniki ryzyka, zwiększyć zasoby zespołów, wykrywać zagrożenia i odpowiadać na nie oraz wprowadzić jednolite priorytety w dziedzinie bezpieczeństwa w całej organizacji, aby przyspieszyć transformację biznesową.

Oceniaj i ograniczaj zagrożenia oraz zarządzaj ryzykiem. Nasi eksperci i sprawdzone strategie pomogą Ci dogłębnie zrozumieć potrzeby biznesowe i związane z zachowaniem zgodności.

Chroń i nadzoruj swoje przedsiębiorstwo, dane, użytkowników i zasoby. Zapewniaj zaufane środowisko, gdy łączysz strategie, analizy i mechanizmy kontroli w całym przedsiębiorstwie.

Szybko i pewnie identyfikuj zagrożenia i reaguj na nie. Sztuczna inteligencja na bieżąco dostarcza spostrzeżeń, które pozwolą Ci szybko identyfikować kluczowe zagrożenia i sprawnie na nie reagować.

Wymagania związane z zachowaniem bezpieczeństwa zmieniają się po przeniesieniu obciążeń lokalnych do chmury. Automatyzuj, centralizuj i upraszczaj działania, wykorzystując usługi w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze.

Jeśli wystąpił incydent związany z cyberbezpieczeństwem, poproś zespół X-Force® o pomoc.

Jak wspieramy Twój biznes

Doradztwo i integracja systemów

Dogłębna wiedza specjalistyczna, doświadczenie w dziedzinie doradztwa i zaawansowane technologie pomogą Ci rozwiązywać złożone problemy i zarządzać ryzykiem w oparciu o zintegrowaną strategię.

Zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Uprość mechanizmy bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń dzięki stałemu, opartemu na wartości monitorowaniu, sprawnemu zarządzaniu i analizie zagrożeń — korzystając ze specjalistycznej wiedzy i zintegrowanych usług w dziedzinie bezpieczeństwa.

Services Alliance Program

Zespół IBM Security współpracuje z dostawcami zabezpieczeń w celu wzbogacenia usług doradczych dotyczących cyberbezpieczeństwa, usług w chmurze i zarządzanych usług bezpieczeństwa.

Najnowsze zasoby dotyczące usług w dziedzinie bezpieczeństwa