Usługi dla SAP S/4HANA

Na całym świecie IBM zatrudnia ponad 19 000 konsultantów specjalizujących się w systemie SAP S/4HANA. Dzięki temu skutecznie pomagamy w osiąganiu maksymalnych korzyści biznesowych i technologicznych, które wynikają ze stosowania sprawdzonych procedur i zaangażowania zespołów SAP ERP. Obniż ryzyko, jednocześnie szybciej osiągając zyski.

Korzyści

Metodologia Rapid Discovery od IBM

Stwórz plan transformacji i postępuj zgodnie z jego założeniami.

Szybka i efektywna migracja

Szybsze aktualizacje, eliminacja zbędnej nadmiarowości i redukcja ilości danych.

Określanie skutków migracji i niwelowanie towarzyszących jej zagrożeń

Dowiedz się, jak narzędzie IBM do oceny SAP S/4HANA pomaga w eliminowaniu zagrożeń.

Usługi dla SAP S/4HANA

Usługi SAP Digital Transformation

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów ds. SAP S/4HANA i sprawdź, w jaki sposób rozwiązania IBM odmienią dotychczasowy sposób prowadzenia Twojej działalności.

Przejście do SAP HANA

Poznaj możliwości, jakie zyskujesz natychmiast po przejściu do systemu SAP S/4HANA, dzięki którym osiągniesz znaczące korzyści finansowe.

Wdrożenie SAP S/4HANA

Oferowana strategia umożliwia wykorzystanie dotychczasowych inwestycji w rozwiązania SAP, a jednocześnie przeprowadzenie całkowitej cyfrowej transformacji aplikacji ERP.

Przykładowe wdrożenia S/4HANA

Galp Energia

Galp ujednolica działania na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki budowie zintegrowanej platformy do innowacji w dziedzinie energetyki z pomocą IBM, SAP S/4HANA i chmury hybrydowej.

Jumbo Supermarkten

Chcąc przeprowadzić szybkie wdrożenie, druga co do wielkości sieć supermarketów w Holandii z pomocą IBM® Services® uruchomiła system SAP S4/HANA i zbudowała nowe środowisko ERP.

PT ABM Investama Tbk

Przedsiębiorstwa PT ABM i IBM zwiększają skuteczność wykorzystania danych dzięki systemowi SAP S/4HANA na platformie Amazon Web Services.

Zasoby

Oprogramowanie SAP S/4HANA Cloud w filantropii

Oferowany system SAP ERP obsługuje ponad 500 000 darowizn dziennie. W ten sposób pomaga zbierać setki milionów dolarów na cele charytatywne.

PayPal Giving Fund

Platforma PayPal Giving Fund — oparta na technologii firmy PayPal — zbiera darowizny na cele charytatywne, nie obciążając darczyńców ani nie pobierając prowizji za świadczone usługi.

Zestawienie Magic Quadrant dotyczące aplikacji SAP S/4HANA

Poznaj aktualną ofertę usług dla aplikacji SAP ERP i dowiedz się, jakie korzyści mogą one przynieść Twojej organizacji.

Opracowanie Insights on SAP

Przeczytaj opracowanie IBM i dowiedz się, jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 wpłynął na rozwiązania i ekosystem SAP.

Spotkanie poświęcone SAP S/4HANA

Webinarium dotyczy różnych kwestii związanych z migracją do systemu S/4HANA — od przedstawienia potencjalnych korzyści po realizację oczekiwań kadry kierowniczej.

IBM SAP S/4HANA — HANA Impact Assessment Tool

Zrozum znaczenie i wpływ migracji do systemu SAP S/4HANA.