Przegląd

Transformacja strategii zarządzania ryzykiem

Świadczymy usługi, które łączą zintegrowane technologie IBM ze specjalistyczną wiedzą Promontory dotyczącą zgodności z przepisami i zarządzanymi usługami. Wykorzystując skalowalne operacje i inteligentne przepływy pracy, pomagamy klientom osiągnąć priorytetowe cele, zarządzać ryzykiem, zwalczać przestępstwa i oszustwa finansowe oraz spełniać zmieniające się oczekiwania klientów, a jednocześnie przestrzegać obowiązujących wymogów nadzorczych.

Dwóch rozmawiających mężczyzn

Obejrzyj wideo (2:45)

Korzyści

Optymalizacja zgodności

Zwiększ skuteczność swojego programu utrzymywania zgodności dzięki usprawnionym modelom operacyjnym, optymalizacji i przeprojektowywaniu procesów, mechanizmom automatyzacji i inteligentnym przepływom.

Rozwiązywanie złożonych problemów

Korzystaj z praktycznych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie strategii biznesowej, zarządzania ryzykiem i osiągania zgodności, które bazują na fachowej wiedzy dotyczącej regulacji prawnych i branżowych.

Nadążanie za zmianami

Identyfikuj i oceniaj ryzyko, planuj odpowiedzi na incydenty, błyskawicznie i skutecznie dostosowuj się do nowych regulacji i nieustannie udoskonalaj działania ukierunkowane na transformację organizacyjną.

Analizy wdrożenia usług doradztwa w dziedzinie zarządzania ryzykiem

Transformacja globalnego działu ds. zwalczania przestępstw finansowych

Czołowa globalna instytucja finansowa zwróciła się do Promontory, spółki IBM, z prośbą o pomoc w przekształceniu globalnego działu ds. zwalczania przestępstw finansowych. Dzięki naszemu modelowi usług zarządzanych i naszym rozwiązaniom technologicznym produktywność pracy zespołu w jednym tylko regionie udało się zwiększyć o 40%.

drapacze chmur

Zasoby

Wdrożenie uczenia maszynowego w programach zwalczania przestępstw finansowych

W celu zwiększenia wydajności pracy i skuteczniejszego wykrywania zagrożeń wiele instytucji integruje zaawansowane rozwiązania, wykorzystujące m.in. techniki uczenia maszynowego, ze swoimi programami zwalczania przestępstw finansowych.

Zarządzanie transformacją programów przeciwdziałania przestępstwom finansowym

Spadek jakości kredytowej, wzrost nadużyć i przestępstw finansowych oraz inne czynniki finansowe sprawiają, że organizacje muszą działać wydajniej, myśleć przyszłościowo i podnosić swoją odporność. Tylko tak mogą utrzymać swoją konkurencyjność.

Współpraca z czołowymi ekspertami w dziedzinie zarządzania ryzykiem i zgodnością

Eksperci Promontory, firmy należącej do IBM, pełnią na całym świecie role liderów biznesowych, doświadczonych strategów i fachowych konsultantów w dziedzinie zarządzania ryzykiem i zgodnością.

Współtwórz z zespołem IBM Garage

Korzystaj z kompleksowej strategii opartej na myśleniu projektowym oraz metodykach zwinnych i DevOps, aby łatwiej projektować, budować, oceniać, rozwijać i skalować rozwiązania. Przyspiesz osiąganie korzyści i dostosowuj przełomowe technologie dzięki partnerstwu zawartemu z zespołem oraz różnymi specjalistami IBM w dziedzinie działalności, projektowania i technologii.