Sprawdź, dlaczego IBM plasuje się na pozycji lidera w rankingu „Everest Group PEAK Matrix® for Procurement Outsourcing Service Providers 2020”

Przegląd

Transformacja operacji zakupowych

IBM pomaga przekształcić operacje zakupowe od etapu pozyskania dostawcy po rozliczenie, bazując na zaawansowanych procesach, które pozwalają wykorzystywać potencjał rozwiązań wykładniczych. Konsultanci IBM ds. zakupów współpracują z klientami, aby tworzyć inteligentne przepływy pracy, które łączą specjalistyczną wiedzę zespołu ds. zakupów, technologie wykładnicze, takie jak sztuczna inteligencja czy automatyzacja, a także wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych — wszystko to w chmurze hybrydowej. Budując inteligentne przepływy pracy na każdym etapie procesu zakupów, zapewniasz pracownikom narzędzia w postaci pogłębionych analiz, które pozwalają osiągać większe korzyści i przekształcać procesy zakupowe.

Mężczyzna patrzący przez okno w biurze

Przegląd usług IBM dla procesów zakupowych (1:51)

Korzyści

Niższe koszty operacyjne

Na nowo zorganizuj dział zakupów w oparciu o inteligentne przepływy pracy zapewniające maksymalny poziom automatyzacji, zwiększenie sprawności oraz wykorzystanie technologii wykładniczych, w tym sztucznej inteligencji, analizy danych oraz automatyzacji, by zwiększać wydajność operacyjną, ograniczać koszty oraz maksymalizować odporność i elastyczność.

Większe oszczędności

Wykorzystuj dane w przedsiębiorstwie i w całej sieci dostawców, aby zapewnić bezstronną analizę, która zwiększy elastyczność łańcucha dostaw i szybkość reakcji, a także pozwoli uwzględniać zmiany w czasie rzeczywistym, aby negocjować optymalne ceny.

Gwarancja zadowolenia interesariuszy

Postaw na odpowiedzialny łańcuch dostaw,
zrównoważony rozwój i różnorodność dostawców, aby spełniać oczekiwania klientów i partnerów, poprawiać relacje z dostawcami i przyspieszać uzyskiwanie korzyści z pomocą innowacyjnych narzędzi i technologii oraz strategii zaopatrzenia.

Usługi doradcze w dziedzinie zakupów i outsourcingu

Opinia

Zasoby

Praca z domu sprzyja odporności, ale czy sprawdza się w przypadku zaopatrzenia?

Matthew Bounds, starszy partner ds. usług dla procesów zakupowych w IBM, omawia znaczenie siły roboczej i elastyczności procesów oraz przyspieszenia transformacji cyfrowej i wprowadzania cyfrowych modeli operacyjnych, a także budowania zaufania w celu uniknięcia przestojów w procesie zaopatrzenia.

Od etapu zaopatrzenia do płatności w 2020 r.: nowa normalność

Graham Wright, starszy partner ds. finansów i operacji w IBM, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat działań, które profesjonaliści ds. zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw mogą podejmować, aby skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z COVID-19.

Cztery etapy budowania bardziej przejrzystego i odpornego łańcucha dostaw poprzez zarządzanie ryzykiem

Eksperci IBM ds. łańcucha dostaw zastanawiają się, jak opracować kompleksową strategię zarządzania ryzykiem za pomocą technologii do zarządzania danymi, które pozwalają monitorować łańcuch dostaw, oceniać ryzyko, zwiększać widoczność i poprawiać elastyczność.