Przegląd

Usługi IBM Risk and Fraud ułatwiają rozpoznawanie sprawców oszustw i nadużyć względem instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych i płatników służby zdrowia, a także identyfikowanie użytkowników wewnętrznych działających na szkodę własnej firmy. Wykorzystując zaawansowane narzędzia analityczne oparte na rozwiązaniach IBM Watson®, konsultanci IBM dostarczają cennych informacji na temat tego typu zachowań.

Dyrektorzy finansowi (CFO) wiedzą, jak cenna jest możliwość identyfikowania oszustw, przypadków marnotrawstwa, nadużyć i błędów w całym przedsiębiorstwie. Skuteczne i efektywne zarządzanie zgodnością z przepisami wymaga kompleksowego podejścia wykorzystującego wiedzę branżową i zaawansowane narzędzia analityczne do wykrywania takich zachowań. Trendy w globalizacji, nowe przepisy, krótszy czas na reakcję i złożoność nowego środowiska biznesowego mogą stanowić dla organizacji dodatkowe obciążenie.

  • Znaczący spadek liczby fałszywych alertów.
  • Większe możliwości wykrywania i eliminowania oszustw w czasie rzeczywistym.
  • Niższe koszty operacyjne zarządzania ryzykiem i nadużyciami finansowymi.

Korzyści

Pomoc osobom badającym oszustwa w skuteczniejszej ocenie ryzyka transakcji finansowych.

Sprawniejsza realizacja zasad „poznaj swojego klienta” (KYC).

Ograniczenie kosztów operacyjnych dzięki wykorzystaniu technologii do obsługi większej liczby zestawów danych.

Usługi zarządzania ryzykiem i oszustwami

Usługi w zakresie oszustw i przestępstw finansowych

Skorzystaj ze wstępnej oceny diagnostycznej i praktycznej strategii, by w kompleksowy sposób wdrożyć system zarządzania danymi, narzędzia do analizy płatności i nowe procesy.

Usługi zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Opracuj ogólnokorporacyjną strategię zarządzania ryzykiem, by modelować potencjalne skutki ekonomiczne i społeczne zdarzeń obciążonych ryzykiem operacyjnym.

Rozwiązania w zakresie nadzoru, ryzyka i zgodności z przepisami

Wykorzystaj potencjał danych i technologii, by zarządzać ekspozycją na ryzyko, ograniczyć niespodziewane straty i zapewniać zgodność z przepisami w całym przedsiębiorstwie.

Narzędzia analityczne i sprawozdawcze do zarządzania ryzykiem i oszustwami

Sięgnij po rozwiązania oparte na wykorzystaniu danych, dzięki którym będziesz sprawniej i skuteczniej zarządzać oszustwami, przypadkami marnotrawstwa, nadużyciami i błędami w realizacji przepisów w całej organizacji.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach w zakresie zarządzania ryzykiem i oszustwami?

Przykładowe wdrożenie

IBM pomaga w walce z nadużyciami finansowymi w służbie zdrowia w Karolinie Północnej

Władze stanu Karolina Północna wykorzystują narzędzia analityczne IBM do wykrywania podejrzanych działań i oszustw, których dokonują pacjenci i usługodawcy programu pomocy socjalnej Medicaid w tym stanie.

Pokrewne rozwiązania

Usługi w zakresie transformacji finansów

Usprawnij i przyspiesz transformację finansową, korzystając z przetwarzania kognitywnego, narzędzi analitycznych i łańcucha bloków.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ryzyka

Oceń swój aktualny system nadzorowania bezpieczeństwa pod kątem własnych celów i wymogów biznesowych.

Usługi w dziedzinie analiz biznesowych

Wykorzystuj możliwości przetwarzania kognitywnego do odkrywania i realizowania szans na rozwój, zwiększania produktywności i ograniczania ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem bankowym i finansowym

Wykorzystaj możliwości sztucznej inteligencji (AI), platformy Watson i specjalistyczną wiedzę na temat regulacji, którą dysponuje firma Promontory, aby zmienić swój system zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami.

Ryzyko ubezpieczeniowe i zarządzanie finansami

Rozwiązania IBM Insurance zapewniają ubezpieczycielom wsparcie w przeprowadzaniu transformacji cyfrowej przy użyciu łańcucha bloków, robotyzacji procesów biznesowych, sztucznej inteligencji i rożnych platform, które ułatwiają zwiększenie zysków.

Poznaj naszych ekspertów

Richard Hoehne

Wiceprezes i Partner ds. walki z oszustwami i przestępstwami finansowymi

Wilson Davis

Główny konsultant ds. technicznych

Amanda (Mandy) Fogle

Liderka ds. globalnej walki z oszustwami — zespół ds. zgodności z przepisami

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat doradztwa biznesowego IBM?