Trzy na cztery firmy korzystające z usług zarządzanych deklarują, że są one zasadniczym składnikiem ich strategii IT

Najważniejsze korzyści z usług zarządzanych:

  • W sferze operacyjnej i kwestiach bezpieczeństwa: wyższy poziom bezpieczeństwa i sprawozdawczości formalnej dotyczącej aplikacji, możliwość szybkiego dostarczania usług i aplikacji potrzebnych w podstawowej działalności firmy oraz większe możliwości w zakresie usuwania skutków awarii i ciągłości biznesowej. 
  • W sferze finansowej i strategicznej: przewidywalne zarządzanie kosztami i zasobami potrzebnymi do utrzymywania aplikacji Oracle, wkład w szersze inicjatywy transformacji cyfrowej i ograniczenie uciążliwości związanych z utrzymaniem sprzętu i oprogramowania.

Znajdź partnera strategicznego: w jaki sposób zarządzane usługi chmurowe mogą stworzyć lepsze warunki dla cyfrowej transformacji

Analitycy firmy Frost & Sullivan dzielą się wynikami niedawnej ankiety przeprowadzonej wśród decydentów ze sfery IT. Widać w nich doskonale, w jaki sposób przedsiębiorstwa korzystają z zarządzanych usług chmurowych, by realizować swoje strategie transformacyjne.

Korzyści

Odciążenie działu IT

Odciążenie działu IT

Specjaliści IBM zajmą się czasochłonnym zarządzaniem i obsługą techniczną aplikacji chmurowych Oracle, a Twój dział IT będzie mógł skupić się na innowacyjnych projektach o wyższej wartości dodanej.

Gwarancje w umowie SLA

Gwarancje w umowie SLA

Wybierz odpowiednią umowę dotyczącą poziomu usług (SLA) — spełniającą oczekiwania do nawet 99,9% — od maszyny wirtualnej do systemu operacyjnego, poprzez bazę danych i poziom aplikacji.

Całodobowa ochrona:

Całodobowa
ochrona

Zgodność z przepisami, ciągłe monitorowanie i precyzyjna kontrola zapewniają widoczność, zmniejszając potencjalne zagrożenia, zanim zdążą one zaszkodzić Twoim danym.

Innowacje z Oracle i Watsonem

Innowacje z Oracle i Watsonem

Zintegruj swoje aplikacje chmurowe Oracle z rozwiązaniami branżowymi IBM Watson® lub twórz własne aplikacje, korzystając z szerokiej gamy kognitywnych interfejsów API.

Oblicz potencjalne oszczędności

Estymator kosztów i korzyści z rozwiązań Oracle w chmurze może pomóc w rozpoznaniu najważniejszych obszarów potencjalnych oszczędności. A uwolnione środki można reinwestować w innowacje oraz optymalizację pracy zespołu IT i całkowitych kosztów użytkowania.

Kluczowe cechy

Liczne opcje wdrażania i zarządzania

Możesz elastycznie wdrażać chmurowe obciążenia Oracle w zarządzanym systemie operacyjnym lub na zarządzanej platformie bazodanowej albo zdecydować się na wdrożenie aplikacji w pełni zarządzanych.

Obsługa różnych systemów operacyjnych i baz danych

Usługi IBM obejmują systemy operacyjne AIX®, Red Hat Linux, Microsoft Windows, Oracle Enterprise Linux i Solaris, a także większość popularnych baz danych, w tym IBM DB2®, Oracle i Sybase.

Zasoby

Usługi IBM Cloud Managed Services podnoszą poziom bezpieczeństwa IT i pomagają spełnić wymagania formalne

Zobacz, jak zarządzane usługi chmurowe mogą pomóc w ochronie danych — zarówno w aspekcie fizycznym, jak i wirtualnym.

Aplikacje korporacyjne i chmurowe usługi zarządzane: opinie 269 dyrektorów ds. informatyki

W tym artykule, opracowanym na podstawie ankiety firmy Frost & Sullivan przeprowadzonej wśród menedżerów IT wyższego szczebla, omówiono powody, dla których przedsiębiorstwa obejmują swoje aplikacje SAP i Oracle chmurowymi usługami zarządzanymi.

Migracja newralgicznych aplikacji z pomocą zarządzanych usług chmurowych

W tym podsumowaniu przedstawiono najważniejsze trudności związane z migracją do chmury i wyjaśniono, w jaki sposób kompetentny dostawca usług zarządzanych może pomóc w ich pokonaniu.

Przykładowe wdrożenia

N Brown Group

IBM i Oracle w świecie mody

N Brown Group przechodzi strategiczne przeobrażenie w sklep internetowy, stawiając na sprawność, elastyczność i innowacyjność oraz kierując się ideą „digital first”. Jednym z elementów tej transformacji było udostępnienie klientom detalicznym szerszej oferty finansowania, usprawnienie planowania zaopatrzenia w towary handlowe oraz przekształcenie systemów finansowych. Wszystkie te zmiany zrealizowane zostały na nowej platformie cyfrowej zbudowanej w oparciu o technologie IBM Cloud™.

Epic Piping

Multimilionowy biznes w mniej niż rok dzięki rozwiązaniom IBM i Oracle

Firma Epic Piping wybrała rozwiązania Oracle JD Edwards objęte pełnym zarządzaniem w ramach usług IBM Cloud Managed Services for JD Edwards, aby w ciągu zaledwie kilku miesięcy zbudować w pełni zintegrowaną strukturę operacyjną obsługującą transakcje o wartości wielu milionów dolarów.

Caribbean Financial Group

Usługi IBM wspomagają szybki rozwój firmy pożyczkowej

Tworząc szybki, prosty i niezawodny proces w oparciu o usługi Managed Services on IBM Cloud for Oracle Solutions, przedsiębiorstwo Caribbean Financial Group z powodzeniem zwiększyło efektywność działania. W rezultacie decyzje kredytowe zapadają zawsze na czas, a pożyczkobiorcy bez opóźnień uzyskują dostęp do przyznanych środków.

Usługi powiązane

IBM Services for Managed SAP Applications

Przeniesienie aplikacji SAP do chmury zarządzanej może przynieść wzrost elastyczności i skalowalności poprzez redukcję kosztów, zwiększenie sprawności działania i uwolnienie zasobów kadrowych od rutynowych zadań.

Cloud Consulting and Migration Services

Krótsza droga do chmury hybrydowej. Nasi eksperci mogą pomóc w migracji do chmury hybrydowej i optymalizacji inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i ryzyka.

IBM Integrated Managed Infrastructure Services

Usługi Integrated Managed Infrastructure Services mają strukturę modularną i mogą uprościć zarządzanie infrastrukturą hybrydową, a przyjęty model rozliczeń zakłada, że klient płaci tylko za to, czego faktycznie potrzebuje.

Porozmawiaj z ekspertem od rozwiązania IBM Cloud for Oracle Solutions

Felicity J Macdonald

Dyrektor ds. globalnego rozwoju działalności, ekspert od rozwiązań Oracle

Jaikumar Subbaiyan

Menedżer ds. oferty globalnej — IBM Cloud for Oracle Solutions

Paul Cyphers

Menedżer ds. rynkowej implementacji oferty — IBM Cloud for Oracle 

Prashant Bhatnagar

Menedżer ds. rozwiązań chmurowych, amerykańskie centrum użytkowników chmury