Estymator kosztów i korzyści

Oblicz potencjalny zwrot z inwestycji w przeniesienie infrastruktury i aplikacji Oracle do chmury i zarządzanie nimi w tym środowisku

Trzy na cztery firmy korzystające z zarządzanych usług dla aplikacji Oracle deklarują, że są one zasadniczym elementem ich strategii IT

Najważniejsze zalety zarządzanych usług dla aplikacji Oracle:

  • W sferze operacyjnej i bezpieczeństwa: wyższy poziom bezpieczeństwa i sprawozdawczości formalnej dotyczącej aplikacji, możliwość szybkiego dostarczania usług i aplikacji Oracle potrzebnych w podstawowej działalności firmy oraz większe możliwości w zakresie usuwania skutków awarii i ciągłości biznesowej. 
  • W sferze finansowej i strategicznej: przewidywalne zarządzanie kosztami i zasobami potrzebnymi do utrzymywania aplikacji Oracle, wkład w szersze inicjatywy transformacji cyfrowej i ograniczenie uciążliwości związanych z utrzymaniem sprzętu i oprogramowania. 

Jak zarządzane usługi w chmurze mogą usprawnić cyfrową transformację rozwiązań Oracle

To interaktywne opracowanie wyjaśnia dlaczego 76% dyrektorów ds. informatyki powiedziało analitykom firmy Frost & Sullivan, że zarządzane usługi w chmurze są podstawowym elementem ich strategii IT, a od ich dostawcy oczekują dużo więcej niż tylko zarządzania infrastrukturą.

W jaki sposób zarządzane usługi chmurowe mogą pomóc przedsiębiorstwom z różnych branż

Większa efektywność łańcucha dostaw

Nacisk położony jest na wykorzystanie technologii do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają wdrażanie produktów na rynek, udoskonalają interakcje z klientem i zwiększają efektywność łańcucha dostaw.

Szybsze wprowadzanie rozwiązań na rynek i uproszczenie sfery IT

Oczekiwania klientów w zakresie różnorodności i konfigurowalności produktów wymagają skrócenia cyklów łańcucha dostaw i zarządzania produkcją w elastyczny sposób. Producenci mogą stanąć przed koniecznością dostosowania linii produkcyjnych pod kątem wielu produktów.

Niższe koszty i większa dyspozycyjność kadry

66% firm z sektora usług finansowych wdrożyło zarządzane usługi chmurowe, dzięki którym ich aplikacje biznesowe mogą optymalnie funkcjonować w bezpiecznym środowisku.

Transformacja doświadczeń klienta

Z badania przeprowadzonego przez firmę inwestycyjną UBS wynika, że w 2017 roku w USA zamknięto blisko 8000 sklepów detalicznych, co przyćmiło rekordową liczbę zamknięć (6163) mającą miejsce podczas recesji w 2008 roku. Stowarzyszenie National Retail Federation podaje, że choć ogólna ilość sprzedaży detalicznej wzrośnie w 2018 roku o około 4%, to liczba ta odzwierciedla tylko 10–12% wzrost sprzedaży online, podczas gdy sprzedaż w tradycyjnych sklepach maleje.

Przewidywanie zmian i szybka adaptacja

Konserwatywna branża ubezpieczeniowa zaczyna wkraczać w epokę cyfrową. Po latach pozostawania w tyle w stosunku do innych sektorów — w tym podobnie jak ona regulowanym, jak na przykład usług finansowych czy służby zdrowia — firmy ubezpieczeniowe wdrażają chmurę, analizy i technologie nowej generacji, dążąc w ten sposób do pozyskiwania klientów i zwiększania zysków.

Korzyści

Odciążenie działu IT

Odciążenie działu IT

Specjaliści IBM zajmą się czasochłonnym zarządzaniem i obsługą techniczną aplikacji chmurowych Oracle, a Twój dział IT będzie mógł skupić się na innowacyjnych projektach o wyższej wartości dodanej.

Gwarancje w umowie SLA

Gwarancje w umowie SLA

Wybierz umowę dotyczącą poziomu usług (SLA) dopasowaną do Twoich potrzeb — gwarantującą dostępność na poziomie nawet 99,9% dla maszyny wirtualnej, systemu operacyjnego, bazy danych i samej aplikacji.

Całodobowa ochrona:

Całodobowa
ochrona

Zgodność z przepisami, ciągłe monitorowanie i precyzyjna kontrola zapewniają widoczność, zmniejszając potencjalne zagrożenia, zanim zdążą one zaszkodzić Twoim danym.

Innowacje z Oracle i Watsonem

Innowacje z Oracle i Watson

Zintegruj swoje aplikacje chmurowe Oracle z rozwiązaniami branżowymi IBM Watson® lub twórz własne aplikacje, korzystając z szerokiej gamy kognitywnych interfejsów API.

Najważniejsze funkcje

Liczne opcje wdrażania i zarządzania

Możesz elastycznie wdrażać chmurowe obciążenia Oracle w zarządzanym systemie operacyjnym lub na zarządzanej platformie bazodanowej albo zdecydować się na wdrożenie aplikacji w pełni zarządzanych.

Obsługa różnych systemów operacyjnych i baz danych

Usługi IBM obejmują systemy operacyjne AIX®, Red Hat Linux, Microsoft Windows, Oracle Enterprise Linux i Solaris, a także większość popularnych baz danych, w tym IBM DB2®, Oracle i Sybase.

Zasoby

Usługi IBM Cloud Managed Services podnoszą poziom bezpieczeństwa IT i pomagają spełnić wymagania formalne

Zobacz, jak zarządzane usługi chmurowe mogą pomóc w ochronie danych — zarówno w aspekcie fizycznym, jak i wirtualnym.

Aplikacje korporacyjne i chmurowe usługi zarządzane: opinie 269 dyrektorów ds. informatyki

W tym artykule, opracowanym na podstawie ankiety firmy Frost & Sullivan przeprowadzonej wśród menedżerów IT wyższego szczebla, omówiono wyzwania związane z transformacją działalności i przeniesieniem aplikacji SAP i Oracle do chmury.

Migracja newralgicznych aplikacji z pomocą zarządzanych usług chmurowych

W tym podsumowaniu przedstawiono najważniejsze trudności związane z migracją do chmury i wyjaśniono, w jaki sposób kompetentny dostawca usług zarządzanych może pomóc w ich pokonaniu.

Przykładowe wdrożenia

N Brown Group

IBM i Oracle w świecie mody

N Brown Group przechodzi strategiczne przeobrażenie w sklep internetowy, stawiając na sprawność, elastyczność i innowacyjność oraz kierując się ideą „digital first”. Jednym z elementów tej transformacji było udostępnienie klientom detalicznym szerszej oferty finansowania, usprawnienie planowania zaopatrzenia w towary handlowe oraz przekształcenie systemów finansowych. Wszystkie te zmiany zrealizowane zostały na nowej platformie cyfrowej zbudowanej w oparciu o technologie IBM Cloud™.

Epic Piping

Multimilionowy rozwiązaniom w rozwój niż rok dzięki rozwiązaniom IBM i Oracle

Firma Epic Piping wybrała rozwiązania Oracle JD Edwards objęte pełnym zarządzaniem w ramach usług IBM Cloud Managed Services for JD Edwards, aby w ciągu zaledwie kilku miesięcy zbudować w pełni zintegrowaną strukturę operacyjną obsługującą transakcje o wartości wielu milionów dolarów.

Caribbean Financial Group

Usługi IBM wspomagają szybki rozwój firmy pożyczkowej

Tworząc szybki, prosty i niezawodny proces bazujący na usługach zarządzanych IBM Services for Managed Oracle Solutions, przedsiębiorstwo Caribbean Financial Group z powodzeniem zwiększyło efektywność działania. W rezultacie decyzje kredytowe zapadają zawsze na czas, a pożyczkobiorcy bez opóźnień uzyskują dostęp do przyznanych środków.

Powiązane usługi

Usługi IBM dla zarządzanych aplikacji SAP

Przeniesienie aplikacji SAP do chmury zarządzanej może przynieść wzrost elastyczności i skalowalności poprzez redukcję kosztów, zwiększenie sprawności działania i uwolnienie zasobów kadrowych od rutynowych zadań.

Cloud Consulting and Migration Services

Krótsza droga do chmury hybrydowej. Nasi eksperci mogą pomóc w migracji do chmury hybrydowej i optymalizacji inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i ryzyka.

IBM Services for Commerce Solutions

Oferta Commerce Solutions to pełny zestaw usług do budowania, uruchamiania i zabezpieczania złożonych aplikacji eCommerce oraz zarządzania nimi, które pomagają w zwiększaniu sprawności i spójności platformy eCommerce.

Porozmawiaj z nami i postaw pierwszy krok

Mamy szeroki wachlarz możliwości, usług i produktów, aby pomóc Ci wkroczyć na ścieżkę transformacji. Kliknij poniżej, aby poznać dwa punkty wyjścia do dalszych działań.

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych — #ManagedServices

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych — #ManagedServices