Przegląd

Liderzy ds. bezpieczeństwa i ryzyka coraz częściej zlecają obsługę swoich programów związanych z bezpieczeństwem dostawcom zarządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP). Dzięki temu mogą zwiększać kompetencje, demonstrować wpływ i wartość zabezpieczeń oraz ograniczać złożoność. Korzystając z zarządzanych usług bezpieczeństwa i współpracując z zaufanym, globalnym partnerem, możesz skupić się na strategicznych priorytetach w obszarze zabezpieczeń. Dostawca zajmuje się bieżącym zarządzaniem zagrożeniami, ochroną danych i spełnianiem wymagań dotyczących zgodności z przepisami.

Kompleksowe zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa IBM

Kompleksowe zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa IBM (1:25)

IBM to lider wśród dostawców usług MSS

Lider globalnych zarządzanych usług cyberbezpieczeństwa według raportu Forrester

Dowiedz się, dlaczego firma Forrester uznała zintegrowaną ofertę usług bezpieczeństwa IBM za lidera wśród globalnych zarządzanych usług cyberbezpieczeństwa.

IDC uznaje IBM za lidera w dziedzinie MSS

Dowiedz się, dlaczego firma IDC uznała IBM za światowego lidera, doceniając globalną skalę, lokalne dostarczanie i opartą na AI platformę do zarządzania zagrożeniami.

X-Force Threat Intelligence Index 2021

Poznaj najważniejsze wnioski z najnowszych ataków i trendów w cyberbezpieczeństwie, które kształtują krajobraz zagrożeń.

Korzyści

Zabezpieczenia programowe

Stosuj oparte na standardach podejście do zapewnienia bezpieczeństwa, dzięki któremu uzyskasz niezawodną, powtarzalną strukturę do zarządzania wieloma rodzajami incydentów, którą możesz wykorzystać w używanych systemach. 

Bieżące analizy bezpieczeństwa

Podejmuj działania zwiększające poziom bezpieczeństwa w całym przedsiębiorstwie, bazując na dedykowanych analizach uzyskiwanych dzięki narzędziom do wizualizacji i analityki wykorzystującym dane na temat przeszłych, obecnych i spodziewanych zagrożeń. 

Proaktywnie zarządzane zabezpieczenia

Przyspiesz wykrywanie, ogranicz fałszywe alarmy i skróć czas reakcji dzięki inteligentnemu wykorzystaniu automatyzacji, harmonizacji, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. 

Automatyzacja i AI

Zapewnij odpowiednie skalowanie operacji w dziedzinie bezpieczeństwa bez konieczności wprowadzania dużych zmian w harmonogramie pracowników i wsparcia, korzystając ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. 

Technologie bezpieczeństwa nowej generacji

Lepiej chroń przedsiębiorstwo przed pojawiającymi się zagrożeniami w domenach IT, OT, IoT i IoMT dzięki narzędziom do monitorowania, zarządzania i ograniczania ryzyka.

Kompleksowe zarządzanie zagrożeniami

Zajmuj się próbami włamań i eksfiltracji danych, złośliwym oprogramowaniem i innymi incydentami zagrażającymi bezpieczeństwu w ramach jednego programu.

Zarządzane usługi dla cyberbezpieczeństwa

Radzenie sobie z zagrożeniami

centrum dowodzenia X-Force

Radzenie sobie z zagrożeniami

Chroń newralgiczne zasoby przed zagrożeniami, wykrywaj zaawansowane zagrożenia oraz szybko reaguj na przestoje i usuwaj ich skutki.

Zarządzane usługi wykrywania i reagowania

zarządzanie magazynem za pomocą tabletu

Zarządzane usługi wykrywania i reagowania

Chroń punkty końcowe przed czynnikami ryzyka, zapobiegaj zagrożeniom, wykrywaj je i reaguj na nie dzięki proaktywnemu poszukiwaniu zagrożeń i ich analizie.

Zarządzane bezpieczeństwo w chmurze

bezpieczne miasto wieczorem

Zarządzane bezpieczeństwo w chmurze

Zabezpiecz całą chmurę hybrydową, korzystając z usług zarządzanych i doradczych.

Zarządzane bezpieczeństwo punktów końcowych

zbliżenie okularów kobiety, w których odbija się ekran komputera

Zarządzane bezpieczeństwo punktów końcowych

Chroń punkty końcowe przedsiębiorstwa w nowoczesnych rozproszonych i nastawionych na zdalne działanie środowiskach za pomocą oprogramowania antywirusowego, funkcji ochrony przed utratą danych i szyfrowania.

Tożsamość zarządzana

widok z góry na kobietę pracującą na laptopie

Tożsamość zarządzana

Wykorzystaj program zarządzania tożsamością i dostępem, nieustannie go ulepszaj i optymalizuj.

Centrum dowodzenia bezpieczeństwem

Centrum dowodzenia bezpieczeństwem IBM

Centrum dowodzenia bezpieczeństwem

Twórz i testuj podręczniki oraz kompetentne zespoły ds. reagowania na incydenty, aby przygotować pracowników do walki z naruszeniami bezpieczeństwa

Zarządzane usługi bezpieczeństwa sieci

Zarządzane usługi firewalla

Korzystaj z funkcji monitorowania i zarządzania połączonych z zaawansowaną analizą za pośrednictwem korelacji danych niemal w czasie rzeczywistym, która odbywa się z użyciem czołowych technologii firewalla.

Wykrywanie włamań i zapobieganie im

Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi do sieci i kradzieży danych, korzystając z funkcji monitorowania i alertów oraz obsługi sieciowych systemów do wykrywania włamań i zapobiegania im w całej infrastrukturze firmy.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa w chmurze

Przeprowadź skuteczną migrację do hybrydowego środowiska wielochmurowego i integruj zabezpieczenia na każdym etapie wdrożenia.

Harmonizacja i automatyzacja zabezpieczeń oraz reagowanie na zdarzenia (SOAR)

Skróć czas reakcji na incydenty dzięki automatyzacji, standaryzacji procesów oraz integracji z istniejącymi narzędziami bezpieczeństwa.

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)

Zapewnij każdemu użytkownikowi właściwy poziom dostępu.

Skontaktuj się z nami