Przegląd

Twoja organizacja musi stawić czoło bezprecedensowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem infrastrukturą, siecią i punktami końcowymi w szybko zmieniającym się środowisku. Wymagany jest skalowalny, zdalny dostęp do aplikacji o kluczowym znaczeniu biznesowym i nadawanie użytkownikom odpowiednich uprawnień. Być może rozbudowujesz już rozwiązania typu BYOD (bring your own device). Cyberataki stają się jednak coraz bardziej wyrafinowane, a Twoi pracownicy mogą nie dysponować umiejętnościami umożliwiającymi samodzielne poradzenie sobie z zagrożeniami.

Kompleksowe zarządzane usługi IBM w dziedzinie bezpieczeństwa

Kompleksowe zarządzane usługi IBM w dziedzinie bezpieczeństwa

Korzyści

Planowanie bezpieczeństwa infrastruktury, sieci i punktów końcowych

Nasi specjaliści ds. zarządzanego bezpieczeństwa pomagają w ocenie obecnego stanu, określeniu przyszłych celów i opracowaniu realnego planu ich realizacji. Możesz przygotować plan inwestycyjny obejmujący stosowanie najnowszych strategii zapewniania bezpieczeństwa infrastruktury, sieci i punktów końcowych organizacji.

Sprawna ochrona infrastruktury, sieci i punktów końcowych

Dzięki zarządzanym usługom w dziedzinie bezpieczeństwa możesz szybko wdrażać, implementować i zabezpieczać innowacyjne technologie w złożonych hybrydowych środowiskach wielochmurowych.

Zapewnianie zespołowi specjalistycznej wiedzy o bezpieczeństwie

Dodaj funkcje całodobowego monitorowania i reagowania do kluczowej infrastruktury i technologii bezpieczeństwa sieci z pomocą naszych wewnętrznych analityków i specjalistów ds. zarządzanego bezpieczeństwa.

Usługi dla bezpieczeństwa infrastruktury, punktów końcowych i sieci

Wykrywanie włamań i zapobieganie im

Monitorowanie, alerty oraz obsługa systemów wykrywania włamań do sieci i zapobiegania im w całej infrastrukturze na potrzeby zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do sieci i kradzieży danych.

Zarządzane usługi firewalla

Funkcje monitorowania i zarządzania połączone z zaawansowaną analizą za pośrednictwem korelacji danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz zwiększający widoczność pojedynczy kokpit zabezpieczeń. Dostępne są funkcje zarządzania zmianami i projektowania strategii zapewniania bezpieczeństwa.

Zarządzanie bezpieczeństwem punktów końcowych

Nowoczesne funkcje zarządzania punktami końcowymi w celu ochrony użytkowników i ich urządzeń przed najnowszymi cyberzagrożeniami.

Doradztwo z dziedziny operacji i analiz zabezpieczeń (SIOC)

Opracuj dojrzałą analizę zagrożeń operacyjnych we wszystkich środowiskach.

Zarządzane usługi wykrywania i reagowania

Nieustanne eliminowanie czynników ryzyka dla punktów końcowych, wykrywanie ich i reagowanie na nie dzięki proaktywnemu poszukiwaniu zagrożeń i ich analizie.

Wirtualne ośrodki operacyjne ds. bezpieczeństwa

Monitoruj systemy chmury hybrydowej, urządzenia, sieci i aplikacje oraz zarządzaj nimi z poziomu wirtualnego centrum operacyjnego zabezpieczeń.

Zasoby

Koncentracja na fundamentach bezpieczeństwa sieci

Upewnij się, że zespół ds. cyberbezpieczeństwa ma możliwości identyfikowania i badania zagrożeń oraz reagowania na nie, zapoznając się z kluczowymi działaniami, które należy wykonać.

Opracowywanie programu identyfikacji zagrożeń

Poznaj kluczowe filary identyfikacji zagrożeń, aby lepiej zarządzać ryzykiem w obliczu rosnącej liczby obszarów podatnych na ataki.

Implementowanie sprawdzonych procedur zapewniania bezpieczeństwa w chmurze

Praca zdalna i wykorzystanie chmury na potrzeby dostępu do danych i aplikacji podkreślają potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w chmurze.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych

Chroń korporacyjne dane w wielu środowiskach, spełniaj wymogi dotyczące ochrony prywatności i upraszczaj złożoność działań.

Bezpieczeństwo w chmurze

Przeprowadź skuteczną migrację do hybrydowego środowiska wielochmurowego i integruj zabezpieczenia na każdym etapie wdrożenia.

Bezpieczna infrastruktura

Rozwiązania dla bezpieczeństwa IT oraz bezpieczne serwery, komputery mainframe i pamięć masowa niezbędne do pełnego wykorzystania potencjału chmury hybrydowej.

Testy penetracyjne sieci

Testuj aplikacje mobilne i internetu rzeczy, sieci, sprzęt i użytkowników w celu wykrywania i usuwania słabych punktów zabezpieczeń narażających bezpieczeństwo najważniejszych zasobów.

Skontaktuj się z nami