Przegląd

Ciągłe monitorowanie oraz proaktywne poszukiwanie i dogłębna analiza zagrożeń to tylko część trudnych wyzwań, przed którymi staje zapracowany dział IT. Zaufany, gotowy do działania partner w obszarze reagowania na incydenty może pomóc skrócić czas reakcji, zminimalizować wpływ naruszeń ochrony danych i przyspieszyć przywrócenie sprawności operacyjnej.

Korzyści

Planowanie reagowania na incydenty

Dzięki pogłębionej analizie istniejące plany zapobiegania i naprawy mogą być szybko wdrażane w momencie otrzymania powiadomienia o zweryfikowanym incydencie naruszenia ochrony danych.

Testowanie gotowości na cyberataki

Zminimalizuj zakłócenia w działalności dzięki przetestowanym planom reagowania udostępniającym długotrwałe, prewencyjne rozwiązania pomagające zwiększyć poziom ochrony.

Łączenie wiedzy z dziedziny reagowania na incydenty z analizą zagrożeń

Źródła informacji o zagrożeniach w połączeniu z reagowaniem na incydenty zapewniają przewagę pozwalającą wyprzedzić ewentualne ataki i uzyskać lepszy wgląd w czynniki ryzyka.

Powiązane usługi reagowania na incydenty

Usługi reagowania na incydenty oraz analizy zagrożeń

Proaktywnie zarządzaj zagrożeniami i reaguj na nie, korzystając z wiedzy i umiejętności specjalistów IBM Security X-Force®.

Zarządzane usługi wykrywania i reagowania

Oparta na analizie danych ochrona umożliwiająca wykrywanie ataków na sieci i punkty końcowe w czasie rzeczywistym oraz przerywanie ich zanim odbiją się negatywnie na zasobach przedsiębiorstwa.

Usługi analizy zagrożeń

Uprość zarządzanie analizą danych dzięki zautomatyzowanej platformie analizy cyberzagrożeń zaprojektowanej przez specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Usługi w dziedzinie obsługi zagrożeń

Zwalczaj cyberprzestępczość, stosując zintegrowaną strategię i wiedzę specjalistyczną wspartą sztuczną inteligencją i orkiestracją.

Abonamentowe usługi reagowania na incydenty

Szkolenie z reagowania na incydenty

Centra dowodzenia bezpieczeństwem

Doświadczenia z cyberpoligonu pozyskane w trakcie praktycznych symulacji i realistycznych scenariuszy naruszeń bezpieczeństwa danych pomagają w budowaniu dojrzałych procedur reagowania.

Mobilne szkolenia na cyberpoligonie

Zapewnij swojemu zespołowi szybkiego reagowania szkolenie pozwalające pewnie i szybko wyeliminować incydent bezpieczeństwa, korzystając z w pełni funkcjonalnego cyberpoligonu umieszczonego w wyjątkowej naczepie ciężarowej.

Skontaktuj się z nami