Przegląd

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) w znacznej mierze decydują o bezpieczeństwie i zachowaniu zgodności z przepisami. Może to być poważne wyzwanie bez odpowiednich umiejętności, strategii i wsparcia ze strony
specjalistów z zakresu tożsamości i bezpieczeństwa, którzy pomogą Ci zaprojektować rozwiązania i zarządzać nimi w środowiskach chmury hybrydowej oraz wiodących produktów i platform IAM.

Klatka z filmu przedstawiająca Dustina Hoffa podczas przemowy

Usługi IBM w dziedzinie zabezpieczeń pomagają w ewolucyjnej zmianie zarządzania tożsamością i dostępem

Korzyści

Ochrona systemów, danych i aplikacji

Korzystaj z metodologii Agile i DevOps w celu wdrażania usług zarządzania tożsamością i dostępem w przedsiębiorstwie.

Skalowanie w celu zrealizowania celów

Skonfiguruj swój program IAM w taki sposób, aby zaspokoić obecne potrzeby organizacji, ale zachować elastyczność pozwalającą dostosować się do przyszłych wymagań w miarę rozwoju i modyfikacji działalności.

Korzystanie z wielu różnych usług

Twórz usługi dla niemal każdego aspektu Twojego programu IAM dla pracowników i konsumentów — od strategii i oceny do zarządzanych usług zapewniających bezpieczne doświadczenia interesariuszy.

Strategia i ocena zarządzania tożsamością i dostępem

Strategia i ocena zarządzania tożsamością i dostępem

Stwórz strategię i plan rozwoju IAM za pomocą metody design thinking.

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze

Zaplanuj i wykonaj transformację programu do zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze.

Usługi IAM dla konsumentów

Utwórz program CIAM na żądanie, aby zapewnić konsumentom bezproblemowe i bezpieczne środowisko.

Usługi w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym

Wykorzystaj potencjał zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM), korzystając z proaktywnego podejścia.

Usługi w zakresie zarządzania tożsamością

Wdrażaj i dostarczaj ciągłe udoskonalania i optymalizacje programu IAM.

Usługi w zakresie nadzorowania tożsamości i administrowania nią

Zoptymalizuj rozwiązania pod kątem celów biznesowych i ekosystemu IT Twojego przedsiębiorstwa.

Usługi projektowania i wdrażania zarządzania tożsamością i dostępem

Efektywniej wdrażaj wybrane rozwiązania IAM dzięki podejściu zorientowanemu na projektowanie.

Badanie kosztów skutków wewnętrznych zagrożeń w 2020 roku

Prezentowanie sprawy

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby pomóc liderom bezpieczeństwa i liderom biznesowym skoncentrować się na wartości oferowanej przez program IAM.

Zasoby

Konsumenci usług IBM IAM uzyskali 101% zwrotu z inwestycji

W badaniu Total Economic Impact™ Study dotyczącym usług zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) organizacja Forrester przedstawia, w jaki sposób klienci firmy IBM wykorzystali potencjał usług IAM.

Zrealizuj zwrot z inwestycji

W jaki sposób organizacje uzyskują zwrot z inwestycji w programy zarządzania tożsamością i dostępem? Specjaliści od IAM w firmie IBM szczegółowo opisują sposoby zwiększania zwrotu z inwestycji.

Co to jest IAM?

Zarządzanie tożsamością i dostępem jest newralgicznym komponentem każdego programu ochrony przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dlaczego.

Najnowsze informacje na temat IAM

Dzięki spostrzeżeniom jednych z najlepszych ekspertów od cyberbezpieczeństwa ten blog pomaga specjalistom na całym świecie.

Chmurowe rozwiązania IAM a droga do cyfrowej transformacji

Dowiedz się, dlaczego chmurowe rozwiązania IAM są odpowiedzią na potrzeby firm szukających bezpiecznego, bezproblemowego i usprawnionego produktu oferującego wdrożenie chmury i cyfrową transformację.

Prezentowanie sprawy

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby pomóc liderom bezpieczeństwa i liderom biznesowym skoncentrować się na wartości oferowanej przez program IAM.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem

Inteligentne, nowoczesne rozwiązania dotyczące tożsamości, które oferują bezproblemowe i bezpieczne środowisko dla wszystkich interakcji z użytkownikami, zasobami i danymi.

Zarządzanie dostępem i uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Ułatw użytkownikom dostęp do usług przy jednoczesnym wdrażaniu bezpieczniejszych technologii internetowych, mobilnych, internetu rzeczy i chmury.