Przegląd

Zagrożenia dla bezpieczeństwa zasobów IT rosną w obliczu przełomowych zmian. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z naruszeniami zabezpieczeń danych, niedoborem umiejętności, czy zgodnością z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych, musisz dobrać taki poziom nadzoru nad bezpieczeństwem, który będzie odpowiadał Twoim celom biznesowym. Innowacje takie jak technologia operacyjna, chmura, internet rzeczy czy przetwarzanie kwantowe mogą również narażać firmę na ryzyko związane z wykorzystaniem rozwiązań innych firm i utrudniać zachowanie zgodności z przepisami.

Wideo na temat kwantyfikacji zagrożeń

Wideo na temat kwantyfikacji zagrożeń (02:29)

Korzyści

Ocena ryzyka dla infrastruktury IT

Pomagamy w ocenie i kwantyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa zasobów IT, opisując je w kontekście Twojej działalności i zarządzając nimi.

Ograniczenie ryzyka dla infrastruktury IT

Wspólnie z Tobą opracujemy i wdrożymy plany i strategie zapewniania bezpieczeństwa, aby ograniczyć zidentyfikowane zagrożenia w obszarze oszustw, strat, nadużyć oraz zgodności z przepisami korporacyjnymi.

Zarządzanie ryzykiem dla infrastruktury IT

Pomożemy Ci opracować programy ograniczania ryzyka i zarządzać nimi oraz zapewnimy analizę, raporty i bieżące informacje o statusie zagrożeń.

Usługi GRC

Zarządzanie ryzykiem i kwantyfikacja

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem i kwantyfikacja zagrożeń pozwala ująć ryzyko w kategoriach finansowych. Dzięki temu kierownictwo może podejmować lepsze decyzje.

Doradztwo z dziedziny operacji i analiz zabezpieczeń

Nasi konsultanci ocenią Twoje zabezpieczenia pod kątem możliwości i dojrzałości, a następnie porównają je ze sprawdzonymi procedurami. Mogą też pomóc w optymalizacji centrum operacyjnego zabezpieczeń.

Usługi doradztwa w dziedzinie zarządzania ryzykiem

Zarządzaj ryzykiem wynikającym ze zmieniających się warunków rynkowych, przepisów albo obciążonych operacji, a jednocześnie zwiększaj efektywność i wydajność.

Łączenie bezpieczeństwa ze strategią biznesową

Rozpocznij transformację mechanizmów bezpieczeństwa od interpretacji zagrożeń w kategoriach finansowych i ich oceny.

Zasoby

Czym jest GRC?

Nadzór, zarządzanie ryzykiem i zapewnianie zgodności (GRC) to strategia organizacyjna do zarządzania zgodnością z przepisami branżowymi i krajowymi.

Transformacja nadzoru, zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności

Wzmacnianie pierwszej linii obrony dzięki funkcjom kognitywnym i zoptymalizowanemu środowisku użytkownika.

Najnowsze informacje o nadzorze, zarządzaniu ryzykiem i zapewnianiu zgodności

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem, analizując trendy rynkowe, artykuły i raporty.

Program szkoleń i zwiększania świadomości dotyczącej zabezpieczeń

Przygotuj pracowników do zapewniania zgodności z wymogami i ochrony organizacji przed ukierunkowanymi atakami.

Ochrona danych osobowych w samochodach podłączonych do sieci

Użytkownicy wymagają, aby ich dane udostępniane w samochodach podłączonych do sieci były odpowiednio zabezpieczone. Dowiedz się więcej, czytając raport IBM Institute for Business Value.

Fuzje i przejęcia oraz lista kontrolna na potrzeby zachowania należytej staranności

Problemy z cyberbezpieczeństwem zajmują wysokie miejsce wśród zagrożeń związanych z fuzjami i przejęciami.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem

Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM) to niezbędny element zabezpieczeń przedsiębiorstwa korzystającego z hybrydowego środowiska wielochmurowego. Zapewnia ono intuicyjny interfejs dla wszystkich użytkowników, zasobów i interakcji z danymi.

Platforma analizy i nadzoru nad tożsamością

Zapewnianie dostępu oraz ciągła kontrola i raportowanie działań użytkowników z dodatkowymi funkcjami w zakresie zgodności i analiz.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych

Chroń korporacyjne dane w wielu środowiskach, spełniaj wymogi dotyczące ochrony prywatności i upraszczaj złożoność działań.

Skontaktuj się z nami