Przegląd

Odkryj moc przetwarzania brzegowego

Rozwój urządzeń internetu rzeczy, decentralizacja źródeł danych oraz zapotrzebowanie na zdalne operacje zwiększają popyt na przetwarzanie brzegowe. Dzięki przetwarzaniu brzegowemu dane aplikacji znajdują się bliżej punktu działania. Przetwarzanie brzegowe, w połączeniu z 5G i sztuczną inteligencją, potrafi przeobrazić całe branże.

Usługi przetwarzania brzegowego IBM oferują strategię, dzięki której procesy w chmurze hybrydowej i przetwarzanie brzegowe zyskują większą skalę, a także pozwalają współtworzyć rozwiązania, aplikacje i platformy brzegowe oparte na sztucznej inteligencji i architekturze Red Hat OpenShift.

Korzyści

Większa responsywność operacji

Optymalizuj przepływy pracy i procesy dzięki przetwarzaniu danych w czasie rzeczywistym oraz podejmuj decyzje na podstawie wyników pozyskanych dzięki przetwarzaniu brzegowemu.

Zwiększenie doskonałości i elastyczności produkcji

Dostosowuj funkcje analityczne oraz AI w środowisku brzegowym w ramach środowiska produkcji, aby usprawnić konserwację predykcyjną i inspekcję jakości procesów technologicznych oraz zwiększyć bezpieczeństwo pracowników.

Rozwiązywanie problemów dotyczących opóźnień i przepustowości dzięki sieci 5G

Uruchamiaj zakładowe aplikacje oraz multimedialne usługi cyfrowe z ultraniskimi opóźnieniami dzięki sieci 5G, aby w czasie rzeczywistym przetwarzać dane pochodzące z urządzeń brzegowych.

Usługi przetwarzania brzegowego

Rozwiązania brzegowe

Doskonałość procesów technologicznych dzięki środowisku brzegowemu

Przyspiesz transformację cyfrową w sektorze produkcji za pomocą innowacyjnych rozwiązań AI w środowisku brzegowym, aby uzupełniać dane parametryczne i rozwiązywać problemy w halach zakładowych.

Zarządzanie wydajnością zasobów w środowisku brzegowym

Optymalizuj wydajność zasobów i koszty konserwacji oraz zmniejszaj ryzyko, podejmując decyzje oparte na danych w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

W czasie rzeczywistym pozyskuj dane z urządzeń mobilnych internetu rzeczy oraz czujników środowiskowych, aby wykrywać, analizować oraz prognozować ryzyko w miejscu pracy i odpowiednio mu zapobiegać.

Kontrola wizualna

Wdrażaj widzenie komputerowe z pomocą głębokiego uczenia, aby analizować strumienie obrazów i wideo w celu klasyfikowania oraz wykrywania obiektów.

Analiza akustyki przemysłowej

Używaj dźwięków emitowanych przez sprzęt w zakładzie, aby wykrywać anomalie i usterki operacyjne oraz diagnozować problemy związane z jakością produktu.

IBM Edge Application Manager

Zarządzaj, skaluj oraz uruchamiaj urządzenia brzegowe, aplikacje i obciążenia robocze z dowolnego miejsca za pomocą autonomicznego zarządzania.

Wdrożenia rozwiązań brzegowych

Innowacje produkcyjne w L'Oreal

Firma L'Oreal wprowadziła działający w czasie rzeczywistym system podglądu maszyn, operatorów i zakładów, aby przyspieszyć proces wprowadzania innowacji.

Autonomiczny statek Mayflower rozpoczyna nową erę morskich eksploracji

Organizacja non-profit ProMare odkrywa tajemnice oceanu z pomocą autonomicznego statku Mayflower obsługiwanego przez sztuczną inteligencję i technologię brzegową.

Bharti Airtel buduje bazową sieć telekomunikacyjną nowej generacji

Firma Airtel przekształca sieci w otwarte i bezpieczne wielochmurowe platformy hybrydowe, przygotowując się do wdrożenia technologii 5G i przetwarzania brzegowego.

Partnerzy ekosystemu przetwarzania brzegowego

AT&T

Zarządzaj otwartymi procesami przetwarzania w chmurze hybrydowej w ramach elastycznego, bezprzewodowego środowiska brzegowego o dużej szybkości i niskich opóźnieniach dzięki technologii wielodostępowego przetwarzania brzegowego (MEC) od AT&T.

Verizon

Automatyzuj procesy przemysłowe przy użyciu korporacyjnych rozwiązań AI, korzystając z oferowanych przez firmę Verizon usług ultraszerokopasmowej sieci 5G (UWB) oraz wielodostępowego przetwarzania brzegowego (MEC) w połączeniu z platformą internetu rzeczy „ThingSpace” oraz czujnikami zasobów newralgicznych (CAS), również od Verizon.

Siemens

Na bieżąco gromadź, przetwarzaj i analizuj dane ze środowiska brzegowego, generowane w produkcji, łańcuchach dostaw oraz produktach zintegrowanych z pomocą MindSphere — stworzonego przez firmę Simens przemysłowego rozwiązania typu internet rzeczy jako usługa.

Samsung

Modernizuj operacje, przyspiesz wdrażanie Przemysłu 4.0 i podaruj pracownikom odpowiednie narzędzie w formie rozwiązań sieciowych 5G oraz urządzeń mobilnych Samsung. Zapewnij narzędzia zwiększające wydajność i nowe przypadki użycia dzięki sieciom prywatnym.

Boston Dynamics

IBM współpracuje z Boston Dynamics, aby wprowadzić robota Spot® jako mobilne urządzenie brzegowe, które pozwoli przeobrazić zdalne monitorowanie zasobów oraz inspekcję przemysłową na etapie produkcji oraz w terenie.

Intel

Rozbuduj swoje centrum przetwarzania danych z pomocą skalowalnych procesorów Intel Xeon 2. generacji, aby wykorzystać AI, 5G oraz przetwarzanie danych w środowisku brzegowym. Pomogą w tym również procesory Intel Core 10. generacji przeznaczone dla internetu rzeczy i rozwiązań brzegowych.

Zasoby

Czym jest przetwarzanie brzegowe?

Przetwarzanie brzegowe to rozproszone środowisko obliczeniowe, które zbliża aplikacje korporacyjne do źródeł danych, takich jak urządzenia internetu rzeczy (IoT) czy lokalne serwery brzegowe. Umożliwia to wysoce wydajną analizę, ponieważ dane nie muszą być przesyłane przez sieć do chmury czy centrum przetwarzania danych.

Przyszłość przetwarzania brzegowego

Od handlu detalicznego, poprzez bankowość, aż po usługi telekomunikacyjne: przedsiębiorstwa w prawie każdej branży odkrywają, jak przetwarzanie brzegowe przyspiesza pozyskiwanie analiz oraz działania i jak pozwala lepiej kontrolować dane i koszty oraz zapewnić ciągłość biznesu.

Trzy korzyści z zastosowania AI i przetwarzania brzegowego w produkcji

Tradycyjne fabryki to echo przeszłości — współczesne zakłady produkcyjne działają dzięki zaawansowanym technologiom. Poznaj zalety sztucznej inteligencji i przetwarzania brzegowego w produkcji.

Pokrewne rozwiązania

Usługi i rozwiązania dla Przemysłu 4.0

Przyspiesz transformację cyfrową w obszarze produkcji i łańcuchów dostaw, aby zrealizować wizję Przemysłu 4.0.

IBM Cloud Satellite

Bezpiecznie wprowadzaj chmurę do każdego środowiska, również brzegowego.

IBM Systems

Użyj modeli AI w środowisku brzegowym dzięki rozwiązaniom IBM Power® Systems oraz IBM Storage.