IBM liderem w zestawieniu The Forrester Wave™: Platformy programowe do przemysłowego wykorzystania internetu rzeczy, III kwartał 2018

Pokonaj najczęstsze trudności w zarządzaniu urządzeniami IoT

Zespoły IT chcące wykorzystać potencjał rozwiązań IoT napotykają barierę w postaci rozdrobnionego środowiska informatycznego, w którym działają nieliczne wspólne standardy systemów operacyjnych, protokółów i platform. Wynikająca z tego konieczność dokonania wyboru między urządzeniami, bramkami, sieciami i innymi rozwiązaniami od różnych dostawców jest sporym wyzwaniem. Może też prowadzić do podniesienia kosztów.

Usługi IBM w zakresie zarządzania urządzeniami IoT zapewniają dużym firmom zarządzane rozwiązanie do wdrażania internetu rzeczy, które przyda się na każdym etapie — od tworzenia strategii przez weryfikację koncepcji po ciągłą realizację zadań administracyjnych. IBM oferuje wsparcie i doradztwo w całym procesie implementacji internetu rzeczy (IoT).

Usługi te opierają się na jednej, tej samej platformie. Dzięki temu przechodząc od weryfikacji koncepcji do pełnego wdrożenia, łatwiej jest skalować zasoby. Pozwala to na lepszy wgląd w informacje o stanie urządzeń IoT i ułatwia uzyskanie realnych korzyści biznesowych, które zadowolą kierownictwo.

Skróć czas oczekiwania na wymierne korzyści biznesowe po wdrożeniu rozwiązań IoT

Etap 1: Wizja

Zaplanowanie rozwiązania do obsługi urządzeń IoT, które będzie bazować na wynikach firmy


Przewidywany czas: 4–6 tygodni

Etap 2: Konstrukcja

Znalezienie skalowalnego rozwiązania do obsługi urządzeń IoT i udowodnienie, że jego realizacja jest technicznie możliwa, dzięki zweryfikowaniu koncepcji i przeprowadzeniu programu pilotażowego

Przewidywany czas: 4–8 tygodni

Etap 3: Wdrożenie

Wdrożenie rozwiązania dopasowanego do skali działalności i spełniającego określone specyfikacje dotyczące produkcji


Przewidywany czas: 24 tygodnie

Etap 4: Zarządzanie

Monitorowanie wszystkich brzegowych urządzeń IoT i zarządzanie nimi za pośrednictwem jednego ekranu


Przewidywany czas: zadanie ciągłe

Wdróż znakomite rozwiązanie IoT bez utrudniania życia pracownikom. IBM wie, jak Ci pomóc.

Mniej niż 5% projektów wdrożenia IoT przynosi zwrot z inwestycji. Kluczowe znaczenie ma dynamika przedsięwzięcia, która pozwala przejść od programu pilotażowego do rozwiązania dostosowanego do skali przedsiębiorstwa. To całe sedno sprawy. Dyrektorzy ds. informatyki proszą nas o pomoc we wskazaniu i wdrożeniu rozwiązań i zarządzaniu nimi w taki sposób, który pozwala na rozsądne wykorzystanie ogromnego łańcucha wartości IoT.

Carol Zichi, Menedżer oferty globalnej IBM, Zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie

Usługi dodatkowe