Doradztwo w dziedzinie doświadczeń klientów w skrócie

Przeprowadź kompleksową transformację swojej działalności biznesowej. Wykorzystaj specjalistyczną wiedzę w dziedzinie strategii cyfrowych, danych i analiz, projektowania doświadczeń i wdrażania platform podczas opracowywania własnej strategii zarządzania doświadczeniami klientów.

Oferta IBM iX® łączy wszechstronną strategię biznesową z analizami danych na temat klientów i metodami projektowania doświadczeń. Pomaga w kreowaniu cyfrowych doświadczeń pracowników i użytkowników, które prowadzą do całkowitej transformacji dotychczasowych relacji z klientami.

 

Korzyści

Kompleksowe usługi w dziedzinie doświadczeń klientów

Od centrum zgłoszeniowego przez handel elektroniczny po sprzedaż i marketing — IBM oferuje usługi doradztwa w dziedzinie doświadczeń klientów, które prowadzą do cyfrowej transformacji. 

Odpowiedzialne wykorzystanie danych

Sztuczna inteligencja, analizy danych, IBM Watson® i inne innowacyjne technologie pomagają w dostarczaniu klientom doświadczeń zaprojektowanych w oparciu o dane.

Szybkie działania na dużą skalę

IBM iX pomaga swoim klientom w przezwyciężeniu trudności powodowanych przez uciążliwe procesy wewnętrzne i bariery organizacyjne, tak aby mogli zapewniać klientom doświadczenia na najwyższym poziomie.

Opinia

Usługi doradcze w dziedzinie doświadczeń klientów

Strategia zarządzania doświadczeniami klientów

Rozmawiające ze sobą osoby w strojach biznesowych

Skuteczne strategie zarządzania doświadczeniami klientów powinny uwzględniać każdy etap interakcji — od nawiązania kontaktu z klientem aż po rozwiązanie problemu.

Doświadczenie w handlu elektronicznym

Doskonal doświadczenia w całym cyklu interakcji z klientami. Przyspiesz transformację swojego przedsiębiorstwa dzięki strategii biznesowej i doradztwu.

Dane o klientach i analizy

Pozyskuj dane na temat klientów i twórz inteligentne przepływy pracy, uwzględniając analityki danych i metodologie analiz w projektowaniu doświadczeń klientów.

Doświadczenia klientów na urządzeniach mobilnych

Pomagaj pracownikom w jak najlepszym wykonywaniu obowiązków i wzbogacaj interakcje z klientami dzięki możliwościom, jakie zapewniają planowanie i projektowanie doświadczeń na urządzeniach mobilnych według IBM iX.

Systemy projektowania jako usługa

Dostosowuj doświadczenia biznesowe i cyfrowe tak, aby nadążać za nieustannie zmieniającymi się oczekiwaniami klientów.

Platforma zarządzania doświadczeniami klienta

Połączyliśmy siły z firmami Adobe i Red Hat, aby doskonalić doświadczenia klientów na każdym etapie ich obsługi.

Analizy wdrożenia rozwiązań w dziedzinie doświadczeń klientów

Frito-Lay

Frito-Lay unowocześnia handel elektroniczny i pierwszoplanowe narzędzia do zarządzania przepływami pracy, tak aby zapewniać większy komfort pracy kadrze i lepsze doświadczenia konsumentom.

Follett

IBM iX oferuje zintegrowaną platformę zarządzania doświadczeniami klienta, która umożliwia zapewnianie zróżnicowanych doświadczeń dopasowanych do charakterystyki różnych marek obecnych na poszczególnych uniwersytetach.

State Street Global Advisors

State Street Global Advisors (SSGA) wdraża funkcje samoobsługowe i wykorzystuje dane, dzięki czemu zapewnia użytkownikom znakomite doświadczenia, a jednocześnie uzyskuje wartościowe spostrzeżenia biznesowe.

Aplikacje branżowe a doświadczenia klientów

Technologia AI w obsłudze klientów

Odmień doświadczenia klientów detalicznych dzięki sztucznej inteligencji. Wyprzedź konkurencję, wykorzystując wielkie zbiory danych do personalizacji informacji o klientach.

Doświadczenia klientów podróżujących samolotem

Skuteczniejsza personalizacja w branży turystycznej dzięki usługom doradczym w dziedzinie doświadczeń klientów, które pozwalają zwiększać przychody dodatkowe.

Doświadczenia klientów sektora ubezpieczeniowego

Kompleksowa strategia zarządzania doświadczeniami klientów — obejmująca ludzi i procesy — jest niezbędna, by prowadzić ukierunkowane na klientów działania zwiększające wskaźnik ich utrzymania.

Zasoby

Całkowicie przemodeluj doświadczenia klientów

Wywiad na temat przedsiębiorstw o zasięgu globalnym, które zrewolucjonizowały dotychczasowe doświadczenia klientów dzięki strategii ukierunkowanej na ludzi i technologii AI.

Wyższy poziom doświadczeń klientów sektora ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie przestaje stanowić produkt, który się sprzedaje i staje się produktem, który się kupuje, a właściwe doświadczenia klientów zachęcają do podjęcia decyzji o zakupie.

Kursy dla przedsiębiorstw poświęcone myśleniu projektowemu

Kursy dla przedsiębiorstw poświęcone myśleniu projektowemu są dostępne bezpłatnie. Naucz się stosować tę metodologię w kontekście złożonych zespołów, problemów i organizacji.

Współtwórz z zespołem IBM Garage

Korzystaj z kompleksowej strategii opartej na myśleniu projektowym oraz metodykach zwinnych i DevOps, aby łatwiej projektować, budować, oceniać, rozwijać i skalować rozwiązania. Przyspiesz osiąganie korzyści i dostosowuj przełomowe technologie dzięki partnerstwu zawartemu z zespołem oraz różnymi specjalistami IBM w dziedzinie działalności, projektowania i technologii.