Odporność w środowisku wielu chmur: trzeba o nią zadbać

Zwiększaj bezpieczeństwo chmury, chroń newralgiczne dane i zasoby, a do tego zapewniaj zgodność z wymogami

W hybrydowym środowisku wielu chmur to spore wyzwanie. IBM oferuje kompleksowe rozwiązanie obejmujące zarządzanie zagrożeniami i reagowanie na incydenty cybernetyczne. Dzięki temu możesz liczyć na skuteczną ochronę przed zagrożeniami i szybki powrót do normalnego trybu działania przedsiębiorstwa po wystąpieniu cybertataków.

 • Możliwości obejmujące cały cykl zarządzania zagrożeniami.
 • Automatyzuje harmonizację strategii bezpieczeństwa, wykrywanie zagrożeń, reagowanie na zagrożenia i podejmowanie działań naprawczych.
 • Centralizuje i upraszcza widoczność i monitorowanie działań na rzecz bezpieczeństwa obciążeń hybrydowych, a także zarządzanie tymi działaniami.
 • Jednolity interfejs sterowania umożliwia skuteczne zabezpieczanie i odtwarzanie środowisk lokalnych i wielochmurowych bez względu na ich dostawcę — m.in. IBM Cloud, AWS, Azure, VMware SaaS.

Odetchnij z ulgą — zabezpiecz i chroń hybrydowe środowiska IT

Lepsza widoczność

Usprawnij monitorowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zarządzanie nimi

Zgodność z wymogami

Spełniaj obowiązujące wymogi, ograniczając ekspozycję na ewentualne zagrożenia

Niwelowanie potencjalnych zagrożeń

Poprzez nieprzerwane monitorowanie stanu urządzeń i instalowanie poprawek

Szybsze odtwarzanie

Dzięki zintegrowanemu planowi zapewniania odporności

IBM Cloud Resiliency Orchestration

IBM Resiliency Orchestration umożliwia inteligentną automatyzację ochrony danych i procesu usuwania skutków katastrof. Pozwala na testowanie i monitorowanie mechanizmów odtwarzania, zarządzanie hybrydowymi środowiskami wielu chmur oraz przygotowywanie raportów na ich temat.

 • Uproszczenie procesu usuwania skutków awarii lub katastrofy
 • Gotowość w chmurze na wypadek awarii lub katastrofy
 • Inteligentna automatyzacja przynosi oszczędność czasu
 • Etapowe podejście do procesu odtwarzania

IBM Backup as a Service (BaaS)

Wszechstronna gama rozwiązań do ochrony danych lokalnych, zewnętrznych i w chmurze hybrydowej.

 • Chroń dane swojego przedsiębiorstwa przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi i zadbaj o bezpieczeństwo newralgicznych informacji
 • Zyskaj w pełni bezpieczny dostęp do informacji w rozszerzonym środowisku biznesowym — w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili
 • Ograniczaj koszty inwestycyjne, które musisz ponieść z góry, dzięki modelowi opłat zależnych od stopnia wykorzystania usługi

IBM Disaster Recovery as a Service

IBM Disaster Recovery as a Service (DRaaS) umożliwia ciągłą replikację newralgicznych aplikacji, infrastruktur, danych i systemów z myślą o szybkim ich odtwarzaniu w przypadku awarii IT.

 • Niezawodne, weryfikowalne, spójne wskaźniki RTO liczone w minutach, a RPO - w sekundach
 • Niestandardowe architektury rozwiązań dopasowane do potrzeb różnych środowisk: chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej, kombinacji pamięci dyskowych i taśmowych itd.
 • Lepsza wydajność dzięki większej automatyzacji

„Jesteśmy w pełni przygotowani na ewentualne zagrożenia”. — GM Shenoy, dyrektor ds. technicznych

National Stock Exchange of India Ltd.(NSE)

Wyzwanie biznesowe
Do niedawna proces usuwania skutków katastrof dotykających giełdę National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) wymagał angażowania ekspertów, a zastąpienie jednego centrum przetwarzania danych innym zajmowało wiele godzin pracy. Nic więc dziwnego, że firma poszukiwała narzędzia umożliwiającego automatyzację takich działań.

Opis transformacji
NSE to czołowa w Indiach giełda papierów wartościowych, która musi funkcjonować nawet w przypadku katastrofy. Dzięki współpracy z zespołem IBM® Technology and Consulting Services w celu wdrożenia rozwiązania IBM Resiliency Orchestration, usprawniającego proces odtwarzania, władzom giełdy NSE udało się skrócić czas uruchomienia innego centrum przetwarzania danych o 80 procent, a jednocześnie ograniczyć liczbę interwencji ręcznych i czynnik błędu ludzkiego.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i odporności chmury

IBM Resiliency Orchestration with Cyber Incident Recovery

Sprawdź, w jaki sposób IBM pomaga chronić konfiguracje, aplikacje i dane na platformie, a także w szybki i skuteczny sposób odtwarzać je w przypadku katastrof.

IDC: Pięć kluczowych technologii do usuwania skutków oprogramowania ransomware i innych cyberataków

Weź udział w sesji, z której dowiesz się więcej na temat zaawansowanych technologii zwiększających odporność cybernetyczną.

Skontaktuj się z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i odporności chmury

Patrick Corcoran

Dyrektor ds. strategii globalnej, dział usług w dziedzinie odporności biznesowej

 • Przerwy w dostępności newralgicznych usług
 • Niwelowanie skutków cyberataków
 • Usuwanie skutków katastrof w środowiskach hybrydowych

Allen Downs

Wiceprezes, dział usług w dziedzinie odporności biznesowej

 • Doradztwo w dziedzinie odporności biznesowej
 • Rozwiązania w zakresie odporności w zakładach przemysłowych
 • Rozwiązania w zakresie usług zarządzanych

Sandeep Parande

Lider rozwiązań, dział usług w dziedzinie odporności biznesowej

 • Niestandardowe rozwiązania w zakresie odporności
 • Odporność w chmurze hybrydowej
 • Odporność cybernetyczna