Czy Twój system SAP ERP zmierza do zarządzanej chmury?

Autor: IBM Services

Czym jest system SAP ERP?

SAP definiuje system ERP, biorąc pod uwagę „…wszystkie podstawowe procesy niezbędne do funkcjonowania firmy: finanse, kadry, produkcję, łańcuch dostaw, usługi, zamówienia i nie tylko. Na najbardziej fundamentalnym poziomie oprogramowanie ERP integruje te procesy w jeden system”.

Migracja aplikacji SAP ERP

Migracja aplikacji SAP ERP do chmury zaprząta uwagę wielu menedżerów IT. W najnowszym raporcie firmy Frost & Sullivan wskazano na fakt, iż 26% amerykańskich przedsiębiorstw wdrożyło chmurowy system SAP S/4HANA jako platformę dla przynajmniej niektórych aplikacji SAP, natomiast 44% planuje to zrobić.

Jednak nie chodzi tylko o przeniesienie aplikacji do chmury. Wraz z migracją pojawiają się nowe wyzwania, takie jak konieczność znalezienia specjalistów od zarządzania aplikacjami SAP, wybór aplikacji do migracji i kwestie bezpieczeństwa. Kompetentny dostawca usług zarządzanych może istotnie odciążyć firmowych informatyków i uprościć wdrożenie.

Oto trzy pytania, które należy zadać potencjalnemu dostawcy usług w chmurze na temat zarządzania środowiskiem SAP ERP:

  1. W jaki sposób zapewnicie ciągłość działania moich aplikacji?
  2. Jakie innowacyjne rozwiązania techniczne można włączyć do rozwiązania, aby podnieść jego wartość?
  3. Jaka ścieżka prowadzi do udanego wdrożenia systemu SAP w chmurze?

Dowiedz się więcej: Na co zwracać uwagę przy wyborze dostawcy usług związanych z chmurą  

Zarządzanie przejściem na system SAP ERP w chmurze

„Wiele firm używa systemu SAP jako platformy dla swoich newralgicznych procesów biznesowych, które zamierza przenieść do chmury. Ale niekiedy taka migracja jest odkładana w czasie — nie dlatego, że firma nie chce dokonać zmiany, lecz z powodu obaw o bezpieczeństwo informacji, odporność i zgodność z przepisami”, pisze dyrektorka IBM ds. aplikacji dla przedsiębiorstw, Madhuri Chawla.

Autorka zwraca uwagę, że spośród ponad 270 amerykańskich firm ankietowanych przez analityków Frost & Sullivan, 68 deklarowało „trudne do przezwyciężenia wyzwania związane z migracją aplikacji i danych” podczas przenoszenia centrum przetwarzania danych do środowiska chmurowego. Chawla dodaje, że „58 procent firm deklaruje brak wystarczającej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie chmury”.

Specjaliści firm Frost & Sullivan i IBM opracowali listę sześciu obaw i doświadczeń użytkowników, by zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty wdrożenia systemu ERP w chmurze i zastosowań usług zarządzanych:

Bezpieczeństwo: siedemdziesiąt osiem procent przedsiębiorstw wskazuje bezpieczeństwo jako główny problem przy wdrażaniu systemu ERP w chmurze. Skorzystanie z usług zarządzanych może uśmierzyć te obawy. W odpowiedzi na pytanie o najcenniejsze korzyści z usług zarządzanych aż 76 procent użytkowników wskazuje wyższy poziom bezpieczeństwa aplikacji SAP i Oracle.

Zwrot z inwestycji: nawet jeśli dział IT jest przekonany do zalet chmury, trzeba jeszcze przekonać do nich zarząd firmy. Solidne uzasadnienie biznesowe może dać impuls do decyzji o realizacji projektu. W raporcie opracowanym przez IBM i Frost & Sullivan aż 70 procent respondentów wskazuje szybsze świadczenie usług, 68 odnotowuje wyższą jakość obsługi klientów, a 66 procent mówi o optymalizacji aplikacji ERP dzięki zarządzanym usługom chmurowym.

Oblicz potencjalne oszczędności na aplikacjach SAP

Migracja: perspektywa przenoszenia zaawansowanych aplikacji i danych o newralgicznym znaczeniu z centrum przetwarzania danych do chmury może budzić obawy. Zarządzane usługi chmurowe mogą wnieść do projektu zarówno jasno sformułowaną strategię, jak i wiedzę specjalistyczną potrzebną do jej zrealizowania. Ponadto narzędzia automatyzacji i procedury sprawdzone w podobnych projektach migracji mogą przyczynić się do przyspieszenia całego procesu i ograniczenia ryzyka.

Zespoły odpowiedzialne za podstawową działalność firmy: 69 procent menedżerów IT wypowiadających się w raporcie zauważa, że zespoły odpowiedzialne za podstawową działalność firmy niechętnie oddają w ręce działu IT ostateczną decyzję o sposobie wdrożenia aplikacji. Z drugiej strony pozostawienie pewnych uprawnień decyzyjnych poza działem IT doprowadzało niejednokrotnie do instalowania nieautoryzowanych aplikacji w chmurze lub do powstania „równoległego środowiska IT”. Zarządzane usługi chmurowe mogą zasypać lukę wynikającą z braku wzajemnego zaufania — poprzez szybsze reagowanie na oczekiwania zespołów nieinformatycznych. W raporcie wskazano, że spośród obecnych użytkowników zarządzanych usług chmurowych w USA „70 procent deklaruje, że zarządzane usługi chmurowe umożliwiły im szybsze udostępnianie usług i aplikacji zespołom odpowiedzialnym za podstawową działalność firmy lub instytucji”.

Zgodność z prawem: dla niektórych organizacji, zwłaszcza z Niemiec, Francji i Rosji, istotnym problemem jest obowiązek zachowania suwerenności informacyjnej. Dane wytworzone na terytoriach objętych jurysdykcją tych krajów nie mogą fizycznie ich opuszczać. Zarządzane usługi przetwarzania w chmurze mogą w istocie pomóc w spełnieniu tego rodzaju wymagań. Siedemdziesiąt sześć procent respondentów deklaruje, że dzięki usługom podnosi jakość sprawozdawczości formalnej dotyczącej oprogramowania SAP i Oracle.

Właściwy partner: znalezienie właściwego dostawcy usług ma newralgiczne znaczenie. W opinii użytkowników ankietowanych w badaniu najbardziej pożądane cechy i kompetencje takiego dostawcy to:

  • Integracja aplikacji ERP z aplikacjami własnymi organizacji.
  • Zdolność do wykazania bezpieczeństwa stosowanej platformy chmurowej.
  • Umowy SLA dotyczące bezpieczeństwa.
  • Indywidualna adaptacja parametrów usługi chmurowej.
  • Dotychczasowa udana współpraca z dostawcami oprogramowania ERP.

Zmodernizuj swoje wdrożenie systemu SAP z pomocą zarządzanych usług chmurowych. sześć lekcji od użytkowników

 

Wdrożenia

LiquidPower (LSPI) z systemem SAP w chmurze

Blogi

Hotele w chmurze: usługi zarządzane pomagają wykreować „wakacje marzeń”

Produkty i usługi

Poszukujesz dostawcy chmurowych usług zarządzanych, który zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa, bogatą ofertę i obecność na całym świecie? Odwiedź stronę usług IBM dla aplikacji korporacyjnych.

A oto garść innych potencjalnie przydatnych odsyłaczy: Usługi zarządzane dla aplikacji SAPZarządzanie aplikacjami Oracle i Usługi dla cyfrowego środowiska pracy.

 

Źródła:

1. Global USD 47+ Enterprise Resource Planning (ERP) Markets to 2023, informacja AP dla prasy, 25 stycznia 2019 r.

https://www.apnews.com/b9b1a472aaba47b4836886d606a010b2

2. SAP ERP, Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_ERP

3. Dostawcy usług dotyczących oprogramowania SAP, IT Central Station

https://www.itcentralstation.com/categories/sap-service-providers