Masz pytanie dotyczące zarządzania środowiskiem wielu chmur?

Uproszczone zarządzanie IT w wielu chmurach

Zarządzaj usługami chmurowymi w środowiskach od wielu dostawców

Wielochmurowość oznacza po prostu, że organizacja świadczy swoje usługi IT z wykorzystaniem wielu chmur publicznych od różnych dostawców. Innymi słowy, organizacje mogą dysponować wieloma chmurami, ale niekoniecznie chmurą hybrydową, albo zarządzać środowiskiem wielu chmur stanowiącym część chmury hybrydowej.

Środowiskami wielochmurowymi należy zarządzać przy użyciu nowych rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydajność, kontrolować koszty i chronić skomplikowane kombinacje aplikacji i środowisk korporacyjnychbez względu na to, czy znajdują się w centrum przetwarzania danych czy w chmurze. Jednak rozpoczęcie drogi do chmury i zarządzanie usługami chmurowymi w środowiskach wielu dostawców może wydawać się niezwykle trudne. IBM oferuje niedostępną nigdzie indziej wiedzę specjalistyczną, która pomaga budować i przenosić środowiska wielochmurowe oraz nimi zarządzać.

Inteligentniejszy sposób transformacji dzięki zarządzanym usługom IBM w dziedzinie środowisk wielochmurowych

44%

Zwiększ elastyczność, by tworzyć nowe aplikacje

39%

Zintegruj sferę informatyczną z biznesową, od zadań operacyjnych po strategiczne

38%

Obniżaj koszty infrastruktury IT

Platforma zarządzania środowiskiem wielochmurowym

IBM MCMP to cyfrowa platforma do konsumpcji i dostarczania usług, która oferuje warstwy integracji i harmonizacji obsługujące wiele stosów technologii na platformach od różnych dostawców. Interesariusze i użytkownicy końcowi mogą łatwiej zacząć korzystać z chmury dzięki:

  • Optymalizacji wydatków na chmurę i stopnia jej wykorzystania.
  • Zarządzaniu odwzorowaniem i zależnościami usług.
  • Rozszerzaniu procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) w tradycyjnych i chmurowych środowiskach.

Usługi przygotowania chmury

Usługi przygotowania chmury oferują platformę harmonizacji i automatyzacji wraz z gotowymi do wdrożenia w przedsiębiorstwie konspektami, które pomagają korzystać z rozwiązań IT w modelu usługowym.

  • Szybkie wdrażanie chmury prywatnej lub hybrydowej.
  • Skuteczne monitorowanie i kontrolowanie.
  • Dopasowanie do konkretnych potrzeb biznesowych.
  • Szybsze stymulowanie popytu, sprawniejsza realizacja usług.

Usługi dla sieci w chmurze

Zarządzane usługi dla sieci pomagają zwiększać elastyczność, obniżać koszty i ograniczać złożoność w obrębie chmury hybrydowej, centrum przetwarzania danych oraz lokalnych i globalnych obszarów sieciowych.

  • Skracanie nieplanowanych przestojów.
  • Większa elastyczność w skali globalnej.
  • Uproszczone zarządzanie i większa przepustowość sieciowa przy niższym koszcie.

Dodatkowe usługi zarządzania chmurą

Tworzenie infrastruktury opartej na wielu chmurach

Migracja do chmury może być procesem bezpiecznym i wolnym od przykrych niespodzianek. IBM weźmie na siebie wszystkie złożone aspekty migracji, a Ty możesz skupić się na rozwoju podstawowej działalności swojej firmy.

Usługi IBM w zakresie zarządzania chmurą

Pewnie przeprowadź swoją firmę przez cyfrową transformację do hybrydowego środowiska wielochmurowego.

Dowiedz się więcej o usługach IBM w dziedzinie migracji chmury

Wyznacz właściwy cel i przeprowadź udaną migrację do chmury

IBM oferuje metodologię, narzędzia i techniki w zakresie migracji ułatwiające osiągnięcie celu.

Kontakt z ekspertami w dziedzinie usług dla środowiska wielu chmur

Mohammed Farooq

Dyrektor generalny ds. usług brokeringu w chmurze

Himanshu Desai

Wiceprezes, dział zarządzanych usług dla chmury, GTS

Robert Erickson

Dyrektor, usługi zarządzania chmurą hybrydową

Manish Modh

Distinguished Engineer, dział usług brokeringu w chmurze

Porozmawiaj z IBM

Nasi eksperci chętnie pomogą Ci ograniczyć koszty i ryzyko, a jednocześnie przyspieszyć tworzenie innowacji.