Przyspieszenie transformacji w kierunku chmury dzięki chmurze prywatnej w modelu IaaS

Przegląd

Czy Twoja prywatna chmura jest w pełni zmodernizowana?

Rozwiązanie IBM Managed Private Cloud IaaS pomaga firmie w zmodernizowaniu infrastruktury lokalnej na potrzeby obsługi aplikacji w chmurze za pomocą kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury chmury prywatnej dla jednego podmiotu użytkującego. Dzięki usługom obliczeniowym i pamięci masowej newralgiczne obciążenia w chmurze prywatnej są bezpiecznie zarządzane. Wszystko to w miesięcznym modelu opłat za rzeczywiste wykorzystanie infrastruktury.

Rozwiązanie IBM Managed Private Cloud IaaS umożliwia stworzenie strategii chmurowej i zapewnia solidne fundamenty dla środowiska chmury hybrydowej dzięki funkcji zarządzania infrastrukturą chmury prywatnej. Fundament dla usług IBM Cloud Satellite Infrastructure — IBM Managed Private Cloud IaaS — to pierwszy krok pozwalający wprowadzić usługi IBM Cloud Services do pojedynczego, lokalnego i w pełni zarządzanego środowiska z usługami chmury publicznej.

Co oferuje zarządzanie chmurą prywatną w modelu IaaS?

Modernizacja lokalnej infrastruktury

Zarządzana chmura prywatna w modelu IaaS pomaga w zmodernizowaniu lokalnej infrastruktury firmy za pomocą szybkiej i bezpiecznej infrastruktury chmury prywatnej.

Fundament dla środowiska chmury hybrydowej

Zarządzana chmura prywatna w modelu IaaS pomaga w realizacji strategii chmurowej i zbudowaniu solidnego fundamentu dla rozwijającego się środowiska chmury hybrydowej.

Łączenie zasobów chmury prywatnej i publicznej

Dzięki modelowi przetwarzania jako usługi (CaaS) możesz stworzyć solidne fundamenty środowiska chmury hybrydowej z zarządzanymi usługami infrastruktury chmury prywatnej.

Korzyści

Włącz swoją strategię chmurową z Zarządzaną chmurą prywatną IaaS

Bezpieczeństwo

Dane i obciążenia są chronione w oparciu o fizyczną separację i szyfrowanie w spoczynku.

Prostota

Selektywne rozmieszczanie danych upraszcza zarządzanie aplikacjami i danymi.

Zwinność

Model naliczania kosztów operacyjnych w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie uwalnia kapitał i zasoby, które można przeznaczyć na podstawową działalność.

Zasoby

Kto będzie zarządzać Twoją chmurą prywatną?

Jakie są dostępne opcje zarządzania chmurą prywatną?

Usługi przetwarzania w chmurze

IBM Cloud Srvices to hybrydowe, otwarte i zarządzane usługi na potrzeby bezpiecznych środowisk wielochmurowych.

Zrozumienie prywatnej architektury IBM Cloud

Dowiedz się, z czym wiąże się architektura prywatnej instalacji IBM Cloud i podstawowa administracja.

Powiązane usługi

Lokalne usługi IBM Cloud

Łatwe przeniesienie usług i obciążeń IBM Cloud do w pełni zarządzanego środowiska lokalnego dzięki usłudze satelitarnej infrastruktury IBM Cloud.

  • Działa jako dedykowana infrastruktura lokalna do obsługi obciążeń chmury IBM Cloud.
  • Opcja pełnego zarządzania w modelu usługowym.
  • Bezpieczne i zgodne z wymogami zarządzane środowisko infrastruktury lokalnej, skonfigurowane i zarządzane przez IBM w Twoim centrum przetwarzania danych. 

CaaS

Korzystaj z chmury prywatnej jako podstawy do tworzenia środowiska chmury hybrydowej, które płynnie łączy zasoby chmury prywatnej i publicznej. 

  • Otrzymuj spójną jakość usług oraz spełniaj wymogi bezpieczeństwa i nadzoru. 
  • IBM zarządza dostępnością infrastruktury i zapewnia wykwalifikowane wsparcie.
  • W miarę potrzeb można też skorzystać ze wsparcia operacyjnego.

Porozmawiaj z ekspertem IBM na temat strategii w ramach 30-minutowej, bezpłatnej sesji

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem IBM, aby poznać maksymalny potencjał Twojego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych technologii.