Oferowany przez IBM model IaaS pozwala czerpać wszystkie korzyści płynące z chmury hybrydowej, tyle że bez zbędnych kosztów i komplikacji

Zespoły IT muszą sprostać rosnącym oczekiwaniom biznesowym, ekspresowo wzrastającym kosztom, ograniczonej skalowalności i elastyczności, a także wyzwaniom towarzyszącym szybkiemu wprowadzaniu na rynek nowych usług i możliwości. Infrastruktura jako usługa od IBM rozwiązuje te problemy, pomagając stworzyć ujednoliconą i spójną strategię wykorzystania modelu IaaS w różnych chmurach hybrydowych. Oferuje: 

  • swobodę wyboru, od lokalnych chmur prywatnych przez utrzymywane w centrach przetwarzania danych chmury prywatne z wieloma podmiotami użytkującymi po chmurę publiczną IBM Cloud
  • obsługę wielu platform, od x86 i Z OS po IBM i/AIX
  • kompletne rozwiązania w modelu IaaS, od warstwy zarządzanych hiperwizorów (Red Hat, VMWare, itd.) po infrastrukturę (obliczeniową, sieciową, pamięciową)
  • zintegrowaną łączność z wieloma chmurami oraz usługi dla ośrodków i zakładów
  • gotowe do wdrożenia rozwiązania w modelu usługowym, obejmujące zestandaryzowaną architekturę i dostępne w cenach rynkowych

Korzyści z infrastruktury zarządzanej jako usługi oferowanej przez IBM:

Większa dostępność i dyspozycyjność

Wyższy ogólny poziom dostępności i dyspozycyjności infrastruktury dzięki w pełni zintegrowanemu, bezpiecznemu i zestandaryzowanemu rozwiązaniu

Niższe całkowite koszty użytkowania

Niższe całkowite koszty użytkowania dzięki projektom stworzonym z myślą o rozwiązaniach od pojedynczych dostawców

Elastyczność i łatwość obsługi

Elastyczność i łatwość obsługi / Odpowiadanie na potrzeby biznesowe z pomocą automatyzacji i funkcji samoobsługowych

Zamiana wydatków CapEx w OpEx

Traktuj zasoby IT jako koszty operacyjne, a nie nakłady kapitałowe. Zwiększaj elastyczność i uwalniaj kapitał, aby wykorzystywać go z myślą o innych kluczowych potrzebach

IBM Managed Private Cloud Infrastructure as a Service

Uwalniaj kapitał i zasoby dzięki zarządzanej chmurze prywatnej i modelowi płatności zależnych od stopnia wykorzystania usługi

Aplikacje Twojego przedsiębiorstwa będą znajdować się w bezpiecznym środowisku z jednym podmiotem użytkującym. Zasoby infrastruktury – obliczeniowe, pamięciowe i sieciowe – eliminują nakłady kapitałowe towarzyszące wdrażaniu nowych technologii. Taki model umożliwia elastyczne skalowanie w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, bez konieczności zakupu, utrzymywania i nadzorowania dodatkowych technologii.

IBM Cloud Managed Services on z Systems

Korzystaj ze skalowalnych, niezawodnych i bezpiecznych usług chmurowych dla systemów mainframe

Rozwiązanie IBM Cloud Managed Services on z Systems umożliwia uruchamianie newralgicznych aplikacji w środowisku chmurowym, zapewniając im dostęp do najnowszych serwerów mainframe i ich zalet wynikających z wieloletniego doświadczenia IBM. Taka forma wdrożenia pozwala na przesunięcie kosztów z nakładów inwestycyjnych w wydatki operacyjne. Usługa została tak pomyślana, aby umożliwić działom IT i menedżerom pionów biznesowych dynamiczną adaptację do wymogów przyszłych technologii oraz potrzeb biznesowych. Służy temu bezpieczne, skalowalne środowisko mainframe współużytkowane przez wiele podmiotów i działające w ośrodku IBM zbudowanym specjalnie do takich zastosowań.

IBM MultiNetwork Services

Rozwiązanie IBM MultiNetwork Services pomaga tworzyć funkcjonującą bez żadnych zakłóceń globalną sieć WAN. Usprawnia działania na całym świecie, upraszcza zarządzanie i zwiększa przepustowość sieci, a przy tym generuje niskie koszty.

Więcej informacji na temat infrastruktury zarządzanej

Wdrożenie sieci zdefiniowanej programowo (SDN)

Jeśli chcesz, aby sieć Twojego przedsiębiorstwa była w stanie sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom biznesowym niezbędną jest jej transformacja. Sieć SDN umożliwiają przenoszenie aplikacji do chmury. 

Czy usługi zarządzane w chmurze stanowią dla Twojego przedsiębiorstwa korzystny finansowo wybór?

Liderzy IT często nie mają doświadczenia ani nie dysponują danymi biznesowymi pozwalającymi prawidłowo ocenić wszystkie skutki, jakie niesie za sobą określona inwestycja IT. 
Oto krótkie omówienie, które pomoże Ci lepiej zrozumieć perspektywę dyrektorów ds. informatyki i dyrektorów ds. finansów. Dowiesz się, co przemawia za wyborem usług zarządzanych w chmurze i jakie korzyści mogą one przynieść.

Kontakt z ekspertami

Jakub Dumania

IBM Infrastructure Services Leader

Marcin Wędzel

IBM Infrastructure Services Sales Leader

Adam Grabowski

IBM Infrastructure Services Delivery Leader

Wojciech Gawroński

IBM Infrastructure Services Sales Representative