Usługi od początku przeznaczone dla chmury wspierają ciągłe innowacje

Aplikacje od początku przeznaczone dla chmury skracają czas wprowadzenia rozwiązań na rynek, zwiększają skalowalność, upraszczają zarządzanie i obniżają koszty dzięki konteneryzacji, mikrousługom, automatyzacji i procedurom DevOps. IBM umożliwia wdrożenie chmury, zapewniając wsparcie w postaci architektur referencyjnych, narzędzi i akceleratorów, wirtualnych modeli dostarczania oraz rozwiązań branżowych obsługujących środowiska wielochmurowe.

Korzyści

Transformacja doświadczeń klienta

Zapewnij lepsze doświadczenia klienta i zwiększ sprawność działań technicznych dzięki otwartym i przenośnym aplikacjom, które można wdrożyć w dowolnej chmurze — skracając czas wprowadzenia na rynek i reakcji na działania klientów.

Rozwijanie pracowników

Wprowadź nowe sposoby pracy, stawiając na współtworzenie, procedury pracy i metodyki pozwalające na zdobywanie nowych umiejętności.

Niższy koszt aplikacji

Optymalizuj proces tworzenia aplikacji, wykorzystując unikalne zautomatyzowane narzędzia IBM do testowania i wdrażania oraz obniżając łączny koszt opracowywania nowych aplikacji.

Usługi od początku przeznaczone dla chmury

Szybsze wykonywanie dzięki narzędziom i akceleratorom

Rozwijaj swoją ofertę aplikacji w chmurze i umożliwiaj korzystanie z nich dzięki pakietowi narzędzi, akceleratorów i zasad DevOps od IBM, które skracają czas wprowadzenia rozwiązań na rynek i zwiększają konkurencyjność w stale zmieniającej się branży.

Transformacja modelu operacyjnego

Współtwórz przy użyciu metodyki IBM Garage, umożliwiając współpracę zespołów programistycznych, aby zwiększać możliwości pracowników, wprowadzać nowe procedury i tworzyć nowe modele operacyjne.

Wyższa jakość aplikacji dzięki architekturom referencyjnym

Architektury referencyjne i wzorce projektowe od IBM zapewniają preskryptywne wskazówki i przyspieszają tworzenie rozwiązań od początku przeznaczonych dla chmury, obniżając ryzyko i zwiększając jakość.

Pokrewne rozwiązania

Usługi i doradztwo w dziedzinie strategii wykorzystania chmury

Współpracujemy z Tobą, aby określić właściwą strategię wykorzystania chmury, modelu operacyjnego, planu rozwoju i ekosystemu, łącząc naszą branżową wiedzę specjalistyczną i analizy rozwiązań technologicznych.

Usługi i doradztwo w dziedzinie modernizacji aplikacji

Nasze usługi modernizacji aplikacji, wspierane przez Red Hat, pomagają w przeprowadzeniu bezproblemowej modernizacji i migracji do chmury w sposób bezpieczny, ekonomiczny i sprawny.

Usługi zarządzania aplikacjami dla chmury hybrydowej

Nasze możliwości zarządzania chmurą hybrydową upraszczają zarządzanie aplikacjami w wielu chmurach, co pozwala na zwiększanie zwrotu z inwestycji i uwalnianie zasobów IT, które można wykorzystać na potrzeby innowacji.

IBM Garage

Współtwórz z ekspertami IBM, którzy łączą otwarty, łatwy w użyciu zestaw procedur „lean” i DevOps ze strategią ukierunkowaną na człowieka i wyniki.

Rozwiązania IBM Red Hat

Zobacz, jak rozwiązania IBM i Red Hat mogą zwiększyć produktywność, obniżyć koszty i poprawić wyniki biznesowe.

Współtwórz z zespołem IBM Garage

Korzystaj z kompleksowej strategii opartej na myśleniu projektowym oraz metodykach zwinnych i DevOps, aby łatwiej projektować, budować, oceniać, rozwijać i skalować rozwiązania. Przyspiesz osiąganie korzyści i dostosowuj przełomowe technologie dzięki partnerstwu zawartemu z zespołem oraz różnymi specjalistami IBM w dziedzinie działalności, projektowania i technologii.