Przegląd

Usługi doradcze dla chmury AWS

IBM, czołowy partner w dziedzinie doradztwa dotyczącego rozwiązań AWS, pomaga klientom zoptymalizować wdrażanie i modernizację chmury AWS. Łączymy wiedzę specjalistyczną z dziedziny bezpieczeństwa, skalowalność na poziomie korporacyjnym i otwarte innowacje na platformie Red Hat OpenShift, aby pomóc klientom szybko i bezproblemowo migrować zasoby do chmury AWS. Pomagamy budować inteligentne przepływy pracy oparte na danych, sztucznej inteligencji i automatyzacji.

 

mężczyzna w obiekcie przemysłowym

SAP na platformie AWS

Jako główny integrator systemów (SI) w migracji SAP na platformę AWS, IBM upraszcza przejście do systemu SAP S/4HANA na platformie AWS bez zakłócania newralgicznych procesów biznesowych.

Elastyczny i przewidywalny model dostarczania usług

IBM Services Dynamic DeliveryTM umożliwia całościową integrację podstawowej technologii dzięki sprawnym metodom i procedurom. Wykorzystuje metodę IBM Garage, aby ułatwić klientom migrację z chmury hybrydowej do AWS.

Integracja DevSecOps i AIOps

IBM oferuje bezpieczne procedury korporacyjne DevSecOps, które korzystają z metodyki AIOps, SRE (Site Reliability Engineering) oraz funkcji samonaprawczych, aby pozwolić klientom na zaspokojenie zmieniających się potrzeb biznesowych.

Korzyści

Przyspiesza innowacje i czas ich wprowadzenia na rynek

IBM Services for AWS Cloud wspiera implementację innowacyjnych rozwiązań i skraca wprowadzanie rozwiązań na rynek dzięki usługom tworzenia i integracji aplikacji oraz testowania, interfejsom API oraz innym usługom IBM.

Automatyzacja i realizowanie wartości

IBM wykorzystuje zaawansowaną automatyzację i analizy kognitywne w celu zarządzania złożonymi obciążeniami AWS. Ta korzyść stanowi gwarancję zysków związanych z uruchamianiem aplikacji w chmurze AWS.

Analiza i optymalizacja danych

IBM pomaga wykorzystywać dane i narzędzia analityczne do przyspieszenia cyfrowej transformacji, a także czerpać z usług i rozwiązań platformy danych w celu optymalizacji danych.

Zasoby

Delfi Limited

Firma Delfi, producent i dystrybutor czekolady, potrzebowała dostarczanych w czasie rzeczywistym informacji na temat wyników biznesowych. Zwróciła się do IBM po zintegrowane rozwiązanie, które zapewniło widoczność danych i analiz.

Phillips Carbon Black Ltd.

Phillips Carbon Black Limited (PCBL), największy producent sadzy i produktów ubocznych — zwiększa opłacalność działań przy jednoczesnym rozwoju organizacji i zarządzaniu skalowalnymi procesami. Dzięki IBM Services firma dokonała migracji z systemu SAP ERP do SAP S/4HANA w chmurze AWS i rozszerzyła zasięg systemu SAP w celu objęcia wszystkich obszarów swojej działalności.

System pomocy społecznej w Szkocji

System pomocy społecznej w Szkocji potrzebował nowego, bezpiecznego i skalowalnego rozwiązania cyfrowego w celu wdrożenia systemu wypłaty świadczeń. Zespół IBM Services stworzył platformę chmurze AWS ze zautomatyzowaną infrastrukturą jako kodem.

Pokrewne rozwiązania

RedHat OpenShift

Red Hat® OpenShift® to platforma kontenerów Kubernetes gotowa do zastosowania w przedsiębiorstwie, oferująca pełną gamą zautomatyzowanych funkcji do zarządzania wdrożeniami chmur hybrydowych oraz środowisk wielochmurowych i brzegowych. Jest zoptymalizowana pod kątem poprawy wydajności programistów i promowania innowacji.

IBM Cloud Pak on AWS

Odblokuj pełny potencjał danych. Dane są siłą napędową transformacji cyfrowej, sztuczna inteligencja odblokowuje ich wartość, a odpowiednia platforma optymalizuje dostępność. IBM Cloud Pak for Data to w pełni zintegrowana, wysoce skalowalna platforma danych i sztucznej inteligencji, która pomaga przygotować się na wdrożenie sztucznej inteligencji.

IBM Security X-Force® Cloud Security Services

Ochrona środowiska AWS dzięki usługom bezpieczeństwa w chmurze. Rozwiązania IBM Security X-Force® Cloud Security Services pomagają w projektowaniu i budowaniu środowisk chmury AWS i chmury hybrydowej z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, a także w zarządzaniu nimi

Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe postawić pierwszy krok?

IBM dysponuje obszernym portfolio funkcji, usług i produktów, które pomogą Ci rozpocząć transformację.