IBM udostępnia nowe, udoskonalone usługi optymalizujące bezpieczeństwo w chmurze hybrydowej

Przegląd

Gdy potrzeby związane z innowacjami biznesowymi przekraczają możliwości środowisk lokalnych, przedsiębiorstwa zwracają się ku rozwiązaniom w chmurze. Jednak migracja do chmury oznacza nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Widoczność, kontrola i bezpieczeństwo muszą zostać zachowane mimo przejścia do chmury hybrydowej i środowisk wielochmurowych. Osoby zarządzające bezpieczeństwem muszą być przygotowane na zaawansowane zagrożenia na każdym istotnym etapie wdrożenia chmury.

Korzyści

Programowe podejście do bezpieczeństwa w chmurze

Zamiast polegać na jednorazowych projektach lub narzędziach do zapewniania bezpieczeństwa w chmurze, organizacja uzyska spójniejszą, długoterminową strategię bazującą na podejściu programowym, która uwzględnia wszystkie najważniejsze aspekty wdrożenia chmury.

Planowanie bezpieczeństwa w chmurze

Kompleksowa ocena i strategia bezpieczeństwa w chmurze oraz analiza luk pomoże Ci określić pożądany stan i plan transformacji mechanizmów kontroli zabezpieczeń w chmurze. 

Bezpieczne tworzenie i zarządzanie w chmurze

Implementując sprawdzone procedury opracowane z myślą o zachowaniu bezpieczeństwa, funkcje zarządzania zagrożeniami oraz usługi reagowania na incydenty i usuwania skutków katastrof, możesz bezpiecznie tworzyć i uruchamiać aplikacje oraz zarządzać nimi.

Nowa wiedza i umiejętności z dziedziny bezpieczeństwa w chmurze

Zdobądź wiedzę i umiejętności z dziedziny bezpieczeństwa w chmurze, które pomogą Ci zaprojektować i zaimplementować sprawdzone procedury cyberbezpieczeństwa w chmurze hybrydowej zgodnie z potrzebami biznesowymi i wymaganiami prawnymi.

Jednolity wgląd w środowisko wielochmurowe

Uzyskaj dostęp do scentralizowanych funkcji widoczności, monitorowania i zarządzania w ramach przeznaczonych dla chmury mechanizmów kontroli, środowiska zarządzania stanem bezpieczeństwa w chmurze i kontenerów od wielu dostawców.

Proaktywne rekomendacje dopasowane do kontekstu

Uzyskuj aktualne, kontekstowe rekomendacje, które przyspieszą podejmowanie decyzji i umożliwią zespołom skupienie się na rzeczywistych incydentach.

Zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze

Strategia zabezpieczania chmury

Opracuj kompleksową strategię zabezpieczania chmury, zgodną z Twoimi celami strategicznymi i operacyjnymi.

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze

Zaprojektuj i zrealizuj etapy przejścia na usługi IAM w chmurze, korzystając z zarządzania tożsamością w modelu usługowym (IDaaS).

Testy penetracyjne chmury

Przeprowadzaj zaawansowane testy penetracyjne zasobów w chmurze: aplikacji, obrazów, konfiguracji, kontenerów itp.

Strategiczni partnerzy świadczący usługi w chmurze

Szybsza transformacja cyfrowa dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom w chmurze

Zasoby

Skontaktuj się z nami