Przegląd

Dzisiejszy dynamicznie zmieniający się świat potrzebuje czegoś innego niż tradycyjne architektury i metody dostarczania. Organizacja musi szybko, sprawnie i strukturalnie dostosowywać się do ewoluujących środowisk biznesowych, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Metodyka zwinna polega na adaptacyjnym planowaniu, stopniowym rozwijaniu, wczesnym dostarczaniu i ciągłym ulepszaniu. Oprócz tego ułatwia ona szybką i elastyczną reakcję na zmianę. Organizacje podnoszą poziom swoich usług, by spełniać oczekiwania klientów i dostarczać im spójne doświadczenia. W IBM pomagamy Ci wdrażać metodykę zwinną przez:

  • współpracę z globalną społecznością praktyków metodyki zwinnej,
  • zapewnianie wsparcia ekspertów w dziedzinie metodyki zwinnej na poziomie lokalnym i globalnym,
  • pomaganie w realizacji założeń metodyki zwinnej w celu rozwoju działalności i skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek.

Usługi w dziedzinie metodyki zwinnej

Doradztwo biznesowe w dziedzinie metodyki zwinnej

IBM pomaga organizacjom we wdrożeniu zwinnych rozwiązań i zintegrowaniu koncepcji i ram metodyki zwinnej z procesami i działalnością oraz w przeszkoleniu personelu.

Nasze doświadczenie daje nam merytoryczną podstawę, by pomagać organizacjom w realizacji strategii zwinnej i zintegrowaniu jej z ogólnym docelowym modelem operacyjnym oraz dostosowaniu się do skali i kulturowych aspektów wykorzystania metodyki zwinnej w biznesie.

Nauka metodyki zwinnej

Ponieważ metodyka zwinna jest wdrażana w skali całej organizacji, to niezwykle ważne, by jej wartości, zasady i procedury byłe rozumiane w sposób spójny. IBM Agile Academy pozwala usprawnić szkolenie w wypadku różnych ścieżek kariery i celów edukacyjnych, tak by pracownicy mogli rozwijać swoje mocne strony.

Dlaczego IBM?

Dzięki ścisłej współpracy IBM zmienia się od wewnątrz, na nowo definiując swój model biznesowy i zachęcając pracowników do tego, by działali zwinniej.

Wykorzystując doświadczenie tysięcy pracowników IBM, opracowaliśmy kompleksowy zbiór zasad przeprowadzania transformacji biznesowej i zwiększania elastyczności. Nasze doświadczenie pozwala nam przedstawiać przemyślane opinie na temat znanych i nowych problemów biznesowych, z którymi borykają się firmy takie jak Twoje.

Skontaktuj się z ekspertem ds. metodyki zwinnej i zrób pierwszy krok

Pokrewne rozwiązania

Programowanie zwinne

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie metodyki zwinnej może pomóc Twojej organizacji w zwiększaniu produktywności i szybszym opracowywaniu nowych produktów.

Doradztwo w dziedzinie metodyki Design Thinking

Wykorzystaj metodykę IBM Design Thinking, by usprawnić współpracę, skutecznie koordynować działania zespołów i już dziś znaleźć rozwiązania dla problemów jutra.

IBM Rational Team Concert dla zespołów wykorzystujących metodykę zwinną

Dowiedz się, jak usprawnić działanie zespołów pracujących zgodnie z metodyką zwinną, by zmaksymalizować korzyści płynące z jej realizacji, a także poprawić ich produktywność i zdolność reagowania.

Poznaj naszych ekspertów

Marcel Greutmann

Główny menedżer, Global Agile Professional Services

Frank Castagna

Partner i lider ds. metodyki zwinnej na Amerykę Północną

Andy Pittaway

Lider na Europę, GBS Agile Center of Competency

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat doradztwa biznesowego IBM?