Przegląd

Usługa DRaaS od IBM ułatwia odzyskiwanie newralgicznych procesów i danych biznesowych w zakresie IT, co zwiększa odporność i elastyczności firmy. Oferuje też kompleksowe usługi usuwania skutków awarii, w tym monitorowanie stanu oraz ciągłą replikację aplikacji, infrastruktury, danych i systemów w chmurze.

Co oferuje usługa DRaaS od IBM

Rola automatyzacji w zapewnianiu odporności w hybrydowym środowisku wielochmurowym

Usprawnione, szybkie odtwarzanie

Oferuje niezawodną orkiestrację usuwania skutków awarii z automatyzacją i szybkim udostępnianiem w środowisku odzyskiwania zdefiniowanym programowo, które pomaga zmniejszyć liczbę błędów, zagrożeń i zasobów na potrzeby testowania i dokumentowania.

Zoptymalizowana odporność

Zapewnia zoptymalizowaną odporność i elastyczność oraz oparte na ryzyku podejście do ochrony newralgicznych usług informatycznych. Testowanie w chmurze i sprawdzanie poprawności procesu usuwania skutków awarii oferuje informacje i scenariusze, które pomogą Twojej organizacji zwiększyć odporność i elastyczność oraz skrócić czas odtwarzania danych.

Środowisko usług oparte na danych

Szybko skonfiguruj i zaimplementuj usługi DRaaS w IBM Cloud w ciągu godziny bez zakłócania pracy. DRaaS określa środowisko usług oparte na danych służące do wykonywania testów usuwania skutków awarii oraz do testowania poprawek i aktualizacji.

Korzyści

Poprawiony docelowy czas odtworzenia (RTO) i cel punktu odzyskiwania (RPO)

Uzyskaj niskie i weryfikowalne wskaźniki RTO i RPO liczone w minutach, sekundach, a nawet prawie natychmiastowe.

Wiele niestandardowych modeli dostarczania

Udostępniaj usługi usuwania skutków awarii dla większości platform obliczeniowych, w tym chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej.

Niższe koszty usług usuwania skutków awarii

Automatyzacja pozwala zredukować personel informatyczny potrzebny do usuwania skutków awarii w chmurze i pomaga zminimalizować zapotrzebowanie na wewnętrzne serwery do usuwania skutków awarii.

Zasoby

Usuwanie skutków awarii a usuwanie skutków awarii jako usługa (DRaaS)

Porównujesz lokalne rozwiązanie usuwania skutków awarii z wieloletnią subskrypcją usługi DRaaS od IBM? Zastanów się nad łącznymi kosztami operacyjnymi.

Narzędzie oceny IDC BV

Przeprowadź analizę. Zobacz, jak możesz zmniejszyć ryzyko operacyjne i biznesowe.

Rola automatyzacji w zapewnianiu odporności w hybrydowym środowisku wielochmurowym

Poznaj czynniki napędzające, trendy i oczekiwania związane z automatyzacją usuwania skutków awarii.

Pokrewne rozwiązania

Usługi orkiestracji odporności i elastyczności

Udostępniaj usługi usuwania skutków awarii, takie jak monitorowanie, raportowanie, testowanie i automatyzacja przepływu pracy.

Usługi w dziedzinie ciągłości biznesowej

Chroń swoją działalność biznesową i newralgiczne dane przy jednoczesnej poprawie sposobu reagowania na zagrożenia — zwłaszcza cyberataki.

Usługi w zakresie cyberodporności

Połączenie cyberbezpieczeństwa, ciągłości biznesowej i odporności sieci w celu zapewniania ciągłości w trakcie cyberincydentów i po ich ustąpieniu.

Umów się na bezpłatną, 30-minutową sesję z ekspertem IBM poświęconą strategii biznesowej

Dowiedz się, w jaki sposób usługi DRaaS mogą pomóc Ci w osiągnięciu potencjału biznesowego i technologicznego.