Poznaj aktualne i przyszłe potrzeby w zakresie cyberodporności oraz oferowane przez IBM narzędzia do minimalizacji ryzyka cybernetycznego.

W środowiskach o wysokim poziomie ryzyka nie sposób całkowicie uniknąć zakłóceń. Jak wygląda Twój plan usuwania skutków awarii i katastrof?

W świecie, który nigdy nie zasypia, liczy się każda sekunda przestoju. Strategia odporności, która pozwala sprawnie reagować na złożone problemy dotyczące infrastruktury IT oraz współzależności zachodzące między wszystkimi zasobami w chmurze i środowisku lokalnym może zadecydować o tym, czy firma szybko powróci do normalnego funkcjonowania, czy też będzie musiała na dłużej przerwać normalną pracę. Eksperci IBM pomogą Ci w sprostaniu wyzwaniom związanym z utworzeniem planu utrzymywania ciągłości biznesowej, odtwarzaniem środowiska roboczego, wykrywaniem zakłóceń i reagowaniem na nie, a także z cyberatakami, rozwiązaniami GDPS, orkiestracją usuwania skutków awarii i katastrof oraz z usługami DRaaS. Bez względu na to, czy chcesz opracować nowy plan odtwarzania, czy też udoskonalić już istniejący, IBM może pomóc Ci w sprawniejszym reagowaniu na zakłócenia i usuwaniu ich skutków, a także w udoskonaleniu strategii odzyskiwania zasobów IT. 

Wyróżniona usługa

Szybkie usuwanie skutków przestojów w IT

IBM Disaster Recovery as a Service nieustannie kopiuje do chmury newralgiczne aplikacje, elementy infrastruktury, dane i systemy.

 

 

Umów się na indywidualne spotkanie z ekspertem w dziedzinie usuwania skutków awarii i katastrof

Bezpłatnie, bez zobowiązań, bez nachalnej sprzedaży. Umów się na 30-minutową rozmowę z ekspertem IBM w dziedzinie DRaaS, by otrzymać odpowiedzi na swoje pytania.

Oferta usług

IBM Resiliency Orchestration

Koordynacja i uproszczenie zarządzania procesem usuwania skutków awarii i katastrof przynosi ograniczenie ryzyka oraz większą dostępność, wydajność i wiarygodność biznesową.

Usuwanie skutków awarii i katastrof oferowane jako usługi

Zadbaj o możliwość szybkiego odtwarzania danych dzięki ciągłej replikacji newralgicznych aplikacji, elementów infrastruktury i danych — do chmury.

Doradztwo w dziedzinie usuwania skutków awarii i katastrof

Popraw swoją zdolność do reagowania na zakłócenia i usuwania ich skutków dzięki usługom IBM Business Continuity Consulting Services.

Usługi zapewnienia wysokiej dostępności

Kieruj się kompleksową strategią zapewnienia wysokiej dostępności i usuwania skutków awarii, aby chronić firmę przed przestojami. Rozwiązania GDPS oferują zestaw wysoce zautomatyzowanych funkcji dla środowisk IBM Z®. GDR for Power Systems uwzględnia środowiska systemów operacyjnych AIX, IBM i oraz Linux. 

IBM Cloud Virtualized Server Recovery

Szybsze przywracanie sprawności serwerów wirtualnych i fizycznych — by Twoja firma działała bez przestojów.

IBM IT Infrastructure Recovery Services

Łatwo poradzisz sobie z zakłóceniami, sięgając po nasze ekonomiczne rozwiązania do usuwania skutków awarii i katastrof w środowisku IT.

IBM Work Area Recovery Services

Oferujemy kompletnie wyposażone alternatywne miejsca pracy, gotowe do wykorzystania w razie katastrofy w podstawowym miejscu prowadzenia działalności.

Nasze usługi techniczne realizowane są z wykorzystaniem platformy IBM Services Platform with Watson™

Możesz eksploatować swoją infrastrukturę na platformie IT zdolnej do podejmowania autonomicznych decyzji i wykorzystującej dane do zarządzania operacjami, tak aby utrzymywać środowisko w stanie poprawności, dostępności i ciągłego zoptymalizowania.

Poznaj ekspertów w dziedzinie usług zapewniania ciągłości biznesowej

Sandeep Parande

Lider rozwiązań, dział usług w dziedzinie odporności biznesowej

  • Niestandardowe rozwiązania w zakresie odporności
  • Odporność w chmurze hybrydowej
  • Odporność cybernetyczna

Allen Downs

Wiceprezes ds. globalnych usług w dziedzinie odporności biznesowej, GTS i usług dla infrastruktury

Cyrus Niltchian

Menedżer ds. ofert i rozwiązań do harmonizacji procesów zapewniania odporności

  • Cyber Incident Recovery (CIR)
  • Upraszczanie/usprawnianie procesów usuwania skutków katastrofy
  • Automatyzacja przepływów pracy

Chandra Pulamarasetti

Wiceprezes ds. oprogramowania i usług do globalnej orkiestracji procesów zapewniania odporności i usług IBM

Eksperci IBM specjalizujący się w usuwaniu skutków awarii i katastrof chętnie pomogą Ci w rozwoju Twojej firmy.

Najnowsze analizy

Ponemon Institute: badanie kosztów naruszeń zabezpieczeń (2018)

Zobacz, w jaki sposób programy do zarządzania ciągłością biznesową ułatwiają firmom ochronę przed coraz liczniejszymi cyberzagrożeniami i zapewniają im potrzebną odporność.

Czas wyznaczyć nowy paradygmat odporności i elastyczności biznesowej

Przeczytaj raport Forbes Insights, aby dowiedzieć się, jak chmurowe usługi zapewnienia odporności (Resiliency as a Service) mogą przyspieszyć i obniżyć koszty przywracania sprawności. W raporcie przedstawiono również architekturę IBM Software Defined Resiliency.

Webinaria na temat ciągłości biznesowej dostępne na żądanie

Odpowiadaj na rosnące zagrożenie zakłóceniem działalności i poznaj wartość zarządzania ciągłością biznesową w świecie, który nigdy nie zasypia.

Powiązane usługi

IBM Cloud Virtualized Server Recovery

Szybsze przywracanie sprawności serwerów wirtualnych i fizycznych — by Twoja firma działała bez przestojów.

IBM Workplace Support Services with Watson

Skorzystaj z innowacyjnego modelu wsparcia, który integruje stanowisko pomocy z analityką i potencjałem kognitywnym Watsona.

Zarządzane platformy IBM oferowane jako usługi

Przedsiębiorstwa stoją w obliczu wyzwań dotyczących udostępniania zasobów, ich konfiguracji i skalowania — stąd zapotrzebowanie na elastyczne infrastruktury.