IDC opisuje pięć najważniejszych technologii, które minimalizują ryzyko zakłócenia działalności przez podstępne cyberataki.

W obliczu coraz poważniejszych cyberzagrożeń zapewnianie odporności cybernetycznej staje się priorytetem

Ponieważ ubocznym, niepożądanym skutkiem cyfrowej transformacji i hiperkonwergencji jest powstawanie potencjalnych luk, słabych punktów i miejsc podatnych na ataki oraz awarie, odpowiednia strategia w dziedzinie odporności cybernetycznej może pomóc firmie w przetrwaniu groźnych incydentów. Jednocześnie może chronić przed takimi zagrożeniami, zabezpieczać newralgiczne aplikacje i dane oraz ułatwiać kontrolowane przywrócenie sprawności po awarii lub naruszeniu zabezpieczeń.

 

Odtwarzanie szybsze o nawet 80%

Niszczycielski atak szkodliwego oprogramowania może spowodować utratę danych lub naruszenie ich zabezpieczeń. Rozwiązanie IBM Resiliency Orchestration with Cyber Incident Recovery może pomóc Ci w ochronie newralgicznych dla działalności danych i znacząco skrócić czas odtwarzania danych w stosunku do tradycyjnych metod.

Umów się na indywidualne spotkanie z ekspertem w dziedzinie odporności cybernetycznej

Bezpłatnie, bez zobowiązań, bez nachalnej sprzedaży. Umów się na 30-minutową rozmowę z ekspertem IBM w dziedzinie odporności biznesowej i otrzymaj odpowiedzi na swoje pytania.

Cykl zapewniania odporności cybernetycznej

ROZPOZNANIE zagrożeń i słabych punktów

Zidentyfikowanie newralgicznych dla działalności aplikacji i powiązanych z nimi zagrożeń, analiza potencjalnego wpływu zakłóceń na działalność i ocena gotowości do utrzymania ciągłości i usunięcia skutków awarii lub katastrof.

OCHRONA aplikacji i danych

Zabezpieczenie newralgicznych dla działalności danych i aplikacji za pomocą szczelnej separacji danych i niezawodnej pamięci masowej przed udostępnieniem zasobów do użytku.

WYKRYWANIE uszkodzeń danych i nieprawidłowych konfiguracji

Szybkie wyszukiwanie zmian w plikach konfiguracji systemu przy użyciu zautomatyzowanych testów i mechanizmów weryfikacji kopii zapasowych danych, które pozwalają na szybszą reakcję i skracają przestoje.

REAKCJA na zmiany w konfiguracji i danych

Odpowiadanie na nieautoryzowane zmiany w konfiguracjach i danych dzięki wykorzystaniu paneli kontrolnych, które dostarczają bieżących informacji o lukach w zabezpieczeniach i odchyleniach w wartości współczynników RPO i RTO.

ODZYSKIWANIE dostępu do newralgicznych aplikacji i danych

Odbudowa newralgicznych dla działalności aplikacji biznesowych, odtwarzanie danych z odseparowanych kopii i szybkie, niezawodne przywracanie sprawności systemów IT po incydentach.

W zapewnianiu odporności cybernetycznej IBM stosuje podejście oparte na zaawansowanych technologiach i sprawdzonych procedurach, które ułatwiają ocenę zagrożeń, wskazywanie i zabezpieczanie newralgicznych dla działalności danych i aplikacji, a także szybkie odtwarzanie zasobów IT w trakcie cyberataku lub po nim.

Poznaj ekspertów w dziedzinie usług zapewniania ciągłości biznesowej

Chandra Pulamarasetti

Wiceprezes ds. oprogramowania i usług do globalnej orkiestracji procesów zapewniania odporności i usług IBM

Cyrus Niltchian

Menedżer ds. ofert i rozwiązań do harmonizacji procesów zapewniania odporności

  • Cyber Incident Recovery (CIR)
  • Upraszczanie/usprawnianie procesów usuwania skutków katastrofy
  • Automatyzacja przepływów pracy

B.J. Klingenberg

Distinguished Engineer, lider ds. pamięci masowej, dyrektor techniczny ds. odporności, GTS, rozwiązań, dostarczania i transferu

Sandeep Parande

Lider rozwiązań, dział usług w dziedzinie odporności biznesowej

  • Niestandardowe rozwiązania w zakresie odporności
  • Odporność w chmurze hybrydowej
  • Odporność cybernetyczna

Eksperci IBM do spraw usług w zakresie odporności biznesowej chętnie pomogą Ci w rozwijaniu firmy.

Najnowsze analizy

Webinaria na temat ciągłości biznesowej dostępne na żądanie

Odpowiadaj na rosnące zagrożenie zakłóceniem działalności i poznaj wartość zarządzania ciągłością biznesową w świecie, który nigdy nie zasypia.

Ponemon Institute: badanie kosztów naruszeń zabezpieczeń (2018)

Zobacz, w jaki sposób programy do zarządzania ciągłością biznesową ułatwiają firmom ochronę przed coraz liczniejszymi cyberatakami i zapewniają im potrzebną odporność.

Zdolność szybkiego przywrócenia sprawności ma newralgiczne znaczenie dla odporności cybernetycznej

Utrzymuj ciągłość newralgicznych dla działalności procesów biznesowych, szybko przywracaj sprawność systemów IT w razie cyberataku i minimalizuj wpływ zakłóceń na działalność.

Przywracanie sprawności po incydentach

Z tego omówienia technicznego dowiesz się, jak architektura techniczna nowej generacji może pomóc w ochronie i szybkim przywróceniu sprawności platform, aplikacji i danych.

Powiązane usługi

IBM Resiliency Orchestration

Koordynacja i uproszczenie zarządzania procesem usuwania skutków awarii i katastrof przynosi ograniczenie ryzyka oraz większą dostępność, wydajność i wiarygodność biznesową.

Usuwanie skutków awarii i katastrof oferowane jako usługi

Zadbaj o możliwość szybkiego odtwarzania danych dzięki ciągłej replikacji newralgicznych aplikacji, elementów infrastruktury i danych — do chmury.

Zarządzane kopie zapasowe jako usługa

Wszechstronna gama rozwiązań do ochrony danych lokalnych, zewnętrznych i w chmurze hybrydowej.