Forbes Insights: Przekształcanie strategii zapewniania ciągłości biznesowej

Popraw swoją zdolność do reagowania na zakłócenia i usuwania ich skutków

Godzina awarii infrastruktury może kosztować średnio 100 tys. USD, a godzina przerwy w pracy newralgicznej aplikacji od 500 tys. do 1 mln USD.  - IDC

Przygotowywanie planów pod kątem możliwych incydentów zagrażających ciągłości biznesowej i cyberataków może przyczynić się do ograniczenia przestojów i pomóc w ciągłym doskonaleniu rozwiązań do utrzymywania ciągłości biznesowej, odtwarzania zasobów IT po awarii, zarządzania kryzysowego firmą i zapewniania zgodności z przepisami.

Usługi IBM Business Continuity Consulting Services mogą pomóc w zidentyfikowaniu odpowiednich rozwiązań do zapewniania odporności i zsynchronizowaniu ich działania w ramach procesów biznesowych, aplikacji i infrastruktury IT. Oferujemy elastyczne, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów usługi doradcze w zakresie ciągłości biznesowej i usuwania skutków awarii i katastrof, które obejmują między innymi przeprowadzanie ocen, planowanie i projektowanie, wdrażanie, testowanie i kompleksowy program zarządzania odpornością.

Czy Twoja firma jest przygotowana na cyberataki?

Usługi IBM Business Continuity Consulting Services pomogą Ci przygotować się na zdarzenia zakłócające działalność i usuwać ich skutki.

Ocenianie

Zrozum wpływ, jaki na Twoją działalność mają zakłócenia, i rolę gotowości do reagowania.

Planowanie i opracowywanie

Opracuj strategię zapewniania odporności, która posłuży Ci do odzyskiwania i ponownego uruchamiania newralgicznych dla działalności usług.

Implementacja i testowanie

Wdróż program zapewniania odporności, wykorzystując do tego ćwiczenia oparte na scenariuszach i testy odtwarzania za pomocą alternatywnego ośrodka zastępczego.

Zarządzanie i utrzymywanie

Wykorzystaj usługi zarządzania programem, by utrzymywać równowagę środowiska zapewniania odporności i monitorować gotowość firmy do reagowania.

Nie czekaj z zabezpieczeniem firmy przed cyberatakami. IBM wie, jak Ci pomóc.

Według 80% członków kadry kierowniczej plan usuwania skutków awarii i katastrof z pewnością pozwoli im kontynuować działalność po wystąpieniu zakłóceń, ale tylko 22% z nich uwzględnia w swoich planach newralgiczne aplikacje

Forbes Insights, Odporność biznesowa: Nadszedł czas na transformację strategii utrzymywania ciągłości, 2017

Dołącz do dyskusji o ciągłości biznesowej

#businesscontinuity

IBM jest tutaj, aby pomóc Ci w utrzymaniu ciągłości biznesowej

Nie można przygotować się na zakłócenia w działaniu usług bez planu i strategii. IBM ma ekspertów gotowych, by pomóc Ci w ich przygotowaniu — w ten sposób Ty i Twoja firma zaoszczędzicie czas i pieniądze oraz unikniecie utraty klientów.

Pytania?

Aby uzyskać odpowiedzi na ogólne pytanie dotyczące ciągłości biznesowej, skontaktuj się z odpowiednimi specjalistami IBM, dzwoniąc pod numer 1-877-426-3287 (kod dostępu priorytetowego: services). Możesz też wybrać odsyłacz poniżej i wysłać nam wiadomość e-mail.

Poznaj ekspertów zespołu IBM Business Resiliency Services

Patrick Corcoran

Wiceprezes IBM ds. strategii odporności oraz oprogramowania i usług do orkiestracji procesów zapewniania odporności

Chandra Pulamarasetti

Wiceprezes ds. oprogramowania i usług do globalnej orkiestracji procesów zapewniania odporności i usług IBM

Allen Downs

Wiceprezes ds. usług IBM w dziedzinie odporności

Cyrus Niltchian

Menedżer ds. ofert i rozwiązań IBM do orkiestracji procesów zapewniania odporności

Eksperci IBM do spraw usług w zakresie odporności biznesowej chętnie pomogą Ci w rozwijaniu firmy.