Jedyna w swoim rodzaju współpraca na potrzeby personalizacji doświadczeń klientów

W ramach strategicznego sojuszu obejmującego sferę technologii i usług, IBM od ponad 20 lat kreuje doświadczenia klientów jako partner doradczy firmy Adobe, za pośrednictwem IBM iX® — zespołu ds. projektowania struktur biznesowych w ramach usług IBM Services®.

W roku 2020 IBM, Red Hat i Adobe połączyli siły z myślą o dalszej transformacji doświadczeń klientów na ich drodze do chmury hybrydowej, szczególnie w branżach, w których na przeszkodzie stoją wymogi związane z bezpieczeństwem danych i zapewnieniem zgodności z przepisami.

 

Korzyści

Doświadczenie klienta

IBM iX oferuje zintegrowane usługi doradcze w dziedzinie programów Adobe Creative Cloud, Experience Cloud i Document Clouds, pomagając firmom wydobyć i wykorzystać posiadane dane w projektowaniu, wdrażaniu i skalowaniu osobistych doświadczeń klientów.

Bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami formalnymi

Program Adobe Experience Manager on IBM Cloud for Financial Services™ pomaga firmom świadczącym usługi finansowe spełniać rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami w dostarczaniu spersonalizowanych doświadczeń klientów.

Chmura hybrydowa

Skonteneryzowane rozwiązanie Adobe Experience Manager na platformie Red Hat OpenShift oferuje klientom elastyczność hostingu, dostępu i korzystania z danych klientów w wybranym środowisku — lokalnym lub w wielu chmurach publicznych.

Innowacja za kierownicą

90% zakupów samochodów rozpoczyna się online. Z tego względu IBM nawiązuje współpracę z Audi UK, aby umożliwić przewidywanie potrzeb i preferencji nowych kierowców Audi. Korzystając z oprogramowania Adobe Experience Manager i Adobe Analytics, Audi UK udoskonaliło cyfrowe doświadczenia swoich klientów, pogłębiając relacje z nimi i wzmacniając lojalność kierowców wobec marki.

Współtwórz z zespołem IBM Garage

Korzystaj z kompleksowej strategii opartej na myśleniu projektowym oraz metodykach zwinnych i DevOps, aby łatwiej projektować, budować, oceniać, rozwijać i skalować rozwiązania. Przyspiesz osiąganie korzyści i dostosowuj przełomowe technologie dzięki partnerstwu zawartemu z zespołem oraz różnymi specjalistami IBM w dziedzinie działalności, projektowania i technologii.