Pomagamy firmom w szybszym przejściu do chmury

Zmiany nie są ograniczone do biznesu czy branży. Zachodzą na całym świecie, w każdej chwili każdego dnia. Dla liderów przedsiębiorstw proces podejmowania decyzji nigdy nie był bardziej złożony. Konkurowanie i odnoszenie sukcesów wymaga zaufanego partnera, który ma doświadczenie i umiejętności pozwalające skupić się na możliwościach i szybko wdrożyć pozytywne zmiany — partnera, który umożliwia podejmowanie pewnych decyzji pozwalających Ci wyprzedzić konkurencję.

Uzyskaj najnowsze informacje o IBM Services

IBM nabywa firmę Bluetab

Nabycie firmy Bluetab pozwoli IBM na rozszerzenie usług konsultingowych w dziedzinie danych i chmury hybrydowej w Europie i Ameryce Łacińskiej.¹

IBM nabywa firmę BoxBoat Technologies

Firma BoxBoat rozszerzy ofertę IBM o usługi wdrożeniowe i dotyczące strategii kontenerowej, aby jeszcze bardziej rozwinąć strategię wykorzystania chmury hybrydowej IBM i przyspieszyć globalne przejście na platformę Red Hat OpenShift.

Spostrzeżenia z badań: Uwolnij potencjał biznesowy chmury hybrydowej

Łącząc wykorzystanie chmury hybrydowej z transformacją przedsiębiorstwa, organizacje mogą wykładniczo zwiększyć wartość płynącą z inwestycji w technologię.

Usługi

Usługi według technologii

Usługi według potrzeb biznesowych

Operacje

Sprawnie przeprowadź transformację działalności biznesowej i skaluj, aby zapewnić rozwój, odporność oraz przewagę nad konkurencją.

Doświadczenie klienta

Zaplanuj, zaprojektuj i dostarczaj inteligentne doświadczenia klientów, które zapewnią ich lojalność i zaufanie.

Marketing

Zrealizuj kompleksową strategię marketingową, która napędza działania w całym cyklu interakcji z klientami, aby pogłębić ich zaangażowanie, zachęcić do kupowania i zwiększyć ich lojalność.

Finanse

Wykorzystaj właściwą kombinację zasobów ludzkich, procesów i technologii do przekształcenia dotychczasowej struktury zarządzania finansami i odkrycia nowych sposobów pracy.

Zarządzanie rozwojem zawodowym

Zainspiruj pracowników innowacyjnymi technologiami i zorientowanym na nich podejściem do zarządzania talentami.

Współtwórz z zespołem IBM Garage

Korzystaj z kompleksowej strategii opartej na myśleniu projektowym oraz metodykach zwinnych i DevOps, aby łatwiej projektować, budować, oceniać, rozwijać i skalować rozwiązania. Przyspiesz osiąganie korzyści i dostosowuj przełomowe technologie dzięki partnerstwu zawartemu z zespołem oraz różnymi specjalistami IBM w dziedzinie działalności, projektowania i technologii.

¹ Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zatwierdzenia transakcji, w tym zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, a jej zatwierdzenie spodziewane jest w trzecim kwartale 2021 roku.