Dane to Twój najważniejszy zasób — jednak inne zasoby również wymagają ochrony

57 procent

dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji nie wie, gdzie znajdują się dane firmy

68-procentowy

wzrost w tworzeniu aplikacji przez firmy

20,8 miliarda

„rzeczy” wymaga zabezpieczenia przed 2020 r.

Czy dasz radę podołać wyzwaniu związanemu z zabezpieczeniem danych, aplikacji i punktów końcowych?

Czy jedynie dostrzegasz swoje newralgiczne zasoby, czy też widzisz je w pełnym świetle?

Czy widzisz swoje najważniejsze zasoby w pełnym świetle?

Czy masz jednolity obraz danych zgromadzonych w różnych środowiskach baz danych, współużytkowanych plikach i jeziorach nieustrukturyzowanych danych, a także osób, które z nich korzystają? Czy orientujesz się, które aplikacje tworzone są w celu ekspansji firmy, a które służą jej codziennej działalności?

Obecnie w większości przedsiębiorstw można znaleźć więcej urządzeń końcowych niż osób. Czy wiesz, ile z tych urządzeń ma dostęp do danych i w jaki sposób wykorzystują uzyskane informacje?

Czy proaktywnie ograniczasz zagrożenia, czy starasz się jedynie nadążać z ich wykrywaniem?

Czy proaktywnie ograniczasz zagrożenia, czy starasz się jedynie nadążać z ich wykrywaniem?

Czy masz możliwość zarządzania wszystkimi zbiorami danych z jednego źródła, jak również wszystkimi użytkownikami i kontami mającymi uprawnienia dostępu do tych danych?
Czy zabezpieczasz aplikacje korporacyjne w miarę ich tworzenia? I czy masz odpowiedni nadzór i kontrolę nad danymi współużytkowanymi w różnych aplikacjach umożliwiających płynne działania biznesowe?
Czy jesteś w stanie naprawiać błędy, monitorować zagrożenia i stosować zautomatyzowane strategie — zarówno w systemach lokalnych jak i skomunikowanych urządzeniach internetu rzeczy — które zapewnią instynktowne reagowanie na ataki?

Czy zapewniasz stałą kontrolę, czy jedynie stały szum?

Czy zapewniasz stałą kontrolę, czy jedynie stały szum?

Czy potrafisz zastosować prawidłowe protokoły zabezpieczeń we wszystkich środowiskach danych?

Czy potrafisz skonfigurować aplikacje w taki sposób, aby spełniały wymagania w zakresie współużytkowania danych oraz aby zapobiec wyciekom danych pomiędzy aplikacjami firmowymi a aplikacjami konsumenckimi?

Czy zapewniasz stałe naprawy systemu z prędkością pojawiania się nowych zagrożeń? Czy Twoje urządzenia mobilne są gotowe na jednoczesną aktualizację systemu operacyjnego?

Zabezpiecz dane, aplikacje i punkty końcowe

Rozwiązania IBM Security w zakresie ochrony newralgicznych zasobów

Zyskaj pełny obraz swoich zasobów, proaktywnie ograniczaj zagrożenia i utrzymuj stałą kontrolę.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych

Zyskaj przejrzystość, nadzór i stałą kontrolę nad różnymi źródłami danych i repozytoriami plików

Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa aplikacji

Przyspiesz cykle tworzenia aplikacji, stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Przeglądaj, zabezpieczaj i uruchamiaj aplikacje jeszcze szybciej.

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń punktów końcowych

Zabezpiecz serwery internetu rzeczy, zapewniając ciągłe naprawy, bezprzewodowy dostęp do zasobów przedsiębiorstwa oraz niezachwianą zgodność z przepisami podczas cyfrowej transformacji.

Teraz wyświetlane

Bezpieczeństwo danych

Kompleksowe rozwiązanie do zabezpieczania danych i zachowywania zgodności z przepisami IBM Security Guardium pozwala chronić dane wrażliwe organizacji przed coraz bardziej złożonymi i zmiennymi zagrożeniami.

Bezpieczeństwo aplikacji

Rozwiązanie IBM Application Security umożliwia zarządzanie ryzykiem i ograniczanie go we wszystkich używanych aplikacjach, osiągnięcie lepszej gotowości na zagrożenia oraz łagodzenie ryzyka związanego z oprogramowaniem Open Source.

Bezpieczeństwo punktów końcowych

Wykrywaj, definiuj, oceniaj zagrożenia mogące zaszkodzić firmie i reaguj na nie poprzez urządzenia mobilne dzięki rozwiązaniu IBM MaaS360® with Watson™

Zasoby pomagające chronić newralgiczne zasoby firmy

E-book

Chroń newralgiczne zasoby jak wodę. Co mamy na myśli? Dowiedz się z bezpłatnego e-booka.

Skrócone omówienie rozwiązania

Rozwiązania IBM, które pomagają chronić dane, aplikacje i punkty końcowe.

Blog

Trzy kroki w kierunku ochrony newralgicznych zasobów.