Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo są przeciążone, ale można im pomóc

77 procent

organizacji nie ma odpowiedniego planu reagowania na incydenty*

57 procent

specjalistów w dziedzinie ochrony uważa, że czas rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa w ostatnich latach się wydłużył*

40 razy

można przyspieszyć reagowanie na incydenty dzięki orkiestracji*

Wyzwania, na które napotykają centra SOC w reagowaniu na największe incydenty

Rośnie liczba ataków i alarmów

Rośnie liczba ataków i alarmów

Cyberataki są coraz częstsze, bardziej złożone i lepiej sprofilowane, przez co analitycy zabezpieczeń muszą poświęcać im więcej czasu i uwagi.

Równocześnie wzrasta liczba alarmów bezpieczeństwa i fałszywych ostrzeżeń. Z tego powodu zespoły odpowiedzialne za reagowanie na incydenty są przeciążone i mają za mało zasobów, by zapewniać organizacjom pełną ochronę przed zagrożeniami.

Środowiska zabezpieczeń są złożone

Środowiska zabezpieczeń są złożone

Analitykom bezpieczeństwa trzeba pomóc, by z powodzeniem wykonywali swoją pracę. Zbyt często muszą polegać na przestarzałych, doraźnych i realizowanych ręcznie procesach reagowania na incydenty, a także zarządzać dziesiątkami rozproszonych narzędzi od wielu dostawców.

Z tego powodu analitycy bezpieczeństwa mają trudności z szybkim i skutecznym wykonywaniem swoich zadań.

Analitycy są zajęci innymi zadaniami

Analitycy są zajęci innymi zadaniami

W razie wystąpienia incydentu analitycy muszą działać szybko i zdecydowanie. Zbyt często jednak tracą czas na sporządzanie raportów i śledzenie wskaźników. 

Złożone i czasochłonne jest również zarządzanie powiadomieniami o ochronie prywatności (i krótkimi terminami ich dostarczenia).

Inteligentna orkiestracja może pozwolić firmie na dynamiczny rozwój

Inteligentna orkiestracja pozwala zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo walczyć z cyberzagrożeniami z większą szybkością i zwinnością. Dzięki ścisłemu połączeniu inteligencji ludzkiej i maszynowej inteligentna orkiestracja rozszerza system reagowania o ekosystem zabezpieczeń od różnych partnerów, asystując analitykom w profesjonalnym odpowiadaniu na incydenty.

Dzięki inteligentnej orkiestracji możesz w czasie rzeczywistym zapewniać widoczność narzędzi centrum operacyjnego zabezpieczeń (SOC), skrócić czas oczekiwania na rezultaty i zapewnić asystę w procesie reagowania. Ponadto możesz też pomóc swojemu zespołowi:

 • Przewidzieć cyberzagrożenia dzięki wyjątkowemu połączeniu ludzkiej i sztucznej inteligencji
 • Wyprzedzić cyberzagrożenia za pomocą orkiestracji i automatyzacji narzędzi SOC
 • Przechytrzyć cyberprzestępców dzięki elastycznym i konfigurowalnym podręcznikom dynamicznym (Dynamic Playbooks)

Zmień oblicze centrum SOC dzięki inteligentnej orkiestracji

Orkiestracja i automatyzacja

Orkiestracja i automatyzacja usprawniają powtarzalne i czasochłonne zadania, dając personelowi centrum SOC czas na skupienie się na bardziej strategicznych priorytetach.

 • Twórz stabilne, dynamiczne plany reagowania na incydenty, które można modyfikować w czasie rzeczywistym.
 • Zintegruj system SIEM, orkiestrację zabezpieczeń, platformę reagowania na incydenty, system zgłoszeń i pozostałe zabezpieczenia.
 • Zautomatyzuj przepływy pracy, by zwiększyć produktywność analityków i przyspieszyć reagowanie.
Człowiek i sztuczna inteligencja

Ludzka i sztuczna inteligencja (AI) pomagają w skuteczniejszym badaniu zagrożeń, wspierają procesy reagowania i eliminują fałszywe alarmy.

 • Gromadź w jednym miejscu wiedzę i doświadczenie ekspertów i najlepszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa z całej organizacji.
 • Używaj zaawansowanej i inteligentnej analizy zagrożeń i sztucznej inteligencji (AI), by dochodzić do cennych spostrzeżeń i odkrywać trendy.
 • Współpracuj z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa, by rozszerzyć możliwości swojego zespołu.
Prowadzenie spraw

Zarządzanie sprawami ułatwia ciągłe mierzenie, ocenianie i ulepszanie procesów i procedur reagowania na incydenty. 

 • Opracuj system rejestrowania, by mierzyć i analizować procesy i skuteczność reagowania na incydenty.
 • Oceniaj, ulepszaj i dostosowuj plany reagowania na incydenty.
 • Poznaj kompetencje oraz obciążenie swojego zespołu i rozszerz jego możliwości dzięki usługom w dziedzinie bezpieczeństwa.

Wyświetl rozwiązania, które pomogą Ci we wdrożeniu inteligentnej orkiestracji

IBM pomaga w orkiestracji odpowiedzi na incydenty

Automatyzacja i integracja

Platforma IBM Resilient Security Orchestration, Automation and Response

Wykorzystanie integracji IBM® Resilient® i zautomatyzowanych przepływów pracy zapewnia wsparcie w reagowaniu i wzbogaca proces odpowiedzi

Dynamiczne podręczniki rozwiązania Resilient

Elastyczna i dostosowana do potrzeb odpowiedź na dzisiejsze złożone zagrożenia

Inteligentne analizy i spostrzeżenia

IBM QRadar Security Intelligence Platform

Wykrywa zagrożenia i chroni przed nimi sieć, wykorzystując dane z dzienników i dane o przepływach sieciowych pochodzące z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci.

IBM QRadar Advisor with Watson

Sztuczna inteligencja (AI) 60-krotnie przyspiesza analizę zaawansowanych uporczywych zagrożeń oraz wyrafinowanych ataków.

IBM QRadar User Behavior Analytics

Rozwiązanie przyspiesza reagowanie i eliminowanie wewnętrznych i zaawansowanych uporczywych zagrożeń dzięki lepszemu wglądowi w informacje o nietypowych zachowaniach.

Współpraca i specjalistyczna wiedza

IBM X-Force Incident Response Intelligence Services (IRIS)

Skorzystaj ze wsparcia naszych wyszkolonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, którzy pomogą Ci w analizowaniu zaawansowanych uporczywych zagrożeń oraz wyrafinowanych ataków, a także w odpowiadaniu na nie.

Zarządzane usługi IBM w dziedzinie wykrywania zagrożeń i reagowania na nie

Eksperci zespołu IBM Security pomogą Ci w wykrywaniu zaawansowanych, uporczywych zagrożeń, zrozumieniu ich podstawowych przyczyn i poszczególnych etapów ataku, a także w reagowaniu na nie.

IBM Managed Security Information and Event Management (SIEM)

Możliwości badawcze zespołu IBM X-Force® i inteligentne analizy danych umożliwiają całodobowe monitorowanie zabezpieczeń i raportowanie.

Zasoby na temat orkiestracji odpowiedzi na incydenty

Dowiedz się więcej o wyzwaniach, które stoją dziś przed zespołami odpowiedzialnymi za zabezpieczenia i poznaj kroki, które warto podjąć, by usprawnić i przyspieszyć ich pracę.

Rozwiązania IBM, które pomogą Ci w orkiestracji odpowiedzi na incydenty.

Dowiedz się, w jaki sposób orkiestracja i automatyzacja mogą pozwolić Twojej firmie na dynamiczny rozwój.

* Źródło: The Third Annual Study on the Cyber Resilient Organization, The Ponemon Institute, marzec 2018