Jak chronić dane i sieć w coraz bardziej mobilnym świecie?

60 procent

pracowników pragnie lepszego dostępu do danych i zadań, również poprzez urządzenia osobiste i chmurę publiczną¹

51 procent

pracowników ignoruje przepisy bezpieczeństwa w celu usprawnienia przepływów pracy²

43 procent

przypadków naruszenia danych w przedsiębiorstwach jest spowodowanych atakami wewnętrznymi³

Jakie wyzwania wiążą się z nadzorowaniem użytkowników i tożsamości?

Zbyt łatwy dostęp

Zbyt łatwy dostęp

Pracownicy często otrzymują większe uprawnienia dostępu niż są im potrzebne, co w przypadku wycieku danych uwierzytelniających może prowadzić do rozległych naruszeń bezpieczeństwa danych firmy. Jednocześnie wielu pracowników korzysta z niezatwierdzonych aplikacji, urządzeń osobistych i chmury publicznej do przechowywania danych korporacyjnych i w celu usprawnienia swojej pracy. Choć takie rozwiązanie może zwiększyć wydajność, może również narazić przedsiębiorstwo na znaczne osłabienie zabezpieczeń.

Zbyt trudny dostęp

Zbyt trudny dostęp

Niektórzy przedsiębiorcy w reakcji na nadmierne uprawnienia dostępu promują podejście wysoce restrykcyjne, które często wymaga wielokrotnego uwierzytelniania i stawia przed użytkownikami wiele wyzwań. Strategia eliminująca uprzywilejowany dostęp może wprawdzie zwiększyć bezpieczeństwo, ale może też spowolnić produktywność i być przyczyną wielu przeszkód. Nakładanie wciąż nowych ograniczeń może wywołać bunt użytkowników, którzy będą szukać dróg obejścia, ignorując ścisłe zasady uwierzytelniania i korzystając z niezatwierdzonych aplikacji.

Przepisy i ich konsekwencje

Przepisy i ich konsekwencje

RODO stanowi pierwszą falę regulacji prawnych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw — w przypadku RODO nieumiejętne zarządzanie wrażliwymi danymi może znacząco nadwyrężyć zrównoważony rozwój oraz rentowność firmy. Zachowanie ciągłej zgodności z przepisami jest obecnie koniecznością biznesową. Na cykl ten składają się przejrzystość oraz odpowiednie zarządzanie i raportowanie na temat tego, „kto” ma dostęp do „jakich” danych w organizacji, w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Niedostrzegalne zabezpieczenia

Najlepsza ochrona to taka, której nie widać

serwer

Zabezpiecz swój biznes bez zwalniania tempa

Miej pewność, że odpowiednie osoby mają dostęp do odpowiednich danych w odpowiednim czasie.

  • Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych dzięki analizie zachowań użytkowników
  • Stałe egzekwowanie zasady minimalnych uprawnień
  • Ochrona danych i sieci dzięki technice uwierzytelniania wieloczynnikowego
Bezproblemowo

Przeprowadź cyfrową transformację, dbając o komfort użytkowników

Zadbaj o rozwój biznesowy, oferując użytkownikom bezpieczne, ale wygodne w użyciu rozwiązania.

  • Dostęp do wszystkich potrzebnych danych za pomocą funkcji pojedynczego logowania (SSO)
  • Lepsze wrażenia użytkowe dzięki płynności procesów uwierzytelniania
  • Tworzenie doświadczeń użytkownika z zastosowaniem podejścia projektowego
Zgodność z przepisami i normami

Dbaj o stałą zgodność z przepisami

Wyjdź naprzeciw zmiennym wymogom prawnym i przygotuj przedsiębiorstwo na kontrole.

  • Delegowanie i uproszczenie weryfikacji uprawnień dostępu dla różnych obszarów działalności
  • Dopasowywanie ról i upoważnień do czynności biznesowych
  • Zarządzanie danymi użytkowników zgodnie z RODO i zabezpieczanie transakcji zgodnie z PSD2

Zobacz rozwiązania, które pomogą Ci we wdrożeniu niedostrzegalnych zabezpieczeń

Produkty i usługi powiązane

Rozwiązania do zarządzania tożsamością i dostępem

IBM Security Identity Governance and Intelligence

Zwiększ przejrzystość wykorzystywania dostępu, wyznacz priorytety działań związanych ze zgodnością w oparciu o czynniki ryzyka i podejmuj lepsze decyzje na podstawie czytelnych, praktycznych analiz.

IBM Cloud Identity

Zadbaj o wysoką produktywność użytkowników dzięki systemom pojedynczego logowania (SSO) w chmurze oraz mechanizmom uwierzytelniania wieloczynnikowego i nadzorowania tożsamości.

IBM Security Access Manager

Uprość proces nadawania dostępu użytkownikom, jednocześnie bezpiecznie wdrażając technologie WWW, technologie mobilne i technologie przetwarzania w chmurze.

IBM Security Secret Server

Wykrywaj, chroń i kontroluj uprzywilejowane konta oraz tajne dane uwierzytelniające i zadbaj o odpowiednie zarządzenie nimi w całej organizacji.

IBM Identity and Access Management Services

IBM pomoże Ci zaprojektować rozwiązania dostosowane do celów biznesowych oraz elementów strategii zabezpieczeń przedsiębiorstwa, takich jak zakładanie kont użytkowników, zarządzanie dostępem WWW oraz mechanizmy pojedynczego logowania do systemu korporacyjnego.

IBM Managed Identity Services

Skutecznie zarządzaj dostępem użytkowników i chroń dane biznesowe przed nieuprawnionym wykorzystaniem dzięki zarządzanym usługom w zakresie tożsamości, które przyspieszają procesy wdrażania i redukują początkowe nakłady inwestycyjne.

Rozwiązania w dziedzinie analizy zachowań użytkowników i bezpieczeństwa danych

IBM QRadar User Behavior Analytics

Rozwiązanie przyspiesza reagowanie i eliminowanie wewnętrznych i zaawansowanych uporczywych zagrożeń dzięki lepszemu wglądowi w informacje o nietypowych zachowaniach.

IBM Security Guardium

Skutecznie identyfikuj czynniki ryzyka informatycznego i prawnego, wykorzystując rozwiązania do badania danych w chmurze, klasyfikowania danych i wykrywania słabych punktów.

IBM Managed Guardium Services

Staw czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem danych, mając do dyspozycji odpowiednie kompetencje. Pokonaj przeciwności związane z brakiem wykwalifikowanej kadry, zwiększ poziom bezpieczeństwa, obniż koszty, zmniejsz złożoność technologii i zadbaj o właściwe zarządzanie zgodnością z przepisami.

Zobacz, w jaki sposób niedostrzegalne zabezpieczenia pomagają udaremniać ataki wewnętrzne

W przypadku podejrzenia, że jakiś użytkownik działa na niekorzyść firmy, lub w sytuacji wycieku danych uwierzytelniających konieczna jest natychmiastowa reakcja. Dzięki zastosowaniu analiz zachowań użytkowników do wykrywania nietypowej aktywności oraz technik nadzorowania i kontrolowania tożsamości do automatycznego zawieszania kont wykazujących podejrzane zachowanie zintegrowana strategia oparta na niedostrzegalnych zabezpieczeniach pozwala pracownikom osiągać wysoką produktywność, jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo.

Zobacz, w jaki sposób niedostrzegalne zabezpieczenia pomagają udaremnić ataki wewnętrzne

Zasoby ułatwiające niedostrzegalne zarządzanie użytkownikami i tożsamością

Dowiedz się więcej na temat podejścia Silent Security do kwestii nadzorowania użytkowników i tożsamości oraz ochrony sieci.

Odkryj, w jaki sposób rozwiązania IBM pomagają zapewnić lepszy nadzór nad użytkownikami i tożsamością w celu zabezpieczenia danych i sieci.

Przeczytaj więcej na temat sposobu, w jaki niedostrzegalny nadzór nad użytkownikami i tożsamością może usprawnić cyfrową transformację przedsiębiorstwa.

¹Źródło: „The Connected Workforce: Maximizing Productivity, Creativity and Profitability”, Harvard Business Review, czerwiec 2018

²Źródło: „Global Business Technographics Workforce Benchmark Recontact Survey”, Forrester, 2017

³Źródło: „Making the Business Case for Identity and Access Management”, Forrester, 2017