Współczesne organizacje mają świadomość znaczenia zgodności w budowaniu zaufania

64 procent

uważa, że wymagania w zakresie zachowania zgodności to „bardzo” lub „niezwykle” skuteczny sposób zabezpieczania danych¹

74 procent

przedsiębiorstw informuje o większym nacisku na zarządzanie ryzykiem w ciągu następnych 12 miesięcy²

69 procent

osób na szczeblu kierowniczym planowało zatrudnić zewnętrzną firmę do pomocy w uzyskaniu zgodności z przepisami³

Zgodność z przepisami to spore wyzwanie w dzisiejszym świecie biznesu

Zyskaj pełny obraz sytuacji

Zyskaj pełny obraz sytuacji

Wykazywanie zgodności z przepisami to niełatwe zadanie. Gromadzenie szczegółowych danych z całego przedsiębiorstwa przy dużej ilości zasobów i różnorodnych systemów może powadzić do sporego zamieszania.
Bez zapewnienia odpowiedniej przejrzystości danych koordynowanie raportów i dopasowywanie ich do poszczególnych wymogów — które przecież lubią się zmieniać — często pochłania wiele czasu.

Staw czoła złożoności danych

Staw czoła złożoności danych

Więcej systemów, więcej danych. Stosowane technologie stają się coraz bardziej złożone, jednak rzadko przekłada się to na zwiększenie budżetu i kadry. 

Również wymogi dotyczące zgodności z przepisami wydają się szybko ewoluować. W efekcie zespoły ds. systemów informatycznych, bezpieczeństwa i zgodności wciąż zmagają się, aby spełnić przynajmniej te podstawowe wymagania — o wyjściu ponadto często nie ma nawet mowy.  

Zgodność wymaga wiedzy

Zgodność wymaga wiedzy

Ciągłe dostosowywanie się do przepisów w zakresie zgodności lub nowych wymagań może być wyczerpujące — tym bardziej, że w większości zespołów brakuje ekspertów w tej dziedzinie.

Wyobraź sobie poczucie bezpieczeństwa, jakie daje dostęp do ekspertów z branży oraz specjalistów w dziedzinie wymogów prawnych, którzy pomogą Ci nie tylko zapewnić zgodność z obecnymi przepisami, ale również wyjść naprzeciw wyzwaniom przyszłości.

Odpowiednie umiejętności i technologia upraszczają zachowanie zgodności z przepisami

Kontrola nad danymi

Kontrola nad danymi

Przejrzystość to klucz do ciągłej zgodności. Aby móc w każdym momencie wykazać zgodność z wymogami prawnymi, konieczna jest świadoma kontrola nad sposobem przetwarzania danych w organizacji — zarówno tych w ruchu, jak i tych w spoczynku.
Niezależnie od stosowanej technologii IBM® zapewnia bezpieczeństwo i zgodność w zakresie dostosowanym do szybko rosnącej ilości danych przedsiębiorstwa, zarządzając nimi na wszystkich etapach ich cyklu życia i wszędzie tam, gdzie się znajdują.

Uproszczenie zgodności

Uproszczenie zgodności

IBM doskonale rozumie problemy związane ze złożonością i potrafi zaoferować odpowiednie rozwiązania. Pomagamy klientom z różnych branż w uproszczeniu i automatyzacji procesu zachowania zgodności z przepisami, tworząc rozwiązania o wysokim stopniu skalowalności i elastyczności.
Nasze przygotowanie do pracy z różnymi technologiami oraz zespół ekspertów pomogą Ci spełnić potrzeby w zakresie zgodności.

Bądź liderem w dziedzinie zgodności

IBM ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa

Organizacje dbające o wysokie standardy zgodności wyróżniają się znacznie na tle tych, które przestrzegają jedynie podstawowych przepisów. Wkomponowując zgodność z przepisami w strategiczny plan firmy, ograniczysz czas poświęcany na reagowanie i zyskasz więcej czasu na zwiększanie swojej konkurencyjnej pozycji na rynku.

Usługi świadczone przez ekspertów IBM pomagają firmom w ulepszaniu, automatyzowaniu i przewidywaniu działań związanych ze zgodnością, co pozwala zyskiwać większą konkurencyjność.

Wyjdź naprzeciw wymogom związanym ze zgodnością — buduj zaufanie i chroń interesy firmy

Poznaj ofertę produktów pomagających w zapewnianiu zgodności

IBM Security Guardium

Kompleksowa platforma ochrony danych umożliwiająca automatyczną analizę zdarzeń, gwarantowanie integralności danych oraz automatyzację mechanizmów kontrolnych związanych ze zgodnością.

IBM Data Security Services

Ochrona danych wrażliwych i skuteczne wdrażanie zasad bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie dzięki strategii bezpieczeństwa danych i ograniczania ryzyka.

IBM Managed Data Protection Services for Guardium

Automatyczne monitorowanie dostępu do źródeł danych, automatyzacja mechanizmów kontrolnych związanych ze zgodnością i ochrona danych wrażliwych.

IBM Security Strategy and Planning Services

Optymalizacja programu zabezpieczeń przy użyciu zintegrowanego zestawu rozwiązań, systemów i usług zarządzanych.

IBM Security Strategy Risk and Compliance Services

Lepsze zarządzanie ryzykiem, zgodnością i nadzorem dzięki współpracy z ekspertami w dziedzinie oferowanych usług.

IBM BigFix

Zarządzanie punktami końcowymi i zapewnienie ich bezpieczeństwa w dążeniu do obniżenia kosztów operacyjnych, skompresowania cyklów zarządzania i egzekwowania zgodności z przepisami w czasie rzeczywistym.

IBM QRadar

Platforma inteligentnych analiz bezpieczeństwa zapewniająca szybkie wykrywanie poważnych cyberzagrożeń w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań, identyfikacji najważniejszych zagrożeń i zmniejszenia liczby ostrzeżeń.

IBM Security Identity Governance and Intelligence

Zapewnianie dostępu oraz ciągła kontrola i raportowanie działań użytkowników z dodatkowymi funkcjami w zakresie zgodności i analiz.

IBM Identity and Access Management Services

Dyskretna ochrona z rozwiązaniami w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem idealnie dostosowana do potrzeb dzisiejszych środowisk hybrydowych.

Czy Twoja firma spełnia wymogi RODO?

Sprawdź listę kontrolną IBM i oceń gotowość swojego przedsiębiorstwa na nowe przepisy.

Skorzystaj z zasobów dotyczących zgodności

Wymogi w zakresie zgodności szybko się zmieniają i mogą mieć ogromny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Czy Twoja firma posiada odpowiednią strategię zapewniania ciągłej zgodności we wszystkich jej działach?

Rozwiązania IBM w zakresie zgodności zapewniają wymaganą przejrzystość i pomagają uzyskać większą wydajność w utrzymywaniu ciągłej zgodności z przepisami i budowaniu zaufania klientów.

Złożoność technologii może utrudnić skuteczne zapewnianie zgodności z przepisami. Dowiedz się, jak wyeliminować przeszkody i uprościć proces.

¹ Źródło: „Top cybersecurity facts, figures and statistics for 2018”, CSOonline.com, październik 2018

² Źródło: „Cost of Compliance 2018 Report: Your biggest challenges revealed”, Reuters, 2018

³ Źródło: „Top cybersecurity facts, figures and statistics for 2018”, CSOonline.com, październik 2018