Wzrost liczby zaawansowanych uporczywych zagrożeń

4-krotny

wzrost ilości spamu w ubiegłym roku — głównej przyczyny wycieku danych uwierzytelniających¹

82 procent

naruszeń bezpieczeństwa w wyniku działań wewnętrznych lub nieprawidłowego użycia uprawnień pozostało niewykrytych przez kilka miesięcy, a nawet lat²

62 procent

ekspertów ds. bezpieczeństwa przewiduje, że hakerzy zaczną wykorzystywać sztuczną inteligencję³

Dlaczego nie dostrzegasz pełnego obrazu zaawansowanych uporczywych zagrożeń?

Zawężone pole widzenia

Zawężone pole widzenia

Tradycyjne zabezpieczenia nie są w stanie wykryć powolnych bocznych ruchów o niskiej intensywności wykonywanych w różnych systemach przez zaawansowane uporczywe zagrożenia. Otwarty dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych i niezatwierdzonych aplikacji oraz coraz bardziej wyrafinowane oszustwa ułatwiają hakerom wymuszanie od autoryzowanych użytkowników ujawnienia danych uwierzytelniających przedsiębiorstwa.

Nawet w najbardziej zaawansowanych systemach zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) potrzebne są opcje prostego i szybkiego skalowania, które umożliwiają wgląd poza tradycyjne pliki dziennika i zdarzeń w celu wykrycia podstępnych działań hakerów.

Paraliż analityczny

Paraliż analityczny

Zbyt wiele zdarzeń. Zbyt wiele fałszywych alarmów. Zbyt wiele systemów, aby prześledzić zagrożenia od źródła po wyrządzoną szkodę. Brak wystarczającej wiedzy i ekspertów, aby zapanować nad wszystkimi danymi i być zawsze o krok przed wrogiem. Brzmi znajomo? To dlatego, że współcześnie analitycy potrzebują pomocy w postaci sztucznej inteligencji (AI). 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe ułatwiają i przyspieszają proces wykrywania źródła zagrożenia oraz związanego z nim łańcucha zdarzeń, również w przypadku zaawansowanych uporczywych zagrożeń i podstępnych działań wewnętrznych.

Niska zdolność reagowania

Niska zdolność reagowania

Załóżmy, że Twój zespół jest w stanie rozpoznawać zaawansowane zagrożenia i opanował techniki wykrywania miejsc, w których istnieje ryzyko kradzieży danych. Zagrożenie nadal jednak nie zostało powstrzymane. Zbyt wiele systemów zabezpieczeń polega na ręcznie wykonywanych procesach, co uniemożliwia szybkie wykrywanie, identyfikację i usuwanie zagrożeń. Odnajdywanie zagrożeń jest skuteczne tylko wtedy, gdy mamy możliwość ich zwalczania bez spowalniania procesów biznesowych.

Trzy elementy niezbędne w wykrywaniu zaawansowanych zagrożeń

Pełny obraz sytuacji

z uwzględnieniem zaawansowanych uporczywych zagrożeń, zagrożeń wewnętrznych oraz nowych strategii ataków, takich jak aplikacje typu ransomware

  • Przejrzysta komunikacja pomiędzy systemem SIEM, analizami zachowań użytkowników oraz nadzorem nad tożsamością i dostępem
  • Pojedyncze okno zawierające dane na temat wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem
    Więcej czujnych par oczu w postaci lokalnych ekspertów                                                       ㅤㅤ ㅤㅤ

Produkty i usługi powiązane

Inteligentne wykrywanie

podejrzanych zjawisk poprzez przekształcanie danych w konkretne spostrzeżenia dające podstawy do działania

  • Dzięki skutecznej analizie AI i automatyzacja umożliwiają do 60 razy szybsze wykrywanie zagrożeń w przedsiębiorstwie
  • Przekształcanie danych w cenną wiedzę poprzez wizualizację śladów zagrożeń
  • Doradcy ds. bezpieczeństwa, którzy wypełnią lukę w umiejętnościach i pomogą w wykrywaniu i analizowaniu zagrożeń

Produkty i usługi powiązane

Sprawne powstrzymywanie

ataków dzięki automatyzacji i odpowiedniej organizacji osób, procesów i technologii

  • Automatyzacja skraca czas pomiędzy wykryciem, identyfikacją i reakcją
  • Dynamiczne strategie umożliwiają zwalczanie zagrożeń z pomocą wielowarstwowych zabezpieczeń
  • Dodatkowe usługi zwiększają możliwości zespołów ds. zabezpieczeń

Produkty i usługi powiązane

Wyświetl rozwiązania, które pomogą Ci szybciej wykrywać, analizować i powstrzymywać zagrożenia.

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi w akcji

W przypadku podejrzenia, że jakiś użytkownik działa na niekorzyść firmy, lub w sytuacji wycieku danych uwierzytelniających konieczna jest natychmiastowa reakcja. Zobacz, jak dostępne na platformie analiz bezpieczeństwa analizy zachowań użytkowników umożliwiają wykrycie nietypowej aktywności, a system nadzorowania i kontrolowania tożsamości automatycznie zawiesza konto wykazujące podejrzane zachowanie. Następnie na platformie reakcji na incydenty generowany jest raport umożliwiający podjęcie dodatkowych działań następczych. Dzięki takiej integracji możliwe jest automatyczne i intuicyjne wykrywanie i zwalczanie zagrożeń z poziomu pojedynczego okna.

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi w akcji

Zasoby dotyczące zaawansowanych uporczywych zagrożeń

Najważniejsze spostrzeżenia dotyczące zaawansowanych zagrożeń, które warto zapamiętać i upowszechniać w celu budowania zaangażowania interesariuszy.

Poszerz swoją wiedzę na temat zaawansowanych zagrożeń, z którymi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa, i poznaj najważniejsze kroki w ich zwalczaniu.

Rozwiązania IBM pomagają w wykrywaniu i powstrzymywaniu zaawansowanych zagrożeń.

¹  Źródło: „2017 IBM X-Force Threat Intelligence Index”, IBM Security, marzec 2017

² Źródło: „2017 Data Breach Investigations Report: 10th Edition”, Verizon, 2017

³ Źródło: „Black Hat Attendees See AI as Double-Edged Sword”, Cylance, 1 sierpnia 2017