Caleb Barlow

Caleb Barlow

Wiceprezes, analiza zagrożeń X-Force

Caleb stoi na czele zespołu IBM X-Force i jest autorem wizji projektu IBM X-Force Command. To uznawany na całym świecie ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i lider merytoryczny oraz mówca na konferencjach TED. Jego wiedza fachowa jest prezentowana w krajowych audycjach i publikacjach, w tym w gazetach takich jak „Wall Street Journal” czy „Washington Post”.

Chris Clummey

Chris Clummey

Dyrektor wykonawczy, szkolenia i komunikacja

Chris stoi na czele ośrodków X-Force Command Centers. Ma za sobą setki symulowanych ataków hakerskich i sesji informacyjnych z udziałem dyrektorów najwyższego szczebla przeprowadzonych w ośrodku szkoleniowym X-Force Command Cyber Range, gdzie kieruje zespołem doświadczonych doradców. Jest rozchwytywanym ekspertem w dziedzinie sprawdzonych procedur w reagowaniu na przypadki naruszenia bezpieczeństwa.

Erno Doorenspleet

Erno Doorenspleet

Globalny doradca ds. bezpieczeństwa

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w nadzorowaniu systemów IT, działalności operacyjnej oraz zarządzaniu bezpieczeństwem i ryzykiem. Często wypowiada się na temat relacji pomiędzy biznesem a technologią, a także na temat przetwarzania w chmurze oraz bezpieczeństwa.

Daniel JW King

Daniel JW King

Dyrektor ds. operacyjnych, emerytowany pułkownik Armii Stanów Zjednoczonych

Daniel przez kilka dekad pracował jako lider ds. zarządzania globalnymi sytuacjami kryzysowymi i incydentami w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych, w tym jako dyrektor komunikacji i rzecznik Amerykańskiego Dowództwa Cybernetycznego. W oparciu o te doświadczenia obecnie zajmuje się tworzeniem zintegrowanych systemów reagowania na potrzeby organizacji, które mają za zadanie minimalizować zagrożenia na poziomie krajowym.

JC Vega

JC Vega

Doradca ds. bezpieczeństwa, emerytowany pułkownik Armii Stanów Zjednoczonych

JC przez 29 lat służył w Armii Stanów Zjednoczonych, gdzie obejmował liczne stanowiska kierownicze, doradcze i mentorskie, w tym stanowisko dyrektora ds. działalności cybernetycznej oraz instruktora w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Amerykańskiej Akademii Wojskowej.

Ma rozległe doświadczenie w tworzeniu strategicznych programów obrony cybernetycznej na potrzeby armii i agencji państwowych oraz w przygotowywaniu zespołów do walki oraz misji wsparcia w najbardziej niesprzyjających warunkach.

Nat Prakongpan

Nat Prakongpan

Dyrektor techniczny w ośrodku C-TOC

Jako kierownik elitarnego zespołu inżynierów i architektów cechuje się zapałem i zdolnością przewidywania trendów technologicznych, co pomaga mu projektować infrastrukturę, która wyprzedza najnowsze technologie i cyberprzestępstwa.

Allison Ritter

Allison Ritter

Dyrektor kreatywna

Wykorzystując swój talent w dziedzinie sztuk medialnych oraz doświadczenie w branży bezpieczeństwa, Allison kreuje scenariusze imersyjnych, wysoce realistycznych symulacji ataków cybernetycznych naśladujących rzeczywiste sytuacje.

Matt Dobbs

Matt Dobbs

Główny architekt ds. integracji

Jako lider w opracowywaniu strategii i rozwiązań Matt pomaga klientom X-Force Command zwiększyć ich świadomość sytuacyjną oraz lepiej wykrywać zagrożenia i koordynować systemy reagowania.

Pompeo D'urso

Pompeo D'urso

Architekt w ośrodku C-TOC

Wcześniej architekt dla klientów z sektora finansowego, obecnie zajmuje się budowaniem wirtualnych środowisk w ośrodku C-TOC w celu zapewnienia uczestnikom imersyjnych, realistycznych doświadczeń.

Timo Ernst

Timo Ernst

Inżynier oprogramowania

Wysoce uzdolniony inżynier oprogramowania z doświadczeniem zarówno w firmach z listy Fortune 100, jak i w startupach. Opracowuje nowatorskie aplikacje na potrzeby doświadczeń X-Force.

Sophia Smith

Sophia Smith

Architekt produktów i usług w ośrodku C-TOC

W oparciu o swoje doświadczenie jako specjalisty technicznego ds. cyberbezpieczeństwa dla rynków finansowych Sophia wykorzystuje swoją kreatywną energię do projektowania doświadczeń klienta w ośrodku C-TOC.

John Clarke

John Clarke

Strateg grywalizacji

Wykorzystuje techniki grywalizacji do angażowania uczestników szkoleń w sposób wychodzący poza schemat sali lekcyjnej. Należał do zespołu etycznych hakerów IBM i brał udział w projekcie Honeynet, gdzie prowadził badania w sprawie niedawnych ataków.

Hayley Cohen

Hayley Cohen

Inżynier grywalizacji zagrożeń

Absolwentka nauk komputerowych na jednej z najlepszych uczelni i doświadczona inżynier oprogramowania obecnie tworzy wyjątkowe scenariusze dla naszych klientów.

Richard Moore

Richard Moore

Inżynier grywalizacji zagrożeń

Opracowuje zaawansowane, symulowane sytuacje treningowe o wysokim stopniu intensywności, które przenoszą klientów w sam środek akcji.

Louisa Haiduk

Louisa Haiduk

Inżynier grywalizacji zagrożeń

Jako ekspert w zakresie wykorzystywania wizualizacji, dźwięku i historii Louisa uczestniczy w tworzenia symulacji o wysokim stopniu intensywności, które wzbogacają doświadczenie klienta o wysoce realistyczne wrażenia wizualne i sensoryczne.

Anthony „Tone” Johnson

Anthony „Tone” Johnson

Inżynier integracji i testowania

Dzięki swojemu doświadczeniu w działach wsparcia technicznego i obsługi klienta oraz w zapewnianiu jakości i pracach projektowych Tone dba o zapewnienie wysokiej jakości technicznej, wsparcia i rozwiązań na potrzeby doświadczeń X-Force Command.

Alexandra Kroon

Alexandra Kroon

Koordynator w ośrodku C-TOC

Wykorzystuje swoje doświadczenie w biznesie i w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, aby pomagać klientom ośrodka C-TOC w opracowywaniu solidnych planów reagowania w celu ograniczenia wpływu ataków cybernetycznych na ogół działalności firmy.

Chris Wilkes

Chris Wilkes

Architekt wydziałowy

Bazując na swoim ponad 20-letnim doświadczeniu jako architekt informatycznych procesów operacyjnych, Chris wnosi do ośrodka X-Force Command Cyber Range cenną wiedzę na temat realnych sytuacji, z którymi zetknął się na froncie zabezpieczania złożonych, globalnych środowisk korporacyjnych.

Etay Maor

Etay Maor

Główny doradca ds. bezpieczeństwa

Etay jest głównym doradcą IBM ds. bezpieczeństwa, badaczem i popularyzatorem marki. Wcześniej kierował zespołem Cyber Threats Research Labs w RSA. Regularnie występuje na imprezach branżowych i prowadzi akademickie kursy mistrzowskie, pojawia się też w prasie i środkach masowego przekazu jako ekspert i komentator. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Specjalizuje się w cyberzagrożeniach i bezpieczeństwie wewnętrznym.

Unikalne doświadczenia dostosowane do Twoich potrzeb

X-Force Command Cyber Range

Jedyny na świecie pełnowmiarowy, izolowany ośrodek szkoleniowy w zakresie cyberbezpieczeństwa, w którym zmieszczą się wszyscy członkowie Twojej kadry ds. reagowania na incydenty i zespołu kooperacyjnego.

Przeżyj ekstremalnie realistyczne symulacje wyreżyserowane przez elitarną grupę szkoleniową.

X-Force Command Cyber Tactical Operations Center

IBM X-Force® Cyber Tactical Operations Center (C-TOC) to mobilne centrum doświadczeń, które w zależności od konfiguracji może przeobrazić się w ośrodek szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa, sterylne środowisko do prowadzenia dochodzeń w sprawie cyberprzestępstw lub lokalny pokój obserwacyjny na potrzeby specjalnych wydarzeń dotyczących bezpieczeństwa.

Ośrodki X-Force Command Executive Briefing Centers

Spotkaj się z doświadczonymi specjalistami ds. reagowania na incydenty, testerami penetracyjnymi, ekspertami w dziedzinie myślenia projektowego i dyrektorami IBM i zbuduj lub ulepsz swoją strategię w zakresie cyberbezpieczeństwa i reagowania na sytuacje kryzysowe.

Doniesienia medialne na temat ekspertów X-Force Command

Jak przedsiębiorstwa przygotowują się do przypadków naruszenia bezpieczeństwa

Banki przyjmują taktykę wojskową w walce z cyberprzestępczością

Zespoły reagowania na incydenty to 112 dla cyberbezpieczeństwa

Zwiększ swoją gotowość i umiejętność reagowania

Zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Zbuduj, a następnie przekształcaj i monitoruj swój program zabezpieczeń, korzystając z usług IBM Managed Security Services.

Reagowanie na incydenty

Usługi IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services (IRIS) zapewniają analizy bezpieczeństwa, które pomagają w zarządzaniu incydentami i szybkim podejmowaniu działań naprawczych w przypadku wystąpienia nieuniknionych sytuacji awaryjnych.

Testy penetracyjne

Wykryj swoje słabe strony, zanim zrobią to hakerzy. Zespół IBM X-Force Red przetestuje stosowane w Twojej firmie zabezpieczenia sieci, aplikacji i użytkowników oraz fizyczne systemy ochrony.