Przegląd

Organizacja musi chronić newralgiczne zasoby i zarządzać pełnym cyklem życia zagrożeń, przed którymi stoi zespół. Inteligentne, zintegrowane i ujednolicone podejście do zarządzania zagrożeniami może pomóc w wykrywaniu zaawansowanych zagrożeń, szybkim i precyzyjnym reagowaniu oraz odzyskiwaniu sprawności operacyjnej po przestojach. Zbyt często nieskoordynowane zestawy narzędzi do zarządzania zagrożeniami, budowane przez dłuższy czas, zawodzą w momencie, gdy trzeba przedstawić kompleksowy obraz sytuacji umożliwiający bezpieczne działanie.

Korzyści

Model programistyczny

Zyskaj kompleksową widoczność zarządzania zagrożeniami dzięki sprawdzonej w praktyce, pełnej strategii dla Twojej organizacji.

Globalna wiedza specjalistyczna w dziedzinie zarządzania zagrożeniami

Dzięki usługom zarządzania zagrożeniami IBM Security X-Force® Twoja organizacja zyskuje dostęp do tysięcy naukowców, programistów, analityków i pracowników SOC z całego świata oraz czołowej na rynku ochrony najbardziej newralgicznych zasobów.

Sztuczna inteligencja i orkiestracja

Wzbogacanie danych o zdarzeniach, zautomatyzowana analiza i orkiestracja umożliwiają szybkie reagowanie na zagrożenia z wykorzystaniem technologii IBM Watson® i IBM Security SOAR.

Czołowy ekosystem technologiczny

Nasza technologia i partnerzy pomagają zapewnić pełną skuteczność Twojego rozwiązania do zarządzania zagrożeniami.

Szybkość i widoczność

Reaguj na wydarzenia z poziomu aplikacji mobilnej z czołowymi w branży umowami dotyczącymi poziomu usług, uzyskując informacje w momencie, gdy ich potrzebujesz.

Ochrona dla każdej branży

Zapewnia kompleksowe zarządzanie zagrożeniami w obliczu rosnących wektorów zagrożeń dla obszarów technologii operacyjnych (OT), internetu rzeczy (IoT) oraz internetu produktów medycznych (IoMT).

Kompleksowe zarządzanie zagrożeniami dla systemów OT i internetu rzeczy

Bezpieczeństwo internetu rzeczy

Chroń swoje przedsiębiorstwo przed zagrożeniami dla urządzeń niezarządzanych oraz internetu rzeczy. Bezagentowa usługa zarządzania zagrożeniami błyskawicznie wykrywa te urządzenia za pomocą wyszukiwania z użyciem sztucznej inteligencji i języka maszynowego, pobierania odcisków palca i zarządzania słabymi punktami zabezpieczeń w całym cyklu życia zagrożenia.

Bezpieczeństwo systemów OT

Chroń unikalne systemy OT z wykorzystaniem technologii monitorowania systemów sterowania przemysłowego i SCADA. Pomagamy przedsiębiorstwom na całym świecie udoskonalać mechanizmy bezpieczeństwa dla systemów OT i wdrażać skuteczne działania, które usprawnią opracowywanie, wdrażanie i trenowanie systemów bezpieczeństwa oraz zarządzanie nimi.

Zarządzanie cyberzagrożeniami

Usługi reagowania na incydenty

Zwiększ gotowość do reagowania na cyberataki i zminimalizuj wpływ naruszeń bezpieczeństwa danych, korzystając z abonamentowej subskrypcji usługi reagowania na incydenty.

Usługi analizy zagrożeń

Globalni eksperci ds. analizy danych wspierają klientów, dostarczając czołowe w branży analizy.

Testy penetracyjne

Przetestuj aplikacje, sieci, sprzęt i personel w celu wykrycia i eliminacji słabych punktów zabezpieczeń stanowiących zagrożenie dla najważniejszych zasobów.

Zarządzane usługi wykrywania i reagowania

Skorzystaj z zarządzanych przez IBM usług wykrywania i reagowania w celu identyfikowania i przerywania ataków na Twoje punkty końcowe.

Zasoby

Poznaj cyberzagrożenia dzięki raportowi Threat Intelligence Index

Przejdź do najnowszego corocznego raportu, który rzuca światło na największe cyberzagrożenia, z jakimi mierzą się dziś organizacje.

Najnowsze informacje o zarządzaniu zagrożeniami

Zapoznaj się z wpisami w blogu analizującymi aktualne trendy w zarządzaniu zagrożeniami.

Czym jest zarządzanie zagrożeniami?

Zgłębiaj temat zarządzania zagrożeniami i zapoznaj się z holistycznym procesem stosowanym przez specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa w celu zapobiegania atakom, wykrywania zagrożeń i reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem.

Upewnij się, że Twoje centrum operacyjne zabezpieczeń jest gotowe na OT

Misja centrów operacyjnych zabezpieczeń ewoluowała przez lata. W dobie technologii operacyjnych modernizacja stosowanej strategii w celu sprostania współczesnym wymaganiom jest szczególnie istotna.

Pokrewne rozwiązania

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi zabezpieczeń (SIEM)

Inteligentne analizy bezpieczeństwa pozwalają na szybkie wykrywanie i badanie najistotniejszych zagrożeń oraz reagowanie na nie.

Rozwiązania z dziedziny reagowania na incydenty

Harmonizuj reakcję na incydenty w celu ujednolicenia działań organizacji w odpowiedzi na cyberatak.

Rozwiązania dotyczące zagrożeń ze strony użytkowników wewnętrznych

Skonsoliduj i przeanalizuj zachowania użytkowników, poznaj kwestie dotyczące uprzywilejowanego dostępu i proaktywnie oceniaj zagrożenia ze strony użytkowników wewnętrznych.

Skontaktuj się z nami