Przegląd

Jednym z kluczowych wyzwań, z jakimi mierzą się zespoły ds. bezpieczeństwa, jest opisywanie zagrożeń i zarządzanie nimi w kontekście procesów działania przedsiębiorstwa. Jakościowa ocena bezpieczeństwa pozwala wykryć problemy, ale nie daje możliwości określenia ich prawdopodobieństwa ani potencjalnych skutków. Przedstawienie ryzyka w kategoriach finansowych pozwala połączyć zarządzanie ryzykiem z ogólną strategią biznesową, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji.

Wideo na temat kwantyfikacji zagrożeń

Wideo na temat kwantyfikacji zagrożeń (02:29)

Korzyści

Programowe wsparcie kwantyfikacji

35%

Ponad jedna trzecia ankietowanych dyrektorów doświadczyła naruszenia zabezpieczeń danych w związku z fuzjami i przejęciami. Usługi zarządzania ryzykiem od IBM mogą pomóc Ci w przygotowaniach¹.

Wizualizacja profilu ryzyka biznesowego

5,8 USD

Na tyle milionów USD oszacowano potencjalne straty dla klienta. Jest to wskaźniki jego obecnego profilu ryzyka. Z pomocą dogłębnych analiz ujętych w ramy finansowe możemy pomóc Ci w uświadomieniu zarządowi poziomu ryzyka, jakie grozi przedsiębiorstwu¹.

Zarządzanie programami likwidacji skutków incydentów

300%

Potencjalny zwrot z inwestycji w programy likwidacji skutków incydentów ma kluczowe znaczenie. Usługi zarządzania ryzykiem od IBM mogą pomóc w określeniu priorytetów i zintegrowaniu kwantyfikacji z procesami podejmowania decyzji¹.

Usługi zarządzania ryzykiem

Usługi dla strategii, ryzyka i zgodności z przepisami

Współpraca z naszymi konsultantami ds. bezpieczeństwa pozwala usprawnić zarządzanie ryzykiem i zgodnością z przepisami oraz umożliwia efektywniejsze sprawowanie nadzoru.

Usługi w dziedzinie bezpieczeństwa chmury

Pomoc w stworzeniu raportu uzasadniającego konieczność wdrożenia mechanizmów cyberbezpieczeństwa przed migracją do chmury oraz wsparcie w aktywnej optymalizacji wydatków związanych z bezpieczeństwem.

Usługi doradztwa w dziedzinie ryzyka

Porady ekspertów na temat tworzenia przepływów pracy umożliwiających zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie na potrzeby rozwiązywania problemów dotyczących oszustw, strat, nadużyć oraz zachowania zgodności z przepisami korporacyjnymi.

Model kwantyfikacji ryzyka

Gdy produkt IBM Security™ znalazł słabe punkty w zabezpieczeniach systemu HR, klient nie był zainteresowany ulepszeniem starego systemu o moduł szyfrowania. Jednak kiedy zespół IBM oszacował przewidywaną stratę finansową w przypadku udanego cyberataku, zarząd zrozumiał zagrożenie i lepiej przygotował się do podjęcia decyzji, która pozwoliła zmniejszyć ryzyko, na jakie narażone było przedsiębiorstwo.

Pokrewne rozwiązania

Platforma nadzoru, zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami (GRC)

Poznaj nasze rozwiązanie w dziedzinie nadzoru, zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami (GRC), którego celem jest pomaganie organizacjom w zarządzaniu ryzykiem i sprostaniu wyzwaniom związanym z zapewnieniem zgodności z przepisami.

Ochrona prywatności danych

Opracowywanie i wdrażanie strategii ochrony prywatności danych.

Bezpieczeństwo danych

Chroń korporacyjne dane w wielu środowiskach, spełniaj wymogi dotyczące ochrony prywatności i upraszczaj złożoność działań.

Zabezpieczenia oparte na zerowym zaufaniu

Kwantyfikacja ryzyka i ustalanie priorytetów inwestycji w strategię zerowego zaufania.

Zabezpieczenia chmury hybrydowej

Uzyskuj informacje o zagrożeniach i reaguj szybciej dzięki automatycznym narzędziom dostępnym w środowiskach chmury hybrydowej.

Skontaktuj się z nami