Skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem, zgodnością z wymogami formalno-prawnymi i nadzorem

Oferowane przez IBM® usługi zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności z wymogami formalno-prawnymi pozwalają porównać istniejące środki bezpieczeństwa — jak również rozwiązania w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w branży kart płatniczych (PCI), zarządzania tożsamością oraz ochrony zasobów IT — z wymogami i celami biznesowymi.

Nasi wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa rekomendują najlepsze działania i pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji, jeśli chodzi o przydział zasobów, usprawniając tym samym zarządzanie czynnikami ryzyka i zgodnością z wymogami formalno-prawnymi w kwestii bezpieczeństwa. Oferujemy szeroką gamę możliwości — od opracowania programu bezpieczeństwa, przez pomoc w kwestiach dotyczących zachowania zgodności z wymogami formalno-prawnymi i standardami, po rozwiązania edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa.

Możliwości

Wiedza specjalistyczna

Wiedza specjalistyczna

Konsultanci, zarządzane usługi oraz usługi chmurowe w dziedzinie bezpieczeństwa pomagają skutecznie chronić przedsiębiorstwo na wiele sposobów

Sprawdzone procedury

Sprawdzone procedury

Zapewniamy obiektywną, opartą o sprawdzone procedury ocenę środków, mechanizmów i celów w zakresie bezpieczeństwa

Praktyczne plany działania

Praktyczne plany działania

Pomagamy opracować praktyczny plan działań prowadzących do optymalizacji zasobów IT i skuteczniejszego zarządzania zgodnością z wymogami formalno-prawnymi

Usługi strategiczne, zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności z wymogami formalno-prawnymi

Usługi w zakresie automatyzacji zarządzania ryzykiem informatycznym

Konsolidacja umożliwiająca zarządzanie nadzorem, ryzykiem i zgodnością w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

Bezpieczeństwo newralgicznych elementów infrastruktury

Nowy standard NIST w zakresie cyberbezpieczeństwa pozwala lepiej chronić newralgiczne zasoby infrastruktury

Usługi doradztwa w zakresie zgodności ze standardem PCI

Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki rozbudowanym ocenom luk, weryfikacjom gotowości i raportom na temat środków zaradczych

Ocena dziesięciu kluczowych działań

Ocena środków i mechanizmów kontrolnych, która pomaga przygotować się na audyt bezpieczeństwa i pomyślnie go przejść

Architektura bezpieczeństwa i ocena ryzyka

Identyfikacja słabych punktów w zabezpieczeniach środowiska IT pomaga niwelować ryzyko biznesowe

Formułowanie strategii i planowanie zabezpieczeń

Łatwiej sprostasz zmieniającym się wymogom prawnym i zabezpieczysz przedsiębiorstwo przed coraz poważniejszymi zagrożeniami

Usługi strategiczne w zakresie zabezpieczeń systemów SAP oraz nadzoru, ryzyka i zgodności z przepisami

Ochrona newralgicznych systemów korporacyjnych przed naruszeniem danych

Analiza problemów

Cyberbezpieczeństwo systemów SAP a trendy rynkowe

Badanie Ponemon: Ujawnienie zagrożeń dla systemów SAP

Raport IBM: ochrona a wyższa kadra menedżerska

Dlaczego wyższa kadra menedżerska powinna zwracać uwagę na cyberbezpieczeństwo

Badanie kosztów naruszeń zabezpieczeń danych (2017)

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

2018 IBM X-Force Threat Index

Poznaj współczesny krajobraz zagrożeń.

Dostępne opcje

Budowa centrum operacyjnego zabezpieczeń

Dowiedz się, jak zoptymalizować analizy zagrożeń bezpieczeństwa, aby lepiej chronić przedsiębiorstwo przed atakami

Skuteczny plan reagowania na incydenty

10 największych błędów, które popełniają organizacje odpowiedzialne za ochronę, tworząc plany reagowania na incydenty zagrażające bezpieczeństwu komputerów