Ocena nadzoru nad bezpieczeństwem w odniesieniu do celów biznesowych

Oferowane przez IBM usługi zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności z wymogami formalno-prawnymi pozwalają porównać istniejące środki bezpieczeństwa — jak również rozwiązania w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w branży kart płatniczych (PCI), zarządzania tożsamością oraz ochrony zasobów IT — z wymogami i celami biznesowymi.

Nasi wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa rekomendują najlepsze działania i pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji, jeśli chodzi o przydział zasobów, usprawniając tym samym zarządzanie czynnikami ryzyka i zgodnością z wymogami formalno-prawnymi w kwestii bezpieczeństwa. Oferujemy szeroką gamę możliwości — od opracowania programu bezpieczeństwa, przez pomoc w kwestiach dotyczących zachowania zgodności z wymogami formalno-prawnymi i standardami, po rozwiązania edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa.

Zakres usług

Wiedza specjalistyczna

Wiedza specjalistyczna

Konsultanci, zarządzane usługi oraz usługi chmurowe w dziedzinie bezpieczeństwa pomagają skutecznie chronić przedsiębiorstwo na wiele sposobów

Sprawdzone procedury

Sprawdzone procedury

Zapewniamy obiektywną, opartą o sprawdzone procedury ocenę środków, mechanizmów i celów w zakresie bezpieczeństwa

Praktyczne plany działania

Praktyczne plany działania

Pomagamy opracować praktyczny plan działań prowadzących do optymalizacji zasobów IT i skuteczniejszego zarządzania zgodnością z wymogami formalno-prawnymi

Możliwości usług strategicznych, zarządzania ryzykiem i zapewniania zgodności z wymogami formalnymi

Ocena i planowanie

Prowadzimy praktyczne oceny obecnego stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i możemy pomóc w opracowaniu strategii oraz programu zarządzania.

Zasoby

Ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT

Walcz z cyberzagrożeniami z większą skutecznością dzięki zastosowaniu przemyślanego podejścia.

Skuteczny plan reagowania na incydenty

10 największych błędów, które popełniają organizacje odpowiedzialne za ochronę, tworząc plany reagowania na incydenty zagrażające bezpieczeństwu komputerów.

Nowy kurs cyberbezpieczeństwa prowadzony przez Brown University i zespół IBM Security

Dowiedz się więcej o cyberbezpieczeństwie i ryzyku dla organizacji. Ten dwudniowy kurs, organizowany wspólnie przez Brown University i zespół IBM Security, jest przeznaczony dla wyższej kadry zarządzającej (z pionów IT i biznesowych). Jego tematyka obejmuje zagrożenia cybernetyczne, zabezpieczenia oraz reagowanie na incydenty.