Przegląd

Jeśli spróbujesz przetestować wszystko, zmarnujesz czas, budżet i zasoby. Używanie platformy komunikacji i współpracy korzystającej z danych historycznych może pomóc w centralizowaniu, kontrolowaniu i priorytetyzowaniu sieci, aplikacji, urządzeń i innych zasobów wysokiego ryzyka w celu optymalizacji programu testowania zabezpieczeń. Portal pozwala wszystkim zaangażowanym w zapewnianie bezpieczeństwa przeglądać wyniki testów natychmiast po wykryciu słabych punktów zabezpieczeń oraz planować testy zabezpieczeń według potrzeb.

duża tarcza

Korzyści

Możliwości testowania skoncentrowanego

W ramach programu zarządzanego X-Force® Red może pomóc w ustaleniu, które aplikacje, sieci, urządzenia i inne zasoby wymagają testowania.

Zaawansowane narzędzia i techniki

Testowanie zabezpieczeń z punktu widzenia hakera. X-Force Red korzysta z tych samych narzędzi, technik, praktyk i strategii co przestępcy.

Łatwe zarządzanie

Proste definiowanie zakresu działań i przewidywalna, stała stawka miesięczna za usługi testowania.

Filary testów penetracyjnych

Testowanie aplikacji

Aplikacja na telefon do testowania dla programistów

Testowanie aplikacji

Przetestuj swoje aplikacje mobilne, WWW, internetu rzeczy i zaplecza. X-Force Red oferuje ręczne testy penetracyjne, bezpieczny przegląd kodu, analizę binarną i ocenę słabych punktów zabezpieczeń dowolnej platformy.

Testowanie sieci

Informatyk z laptopem w serwerowni firmy

Testowanie sieci

Zapobiegaj atakom oportunistycznym z pomocą ręcznych testów penetracyjnych X-Force Red. Nasi hakerzy identyfikują słabe punkty zabezpieczeń, które mogą prowadzić do ataków oportunistycznych, a testy pozwalają odkryć obszary, których nie znajdą skanery, na przykład wady logiczne, luki typu backdoor czy błędne konfiguracje.

Testowanie sprzętu

Osoba testująca sprzęt bankomatu

Testowanie sprzętu

Testuj rozwiązania inżynieryjne i bezpieczeństwo z punktu widzenia hakera. X-Force Red może odtwarzać rozwiązania zastosowane w urządzeniach, aby wyszukiwać słabe punkty zabezpieczeń w trakcie projektowania, uzyskiwać dostęp do kodu źródłowego i danych w systemach oraz poza nimi, a także identyfikować słabe punkty zabezpieczeń w implementacji produktu i bibliotekach zewnętrznych.

Inżynieria społeczna

Programista w słuchawkach pracujący na laptopie

Inżynieria społeczna

Ludzie mogą być najsłabszym ogniwem systemu zabezpieczeń. Określanie zagrożeń związanych z ludzkim zachowaniem jest kluczowym aspektem inżynierii społecznej. Działania X-Force Red mogą obejmować próby oszukania pracowników w celu ujawnienia informacji objętych szczególną ochroną.

Specjalne testy penetracyjne

Testowanie urządzeń internetu rzeczy

Wykorzystaj umiejętności naszych hakerów, aby przetestować swoje urządzenia internetu rzeczy, medyczne, przemysłowe i operacyjne w naszym globalnym laboratorium X-Force Red lub w wybranej lokalizacji — na etapie projektowania, w zakładach produkcyjnych oraz w całym łańcuchu dostaw.

Testowanie chmury

Odkrywaj i eliminuj kluczowe słabe punkty zabezpieczeń w technologii, kontenerach i obrazach systemów kontroli przemysłowej (ICS) opartych na chmurze, a także wielu różnych środowiskach chmury hybrydowej.

Testowanie zabezpieczeń bankomatów

Na świecie do użytku klientów dostępne są ponad 3 miliony bankomatów. Przestępcy zawsze szukają potencjalnych słabych punktów ich zabezpieczeń, które mogą wykorzystać.

Testowanie w przemyśle motoryzacyjnym

Ze względu na zintegrowane moduły Wi-Fi, Bluetooth, GPS i newralgiczne systemy zabezpieczeń, współczesne inteligentne pojazdy są bardziej połączone niż kiedykolwiek. Wykorzystują te czujniki do obsługi swoich systemów, co zwiększa ryzyko naruszenia zabezpieczeń.

Testowanie systemów kontroli przemysłowej

Identyfikuj, priorytetyzuj i eliminuj słabe punkty zabezpieczeń w technologii systemów kontroli przemysłowej (ICS), która jest stosowana w organizacjach o newralgicznej infrastrukturze i bardzo złożonych środowiskach.

Testowanie w łańcuchu bloków

Bezpiecznie twórz i wykorzystuj technologię łańcucha bloków oraz połączoną infrastrukturę. Możemy pomóc w przeglądzie kodu łańcucha, mechanizmów zabezpieczeń i procesów, a także w identyfikowaniu prawdopodobnych ścieżek kontradyktoryjnych prowadzących do naruszenia zabezpieczeń.

Globalne laboratoria testerskie

Testuj swoje urządzenia przed ich wprowadzeniem na rynek i po.Eksperci ds. testów penetracyjnych w naszych globalnych laboratoriach mogą rozebrać, odtworzyć, zmodyfikować, wykorzystać i przetestować każdy element Twojego sprzętu oraz podjąć próbę naruszenia zabezpieczeń, aby umożliwić eliminację słabych punktów zabezpieczeń w całym cyklu tworzenia rozwiązania.

X-Force Red Labs

X-Force Red Labs (2:04)

Zasoby

Cyberataki typu „warshipping”

Kable i płyty komputerowe w pudełku
Zagrożenie cyberatakiem typu „warshipping” od X-Force Red

Zagrożenie cyberatakiem typu „warshipping” od X-Force Red

Zespół X-Force Red zbadał, jak cyberprzestępcy wykorzystują dostawy paczek do włamywania się do sieci korporacyjnych lub domowych.

Portal X-Force Red

Zrzut ekranu przedstawiający panel kontrolny testowania
Portal X-Force Red:  Testy penetracyjne

Portal X-Force Red: Testy penetracyjne

Sprawdź, w jaki sposób portal X-Force Red może pomóc w zarządzaniu programem testów penetracyjnych oraz szybkim i łatwym znajdowaniu raportów i rekomendacji.

Testy penetracyjne ad hoc lub zarządzane

Dowiedz się, które rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie: testowanie na żądanie czy ciągłe testowanie przez zespół zewnętrzny.

Porozmawiaj z hakerem