Przegląd

Chcesz wprowadzać innowacje, korzystając z chmury, analiz, mobilności i biznesu społecznościowego, ale powoduje to zrozumiałe obawy związane z bezpieczeństwem. Proszenie pracowników i partnerów o niekorzystanie z ich własnych urządzeń nie jest możliwe. Zarządzanie firewallem może ograniczyć ryzyko, pomóc w bieżącym zapewnianiu zgodności z przepisami i spełniać potrzeby świata, w którym pojawia się coraz więcej urządzeń.

Uniemożliwianie dostępu w czasie rzeczywistym

Dzięki funkcjom zarządzania firewallem możesz blokować dostęp nieuprawnionym użytkownikom, aby lepiej zarządzać widocznością sieci. 

Obsługa wielu technologii firewalli

Wykorzystaj specjalistyczną wiedzę IBM i strategię obsługi wielu różnych technologii firewalli (Cisco, CheckPoint, Fortinet, Palo Alto i Juniper) w celu zapewnienia wysokiego zwrotu z inwestycji — a to wszystko bez uzależniania się od jednego dostawcy.

Widoczność i raporty

Uzyskuj szczegółowe wizualizacje i analizy urządzeń, grup lub serwisu, a także korzystaj z funkcji monitorowania, zarządzania i analizy z pomocą naszych wewnętrznych analityków i portalu IBM Virtual Security Operations Center (vSOC). 

Zarządzanie urządzeniami

Codzienne tworzenie kopii zapasowych, zarządzanie konfiguracjami i strategiami wykorzystania urządzeń, zarządzane aktualizacje urządzeń chronionych firewallem i rozwiązywanie problemów z urządzeniami.

Monitorowanie urządzeń

Skróć czas wykrywania szkodliwych działań, korzystając z funkcji monitorowania przy użyciu agenta lub bez agenta. Obejmuje to szczegółowe kontrole i zaawansowane przepływy pracy związane ze zgłoszeniami.

Gromadzenie i przechowywanie dzienników

Przechowuj dane i dzienniki na urządzeniach chronionych firewallem oraz twórz raporty na podstawie dzienników w portalu vSOC. 

Powiązane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Zarządzane usługi w dziedzinie bezpieczeństwa

Skorzystaj z usługi świadczonych w skali globalnej z możliwościami lokalnego dostarczania, aby nieustannie monitorować zagrożenia, zarządzać nimi i reagować na nie.

Usługi zapewniania bezpieczeństwa punktów końcowych

Chroń urządzenia użytkowników końcowych przed najnowszymi cyberzagrożeniami dzięki nowoczesnej funkcji zarządzania punktami końcowymi.

Usługi symulacji ataków

Sprawdź swoje zespoły ds. bezpieczeństwa, symulując ataki. Dzięki temu pracownicy nauczą się lepiej wykrywać incydenty i reagować na nie.

Zarządzanie systemami wykrywania włamań i zapobiegania im

Usługi zapewniające solidne funkcje monitorowania i analizowania sieci i serwerów pod kątem bezpieczeństwa oraz funkcje zarządzania nimi — wszystko to w czasie rzeczywistym.

Zasoby

Najnowsze informacje o zabezpieczeniach firewalla

Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi zabezpieczeń i trendami w zarządzaniu firewallem.

Definicja bezpieczeństwa danych

Dlaczego bezpieczeństwo danych jest kluczowe dla Twojego przedsiębiorstwa i jakie są najlepsze strategie pozwalające odnieść sukces?

Zarządzana usługa firewalla

Dowiedz się więcej o ochronie firmy przy użyciu ekonomicznych, zarządzanych usług firewalla.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania dla bezpieczeństwa sieci

Zabezpiecz infrastrukturę sieciową przed zaawansowanymi zagrożeniami i złośliwym oprogramowaniem.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych

Chroń korporacyjne dane w wielu środowiskach, spełniaj wymogi dotyczące ochrony prywatności i upraszczaj złożoność działań.

Harmonizacja i automatyzacja zabezpieczeń oraz reagowanie na zdarzenia (SOAR)

Skróć czas reakcji na incydenty dzięki automatyzacji, standaryzacji procesów oraz integracji z istniejącymi narzędziami bezpieczeństwa.

Ochrona danych w bazach danych

Zabezpiecz dane wrażliwe przy użyciu funkcji zautomatyzowanego wykrywania, klasyfikacji, monitorowania i analizy kognitywnej.

Skontaktuj się z nami