Chroń dane, walcząc z rosnącą liczbą zagrożeń ze strony użytkowników wewnętrznych

Przestępstwa takie jak kradzież danych, sabotaż informatyczny i oszustwa są coraz częściej popełniane przez wykwalifikowanych i dobrze poinformowanych użytkowników wewnętrznych. Dzięki swobodnemu dostępowi do cennych informacji mogą oni wykorzystywać luki w zabezpieczeniach, powodując nieodwracalne szkody dla organizacji.

Usługi IBM® Identity and Access Management Services przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych umożliwiają wdrożenie właściwych mechanizmów zabezpieczania cennych informacji, zapobiegając obniżeniu wartości marki i zaufania klientów oraz stratom finansowym i kosztownym przestojom.

Zakres usług

Zrozumiałe, praktyczne analizy informacji

Kompleksowe mapowanie ścieżek dostępu do najcenniejszych danych

Cenne informacje o ryzyku

Ułatwiają określenie priorytetowych działań w zakresie bezpieczeństwa i zachowania zgodności z wymogami

Analiza zachowań użytkowników

Pomaga w wykrywaniu podejrzanych działań, które wymagają szczegółowego zbadania

Możliwości

Niwelowanie

Niwelowanie

ryzyka przez ułatwienie ochrony danych i sprawowanie nadzoru nad tożsamościami

Przewidywanie

szkodliwych działań, które mogą nastąpić, przy użyciu narzędzi do analizy zachowań

Reagowanie

w błyskawicznym tempie na naruszenia w celu sprawniejszego odzyskiwania danych

Analiza problemów

Ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT

Walcz z cyberzagrożeniami z większą skutecznością dzięki zastosowaniu przemyślanego podejścia.

2017 Cost of Data Breach Study

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

Dostępne opcje

Zintegrowane podejście do ochrony przed zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych

Dostęp do sprawdzonej, specjalistycznej wiedzy o bezpieczeństwie, wyników inteligentnych analiz i zaawansowanych technologii zapewnia ochronę przed szkodliwymi działaniami użytkowników wewnętrznych

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem chroniące przed zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych

Wykorzystując wartościowe wyniki inteligentnych analiz danych, można uprzedzić ataki ze strony użytkowników wewnętrznych

Jesteś ofiarą ataku

Czy sabotażyści trzymają Twoją organizację w szachu?