Wsparcie ze strony zespołu ekspertów usprawnia realizację strategii reagowania na incydenty

Uzyskaj ochronę, dzięki której lepiej przygotujesz swoją organizację do reagowania na przypadki naruszeń zabezpieczeń. Pomogą w tym konsultanci IBM Security Services. Korzystając z usług IBM X-Force® Incident Response and Intelligence Services, możesz liczyć na zaufanych partnerów, będących stale w pogotowiu jeszcze przed stwierdzeniem zagrożenia. Skraca to czas reagowania na incydenty, minimalizuje ich skutki i przyspiesza powrót do normalnego trybu pracy.

Nasz zespół ekspertów proaktywnie wykrywa zagrożenia i reaguje na nie w oparciu o najnowsze analizy. Zapewnia pomoc na każdym etapie podejmowanych przez Ciebie działań. Ciągłe monitorowanie i pogłębione analizy zagrożeń są inicjowane zdalnie, a towarzyszą im praktycznie użyteczne plany, które umożliwiają zapobieganie zagrożeniom w perspektywie długofalowej.

Zakres usług IBM X-Force IRIS Vision Retainer

Planowanie reagowania na incydenty

Pogłębione analizy dochodzeniowe, ograniczanie liczby incydentów i plany eliminacji zagrożeń wdrażane natychmiast po wystąpieniu potwierdzonego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Testowanie gotowości na cyberataki

Ograniczanie zakłóceń do minimum dzięki sprawdzonym planom reagowania i specjalistycznej wiedzy, którą eksperci IBM dzielą się zarówno zdalnie, jak i w miejscu prowadzonej przez Ciebie działalności, zwiększając w ten sposób poziom ochrony Twojej organizacji.

Specjalistyczna wiedza i inteligentna analiza zagrożeń

Inteligentne analizy zagrożeń i strategie reagowania na incydenty sprawiają, że nasi eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa zapewniają przewagę niezbędną do skutecznego przeciwdziałania atakom i lepszego zrozumienia istoty zagrożeń.