iris eye

Błyskawiczne wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie

Sięgnij po usługi IBM® X-Force® Incident Response Services, aby zapewnić sobie wsparcie ekspertów IBM w dziedzinie bezpieczeństwa, którzy będą proaktywnie wykrywać zagrożenia i reagować na nie, wykorzystując najnowsze dane o zagrożeniach jeszcze zanim nastąpi naruszenie zabezpieczeń.

Nieprzerwane monitorowanie i pogłębione analizy zagrożeń są prowadzone zdalnie, a praktyczne plany skutecznego reagowania są udostępniane wszystkim zainteresowanym w celu opracowania długoterminowych, proaktywnych rozwiązań.

Zakres usług

Planowanie reagowania na incydenty

Sprawdzona strategia reagowania to klucz do właściwego przygotowania się i odpowiadania na cyberataki.

Zdalne reagowanie na zagrożenia

Nieobciążające systemu czujniki integrują się z narzędziem SIEM w celu dokonywania pomiaru telemetrycznego wszystkich punktów końcowych i całej sieci oraz aby zapewnić maksymalną widoczność i ochronę.

Reagowanie na incydenty na miejscu

Pogłębione analizy, ograniczenie liczby incydentów i plany eliminacji zagrożeń wdrażane natychmiast po wystąpieniu potwierdzonego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dostęp całodobowy

Sprawdzone plany reagowania oraz zdalne i lokalne ekspertyzy specjalistów IBM pozwalają ograniczyć czas przestojów.

Możliwości

Zarządzanie

zagrożeniami dużo skuteczniejsze przez cały cykl życia incydentu, obejmujące działania zapobiegawcze, przeprowadzanie analiz, ograniczanie, eliminowanie, wdrożenie rozwiązania i zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi

Dostęp

do zaawansowanych rozwiązań technicznych w czasie rzeczywistym

Skalowanie

tradycyjnych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa dzięki nieprzerwanemu monitorowaniu i błyskawicznemu reagowaniu

Proaktywne działania

poprzez aktywne przygotowywanie się na incydenty, przechowywanie danych w bezpiecznym miejscu i pogłębione analizy danych

Masz do czynienia z przypadkami naruszeń zabezpieczeń?

Zadzwoń do IBM.

1-888-241-9812 (USA i Kanada) 

(001) 312-212-8034 (poza USA i Kanadą)

Analiza problemów

Cztery najczęściej popełniane przestępstwa cybernetyczne

Rodzaje cyberprzestępstw, które z największym prawdopodobieństwem mogą dotknąć Twoją organizację.

2018 IBM X-Force Threat Index

Poznaj współczesny krajobraz zagrożeń.

Badanie kosztów naruszeń zabezpieczeń danych (2017)

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

Dostępne opcje

IBM X-Force IRIS Vision Retainer

Inteligentne rozwiązanie w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom i reagowania na incydenty

Budowa centrum bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak zoptymalizować analizy zagrożeń bezpieczeństwa, aby lepiej chronić przedsiębiorstwo przed atakami

Skuteczne reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem

10 najpoważniejszych błędów, które trapią plany reagowania na incydenty zagrażające bezpieczeństwu komputerów

Zadzwoń do IBM: 800 166 534 (kod dostępu priorytetowego: Security)