Stwórz program zarządzania tożsamością i dostępem dopasowany do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa

Planowanie i realizowanie programu zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), który będzie spełniać Twoje oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, wymogów formalno-prawnych i elastyczności biznesowej.

Usługi IBM® w dziedzinie planowania i oceniania rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem pozwalają stworzyć realny do osiągnięcia plan.

Program IAM, który nie przynosi zakładanych wyników, może niekorzystnie wpływać na Twoją organizację. Pomagamy we wdrożeniu i zestandaryzowaniu programu IAM w całym przedsiębiorstwie, skupiając się na potrzebach użytkowników. Metodologia Design Thinking umożliwia realizację projektów z zakresu IAM w sposób bardziej ekonomiczny i skuteczny. 

Usługi w dziedzinie planowania i oceniania rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem przynoszą wiele korzyści

Osiągnięcie celów biznesowych

Ograniczenie zagrożeń ze strony użytkowników wewnętrznych i przypadków kradzieży tożsamości

Większa produktywność i ściślejsza współpraca użytkowników biznesowych

Systematyczne zarządzanie zgodnością z przepisami

Redukcja kosztów i lepsza wydajność operacyjna

Działania ekspertów ds. bezpieczeństwa

Ocena

głównych luk w programie IAM i szacowanie ich wpływu na organizację

Tworzenie

realnej strategii IAM, która ułatwi realizowanie długofalowych celów biznesowych

Formułowanie

poszczególnych etapów, terminów i wymogów budżetowych dotyczących programu IAM według priorytetów

Analiza problemów

Ograniczanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem IT

Walcz z cyberzagrożeniami z większą skutecznością dzięki zastosowaniu przemyślanego podejścia.

2017 Cost of Data Breach Study

Jak radzić sobie z naruszeniami zabezpieczeń danych? Oceniać. Reagować. Zapobiegać.

Dostępne opcje

Usługi w dziedzinie zarządzania tożsamością i dostępem

Odnieś korzyści z przemyślanego, realizowanego etapowo planu eliminowania głównych luk w programie IAM.

Stwórz program IAM

Zarządzaj zgodnością z przepisami, przyznawaj autoryzowany dostęp i chroń cenne dane.