Zrealizuj zwrot z inwestycji

W jaki sposób organizacje uzyskują zwrot z inwestycji w programy zarządzania tożsamością i dostępem? Aby się o tym dowiedzieć, weź udział w webinarium z ekspertami IBM.

Przegląd

Ze względu na ryzyko nadużyć związanych z danymi uwierzytelniającymi użytkowników uprzywilejowanych, złożoność zasad zgodności z przepisami oraz możliwość kradzieży danych organizacje muszą proaktywnie zarządzać dostępem uprzywilejowanym (PAM), z uwzględnieniem cyklu życia. W szczególności w środowiskach chmury hybrydowej w pełni zarządzany program PAM może zapewnić wytyczne — od strategii poprzez stabilne zarządzanie — a także umożliwić automatyzację, analizę i optymalizację w celu zabezpieczenia uprzywilejowanych użytkowników.

Izometryczna ilustracja reprezentująca zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Korzyści

Planowanie inteligentnej strategii wdrażania rozwiązań PAM

Skoncentruj się na możliwościach i integracjach, które będą miały największy wpływ na Twoje cele biznesowe i poziom bezpieczeństwa.

Przyspieszanie wdrażania czołowych technologii PAM

Szybciej wdrażaj wybrane rozwiązania PAM dzięki zastosowaniu gotowych przykładów użycia i zasobów oraz zwinnej metodologii.

Ciągłe rozszerzanie wpływu programu PAM

Co miesiąc integruj nowe cele i wdrażaj nowych użytkowników za pomocą fabrycznego modelu wdrażania PAM.

Usługi zarządzania dostępem

Usługi zarządzania tożsamością i dostępem

Specjaliści IBM ds. IAM mogą pomóc Ci we wdrażaniu różnych projektów IAM, identyfikowaniu przeszkód, projektowaniu rozwiązań zwiększających szansę na długoterminowy sukces i zarządzaniu nimi.

Oprogramowanie PAM

Zarządzanie dostępem hybrydowym

Korzystaj z analizy tożsamości opartej na sztucznej inteligencji w tym samym środowisku oprogramowania jako usługi, co zarządzanie dostępem w celu ograniczenia ryzyka.

PAM lokalnie lub w chmurze

Łatwo identyfikuj i zabezpieczaj wszystkie konta usług, aplikacji, administratorów i użytkowników root w całym przedsiębiorstwie.

Kontrola aplikacji i punktów końcowych

Blokuj ataki ze strony szkodliwego oprogramowania, ograniczając przywileje i kontrolując aplikacje w sposób dogodny dla zespołów wsparcia IT i nieodczuwalny dla użytkowników.

Zasoby

Ataki na konta uprzywilejowane: przygotuj się.

Skoncentruj się na możliwościach i integracjach, które będą miały największy wpływ na Twoje cele biznesowe i poziom bezpieczeństwa.

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi i ich ochrona

Dowiedz się, jak chronić konta uprzywilejowane, aby zredukować obszary podatne na ataki.

Biznesowe zastosowanie rozwiązań PAM wykracza poza bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Dowiedz się, w jaki sposób zarządzanie dostępem uprzywilejowanym może zwiększać zwrot z inwestycji w Twojej firmie.

Najnowsze informacje na temat IAM

Dzięki spostrzeżeniom jednych z najlepszych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa ten blog pomaga specjalistom na całym świecie.

Wykorzystaj potencjał rozwiązania PAMaaS

Zwiększenie popularności mobilnych punktów końcowych i urządzeń chmurowych przysparza przedsiębiorstwom znacznych problemów związanych z tożsamością i uprawnieniami. Nadszedł czas na PAMaaS.

Ochrona kont uprzywilejowanych

Czy Twoje konta uprzywilejowane są zagrożone? Odpowiedz na te pytania, aby się tego dowiedzieć.

Pokrewne rozwiązania

Rozwiązania PAM

Ograniczaj ryzyko cyberataków i zabezpieczaj swoje cyfrowe przedsięwzięcia za pomocą bezpiecznych funkcji zarządzania dostępem uprzywilejowanym, kontroli aplikacji oraz uprawnień dla punktów końcowych.